Oppfølging i hele Norge

via videokonsultasjon

Oppfølging i hele Norge via

Oppfølging i hele Norge via

videokonsultasjon

Vi tilbyr kostholdsveiledning for:

 • Graviditet & amming
 • Feilernæring og næringsstoffmangler

Vi tilbyr kostholdsveiledning for:

 • Graviditet & amming
 • Feilernæring og næringsstoffmangler

Vi tar ansvar for

 • Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.
 • Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.
 • Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.
 • Ryddig og rask kommunikasjon.

Fire søyler i oppfølging

 • Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.
 • Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.
 • Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.
 • Medbestemmelse i alle ledd.

Kort om tilnærming

Gjennomføring i dagliglivet er utgangspunktet for oppfølgningen. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til stressnivå, arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

 

Forberedelser:  Ingen registrering av kosthold eller øvrige forberedelser er nødvendig.

Vi tar ansvar for

 • Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.
 • Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.
 • Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.
 • Ryddig og rask kommunikasjon.

Fire søyler i oppfølging

 • Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.
 • Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.
 • Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.
 • Medbestemmelse i alle ledd.

Kort om tilnærming

Gjennomføring i dagliglivet er utgangspunktet for oppfølgningen. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til stressnivå, arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Timebestilling

 

 • Krav til utstyr: PC, Mac eller nettbrett, kamera knyttet til datamaskin.

 

 • Forberedelser til time: Ingen kostholdsregistrering eller øvrige forberedelser er nødvendig.

 

 • Via vårt journalsystem vil du per epost motta bekreftelse på time, og informasjon knyttet til videomøte (PasientSky).

 

 • På dagen du har time mottar du epost med link til videomøte (via Kry Connect).

Første konsultasjon

I møte med oss vil du ved de fleste problemstillinger møte følgende overordnede tilnærming:

 • Kartlegging av behov og ønsker.

 

 • Innføring i sammenheng mellom problemstilling og effektive kosthold- og aktivitetstiltak.

 

 • Identifisering av prioriterte tiltak med best effekt, og tydeliggjøring av hvilke tiltak som gir liten til ingen effekt.

 

 • Vurdering eller kalkulering av individuelle behov for måloppnåelse.

 

 • Intervju om ditt kosthold (ikke nødvendig at du husker hva du spiser i detalj).

 

 • Justeringer av ditt kosthold i samarbeid med deg. Vi tar hensyn til kapasitet og preferanser. Vi oppfordrer til “kosekvote”.

 

 • Ferdigstilling av ditt personlige fundament for kosthold bestående av flere konkrete alternativer til ulike måltider, og forventet målbar effekt på din målsetning/problemstilling.

Få hjelp av helsepersonell som har fokus på at du skal kunne leve livet ditt sammen med kostholdstiltak. Vi gjør det vi kan for å ivareta det livet du ønsker å leve, samtidig som du skal  oppleve bedring og/eller måloppnåelse.

 

Gode kostholdsendringer er kun gode når de er mulige å gjennomføre over tid:

 • Du får en fleksibel og konkret kostholdsplan.

 

 • Du får en individuelt tilpasset plan.

 

 • Du skal føle mestring og motivasjon.

Forventet tidsbruk for etablert individualisert strategi og produksjon av kostholdsfundament er 1-2 x 90min konsultasjon(er).

 

Antall konsultasjoner avhenger av problemstilling, kompleksitet og ønske om oppfølging. Vi tilpasser støtte til dine behov.

Videre oppfølging

Du vil få tilbud om oppfølging, støtte og motivasjon til gjennomføring.  For mange er det behjelpelig  å ha en avtale å se frem til når man jobber med kostholdsendringer. Hyppighet av kontroller varierer fra person til person. Vi tilpasser til det som passer best for deg.

 • Motiverende samtale.

 

 • Vurdering av effekt og gjennomførbarhet.

 

 • Justering av tiltak ved ønske og/eller behov.

 

 • Økt kunnskap om kroppslige reaksjoner, og sammenhenger mellom tiltak og effekter.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon    

Dyktige veiledere    

Fleksibel kostholdsplan    –

Bærekraftig tilnærming    –

Parallell hjelp    –

Avslappet forhold til mat  

Enkel tilgang på ernæringsfysiolog. 

Endringer tilpasset deg og dine preferanser.

En plan det går an å følge.

Ingen kaloritelling, veiing av mat, eller kostdagbok.

Støtte for flere mål samtidig.

Vi har kompetansen som gjør det lettere.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon

Dyktige ernæringsfysiologer

Bærekraftig tilnærming

Fleksibel kostholdsplan

Fokus på avslappet forhold til mat 

Våre kliniske ernæringsfysiologer

Våre kliniske ernæringsfysiologer

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder,
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Edith Cowan University.
+47 915 29 353
helge @ kostholdsendring.no

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Edith Cowan University
+47 915 29 353
helge@kostholdsendring.no

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Dette er avgjørende for gjennomføring og varig effekt.

 

Han er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. I tillegg har han bred erfaring fra større og mindre virksomheter innen en rekke ernæringsfagfelt. Eksempelvis: Norges Idrettshøyskole, Norges Skiforbund, Volvat Nimi, og Sunnaas Sykehus.

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Dette er avgjørende for gjennomføring og varig effekt.

Han er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. I tillegg har han bred erfaring fra større og mindre virksomheter innen en rekke ernæringsfagfelt. Eksempelvis: Norges Idrettshøyskole, Norges Skiforbund, Volvat Nimi, og Sunnaas Sykehus.

Katrine Pettersen

Katrine Pettersen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.
+47 918 30 359
katrine@kostholdsendring.no

Katrine Pettersen

Katrine Pettersen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.
+47 918 30 359
katrine @ kostholdsendring.no

Katrine er en viktig ressurs i opplæring og koordinering. Hun er en imøtekommende og løsningsorientert behandler.  Opptatt av å skape trygge rammer i sine samtaler for å sørge for godt samarbeid og individualiserte tiltak. Bred kompetanse, med særlig interesse for vektnedgang og hjertehelse. Sterk erfaring med idrettsernæring og mageplager.

 

Hun jobber fulltid i kostholdsendring.no, og har tidligere erfaring fra Aker Sykehus, Helseetaten, og Norges Skiforbund.

Katrine er en viktig ressurs i opplæring og koordinering. Hun er en imøtekommende og løsningsorientert behandler.  Opptatt av å skape trygge rammer i sine samtaler for å sørge for godt samarbeid og individualiserte tiltak. Bred kompetanse, med særlig interesse for vektnedgang og hjertehelse. Sterk erfaring med idrettsernæring og mageplager.

 

Hun jobber fulltid i kostholdsendring.no, og har tidligere erfaring fra Aker Sykehus, Helseetaten, og Norges Skiforbund.

Christian Lyckander

Christian Lyckander

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.

Christian Lyckander

Christian Lyckander

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo

Christian er vår mann på kosthold og trening. Han har også solid erfaring fra arbeid med vektnedgang hvor han har jobbet mye med kosthold- og livsstilsveiledning, samt rådføring knyttet opp mot  fedmekirurgi. I tillegg til en mastergrad i klinisk ernæring har han bakgrunn fra psykologi, og er særlig opptatt av samarbeidet om gode løsninger med sine klienter.  

 

Han jobber deltid i kostholdsendring.no, hvor han blant annet følger landslaget i trail og motorsport. Han har erfaring fra Ullevål Sykehus, Ernæringspoliklinikken, Radiumhospitalet, og Ibsensykehusene.

Christian er vår mann på kosthold og trening. Han har også solid erfaring fra arbeid med vektnedgang hvor han har jobbet mye med kosthold- og livsstilsveiledning, samt rådføring knyttet opp mot  fedmekirurgi. I tillegg til en mastergrad i klinisk ernæring har han bakgrunn fra psykologi, og er særlig opptatt av samarbeidet om gode løsninger med sine klienter.  

 

Han jobber deltid i kostholdsendring.no, hvor han blant annet følger landslaget i trail og motorsport. Han har erfaring fra Ullevål Sykehus, Ernæringspoliklinikken, Radiumhospitalet, og Ibsensykehusene.

Karoline Østereng Nilsen

Karoline Østereng Nilsen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.

Karoline Østereng Nilsen

Karoline Østereng Nilsen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo

Karoline har et hjerte for kvinnehelse, og særlig interesse for kostholdsveiledning knyttet til graviditet, amming, og spiseforstyrrelser. I tillegg har hun god erfaring og kompetanse i arbeid med vektnedgang og mageplager.

Hun jobber deltid i kostholdsendring.no. I tillegg jobber hun med Spiseforstyrrelser ved Drammen Distriktpsykiatrisk Senter (DPS). Hun har tidligere erfaring som klinisk ernæringsfysiolog fra Ullevål Sykehus, Aker Sykehus, og Lillehammer Sykehus.

Karoline har et hjerte for kvinnehelse, og særlig interesse for kostholdsveiledning knyttet til graviditet, amming, og spiseforstyrrelser. I tillegg har hun god erfaring og kompetanse i arbeid med vektnedgang og mageplager.

Hun jobber deltid i kostholdsendring.no. I tillegg jobber hun med Spiseforstyrrelser ved Drammen Distriktpsykiatrisk Senter (DPS). Hun har tidligere erfaring som klinisk ernæringsfysiolog fra Ullevål Sykehus, Aker Sykehus, og Lillehammer Sykehus.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut