Kostholdsendring-logo

Fedmekirurgi – opererer vi for mange?

Det mangler satsning og ressurser på livsstilsendring og kyndig støtte til vektnedgang med god og menneskelig ernæringsintervensjon.

Faggruppen Kliniske ernæringsfysiologer er spesielt utdannet til klinisk intervensjon for ernæringsrelaterte helseplager. Denne gruppen er per dags dato ikke satset på i stor nok grad i helsevesenet, og resultatet er svært begrensede ressurser og lav lønn. Norge må spille opp denne viktige faggruppen med flere stillinger både i og utenfor spesialistehelsetjenesten.

Fedmeepidemien er avhengig av dyktige kliniske ernæringsfysiologer til hjelp med varig vektnedgang – før vi opererer.

Fedmekirurgi. Mange har god nytte av dette, men opererer vi for mange?

Stort og krevende spørsmål, og vi mener at utfordringen først og fremst ligger et annet sted enn akkurat i kirurgien.

Se hva vi svarer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin