Behandling av søvnproblemer for optimal prestasjon

  • Det er viktig å prioritere god søvn for å oppnå og opprettholde optimal prestasjon og generell livskvalitet. Tiltak for å forbedre søvnkvaliteten, som å opprettholde en jevn søvnplan, unngå skjermer før sengetid, og praktisere avslapningsteknikker, kan være til hjelp for å minimere søvnvansker og dermed opprettholde god prestasjon.
  • Remi har flere års erfaring med å hjelpe idrettsutøvere til å prestere optimalt. Søvn er helt essensielt i denne sammenheng. De fleste utøvere på høyt nivå trener svært bra. Ofte ligger forskjellen mellom det ordinære og det ekstraordinære i det lille «ekstra» – nemlig å sove litt bedre enn sine konkurrenter. Søvnvansker over tid vil raskt gå ut over kvaliteten på treningene og redusere resultatene.
  • Form for behandling: Søvnlege, overlege. Ved behov tilgang på tverrfaglig team av klinisk ernæringsfysiolog og treningsfysiologer.
Picture of Remi Andersen

Remi Andersen

Allmennlege (UiO), overlege med "fokus på god søvn for god helse"

Sterk kompetanse innen søvn, idrettsmedisin, geriatri og avhengighet. Lang erfaring som overlege i forsvaret, overlege på sykehjem, og landslagslege i NSF. 

Utredning, diagnostisering og behandling av søvnvansker, smerteplager og allmenne sykdommer.

  • Søvnvansker og -lidelser
  • Muskel- skjelettplager og kroniske smerter
  • Overvekt og fedme
  • Allmenne sykdommer
  • Geriatri (eldre)
  • Avhengighet / legemiddelgjennomgang

Timebestilling

v/ timebestilling: Oppgi utfordring

Idrettslege, fysikalsk medisin, legespesialist

Behandling av søvnproblemer for optimal prestasjon

Overlege Remi Andersen spesialist på søvnproblemer og smerte

Det er viktig å prioritere god søvn for å oppnå og opprettholde optimal prestasjon og generell livskvalitet. Tiltak for å forbedre søvnkvaliteten, som å opprettholde en jevn søvnplan, unngå skjermer før sengetid, og praktisere avslapningsteknikker, kan være til hjelp for å minimere søvnvansker og dermed opprettholde god prestasjon.

Remi har flere års erfaring med å hjelpe idrettsutøvere til å prestere optimalt. Søvn er helt essensielt i denne sammenheng. De fleste utøvere på høyt nivå trener svært bra. Ofte ligger forskjellen mellom det ordinære og det ekstraordinære i det lille «ekstra» – nemlig å sove litt bedre enn sine konkurrenter. Søvnvansker over tid vil raskt gå ut over kvaliteten på treningene og redusere resultatene.

Form for behandling:

Søvnlege, overlege.

Ved behov tilgang på tverrfaglig team av klinisk ernæringsfysiolog og treningsfysiologer.

Søvn påvirker sterkt både god og dårlig prestasjon

Sammenhengen mellom søvnvansker og nedsatt prestasjon er godt dokumentert og påvirker både fysisk og kognitiv ytelse. Her er en oversikt over hvordan søvnvansker kan påvirke prestasjonen:

Søvn påvirker sterkt både god og dårlig prestasjon

Sammenhengen mellom søvnvansker og nedsatt prestasjon er godt dokumentert og påvirker både fysisk og kognitiv ytelse. Her er en oversikt over hvordan søvnvansker kan påvirke prestasjonen:

Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet

Søvnvansker, spesielt søvnmangel, kan føre til redusert evne til å opprettholde konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette påvirker både arbeids- og idrettsprestasjon ved å øke risikoen for feil og redusert nøyaktighet.

Dårlig reaksjonstid

Manglende søvn kan forlenge reaksjonstiden, noe som er avgjørende i situasjoner som krever rask respons, som idrettskonkurranser eller fører til økt fare i arbeidssammenhenger.

Redusert læring og hukommelse

Søvn spiller en viktig rolle i hukommelsesdannelse og konsolidering. Søvnvansker kan føre til vanskeligheter med å lære ny informasjon og huske tidligere lært materiale.

Fysisk ytelse

For idrettsutøvere kan søvnvansker påvirke restitusjonen etter trening og dermed redusere ytelsen. Manglende søvn kan føre til økt risiko for skader og lengre restitusjonstid.

Økt stress og irritabilitet

Søvnvansker kan øke stressnivået og føre til økt irritabilitet. Dette kan påvirke samarbeid, mellommenneskelige forhold og beslutningstaking.

Dårlig beslutningstaking

Redusert kognitiv funksjon som følge av søvnvansker kan påvirke beslutningstaking negativt, både i arbeids- og idrettssammenhenger.

Økt risiko for helseproblemer

Langvarige søvnvansker kan øke risikoen for en rekke helseproblemer, inkludert hjertesykdom, diabetes og overvekt, som i seg selv kan påvirke prestasjonen negativt.

Emosjonelle påvirkninger

Søvnvansker kan forverre symptomer på angst og depresjon, noe som kan påvirke den generelle følelsesmessige velvære og ytelsen i både arbeid og idrett.

Redusert konsentrasjon og oppmerksomhet

Søvnvansker, spesielt søvnmangel, kan føre til redusert evne til å opprettholde konsentrasjon og oppmerksomhet. Dette påvirker både arbeids- og idrettsprestasjon ved å øke risikoen for feil og redusert nøyaktighet.

Dårlig reaksjonstid

Manglende søvn kan forlenge reaksjonstiden, noe som er avgjørende i situasjoner som krever rask respons, som idrettskonkurranser eller fører til økt fare i arbeidssammenhenger.

Redusert læring og hukommelse

Søvn spiller en viktig rolle i hukommelsesdannelse og konsolidering. Søvnvansker kan føre til vanskeligheter med å lære ny informasjon og huske tidligere lært materiale.

Fysisk ytelse

For idrettsutøvere kan søvnvansker påvirke restitusjonen etter trening og dermed redusere ytelsen. Manglende søvn kan føre til økt risiko for skader og lengre restitusjonstid.

Økt stress og irritabilitet

Søvnvansker kan øke stressnivået og føre til økt irritabilitet. Dette kan påvirke samarbeid, mellommenneskelige forhold og beslutningstaking.

Dårlig beslutningstaking

Redusert kognitiv funksjon som følge av søvnvansker kan påvirke beslutningstaking negativt, både i arbeids- og idrettssammenhenger.

Økt risiko for helseproblemer

Langvarige søvnvansker kan øke risikoen for en rekke helseproblemer, inkludert hjertesykdom, diabetes og overvekt, som i seg selv kan påvirke prestasjonen negativt.

Emosjonelle påvirkninger

Søvnvansker kan forverre symptomer på angst og depresjon, noe som kan påvirke den generelle følelsesmessige velvære og ytelsen i både arbeid og idrett.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege