Oppfølging i hele Norge via videotimer

–  Vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning via videotimer.

–  Du kan også møte opp fysisk på vår klinikk i Oslo.

–  Kliniske ernæringsfysiologer med høyeste utdanningsnivå og tverrfaglig helseteam

Vi tilbyr kostholdsveiledning og tverrfaglig behandling for:

Anstrengt forhold til mat

Vi har ernæringspersonell som til daglig jobber med spiseforstyrrelser

Undervekt og feilernæring

Hjelp med vektøkning og styrket kropp.

Osteporose (benskjørhet)

Kostholdsveiledning ved stressreaksjon og lav bentetthet. 

Revmatiske lidelser

Spesielt Artrose, Bekhterev og Leddgikt

Næringstoffmangler

Påvist mangel av jern og Vitamin D, samt hjelp med inntak av alle stoffer kroppen trenger.

Oppfølging i hele Norge via videotimer

– Kostholdsveiledning enkelt via videotime.

– Eller fysisk oppmøte på vår klinikk i Oslo.

– Kliniske ernæringsfysiologer og tverrfaglig team.

Kostholdsveiledning og behandling for:

Osteporose (benskjørhet)

Kostholdsveiledning ved stressreaksjon og lav bentetthet. 

Revmatiske lidelser

Spesielt Artrose, Bekhterev og Leddgikt

Næringstoffmangler

Mangel av jern og Vitamin D, samt hjelp med inntak av alle stoffer kroppen trenger.

 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Kort om tilnærming

Vi målretter tiltak for din problemstilling. Det betyr at vi identifiserer tiltak som virker spesifikt for din utfordring eller målsetning. Dette til forskjell fra generelle råd eller dietter som har til hensikt å øke sannsynlighet for en viss effekt. Parallelt har vi fokus på at kostholdsendringer skal være minst mulig belastende for deg. Vi tar derfor ansvar for detaljer og næringsstoffer slik at du slipper å forholde deg til dette i praksis. 

 

Din etterlevelse av kostholdsendringer i hverdagen er  utgangspunktet for veiledning. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Tre nivåer i veiledning. Vi tilpasser etter ditt ønske og behov:

 

 1. Svar på spørsmål innen kosthold og kropp
 2. Kostholdsveiledning / coaching: Prioriterte tiltak for effekt på problem / målsetning.
 3. Fleksibel kostholdsplan: Skreddersydd kostholdsfundament tilpasset deg og din problemstilling.

 

Forberedelser til time: Ingen registrering av kosthold eller øvrige forberedelser er nødvendig.

Oppfølging: Vi tilbyr oppfølging og prioriterer støtte til ditt behov.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Timebestilling og oppfølging

Fleksibelt kostholdsfundament

 • Mange aktører tilbyr kostholdsplan.
 • Det er store variasjoner i kvaliteten på hva du får.
 • Les mer om våre tanker på tema “kostholdsplan” og hva vi mener burde bli tatt hensyn til for en skikkelig plan.

Vi tar ansvar for

→ Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.

→ Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.

→ Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.

→ Ryddig og rask kommunikasjon.

Ernæringsfysiolog

Fire søyler i oppfølging

→ Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.

→ Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.

→ Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.

→ Medbestemmelse i alle ledd.

Kort om tilnærming

Vi målretter tiltak for din problemstilling. Det betyr at vi identifiserer tiltak som virker spesifikt for din utfordring eller målsetning. Dette til forskjell fra generelle råd eller dietter som har til hensikt å øke sannsynlighet for en viss effekt. Parallelt har vi fokus på at kostholdsendringer skal være minst mulig belastende for deg. Vi tar derfor ansvar for detaljer og næringsstoffer slik at du slipper å forholde deg til dette i praksis. 

 

Din etterlevelse av kostholdsendringer i hverdagen er  utgangspunktet for veiledning. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Tre nivåer i veiledning:

 1. Svar på spørsmål innen kosthold og kropp
 2. Kostholdsveiledning / coaching: Prioriterte tiltak for effekt på problem / målsetning.
 3. Fleksibel kostholdsplan: Skreddersydd kostholdsfundament tilpasset deg og din problemstilling.

Forberedelser til time:  Ingen registrering av kosthold eller øvrige forberedelser er nødvendig.

 

Oppfølging: Vi tilbyr oppfølging og prioriterer støtte til ditt behov.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Timebestilling

 • Krav til utstyr: PC, Mac eller nettbrett.
 • Forberedelser til time: Ingen kostholdsregistrering eller øvrige forberedelser er nødvendig.
 • Via vårt journalsystem vil du per epost/sms motta bekreftelse på time, og informasjon knyttet til avtale (PasientSky).
 • På dagen du har time mottar du epost med link til videomøte.

Du kan endre time eller kansellere avtale innen 24t før konsultasjon. Ved endring eller kansellering etter 24t belastes timepris i sin helhet. Ikke møtt til time belastes i sin helhet.

 

Ved bestilling av time samtykker du til at vi kan sende deg èn epost i etterkant av time hvor vi spør om du vil gi oss en kort tilbakmelding på din opplevelse av hjelpen fra oss.

Timebestilling

 

 • Krav til utstyr: PC, Mac eller nettbrett, kamera knyttet til datamaskin.

 

 • Forberedelser til time: Ingen kostholdsregistrering eller øvrige forberedelser er nødvendig.

 

 • Via vårt journalsystem vil du per epost motta bekreftelse på time, og informasjon knyttet til videomøte (PasientSky).

 

 • På dagen du har time mottar du epost med link til videomøte (via Kry Connect).

Første konsultasjon

I møte med oss vil du ved de fleste problemstillinger møte følgende overordnede tilnærming:

 • Kartlegging av behov og ønsker.

 

 • Innføring i sammenheng mellom problemstilling og effektive kosthold- og aktivitetstiltak.

 

 • Identifisering av prioriterte tiltak med best effekt, og tydeliggjøring av hvilke tiltak som gir liten til ingen effekt.

 

 • Vurdering eller kalkulering av individuelle behov for måloppnåelse.

 

 • Intervju om ditt kosthold (ikke nødvendig at du husker hva du spiser i detalj).

 

 • Justeringer av ditt kosthold i samarbeid med deg. Vi tar hensyn til kapasitet og preferanser. Vi oppfordrer til “kosekvote”.

 

 • Ferdigstilling av ditt personlige fundament for kosthold bestående av flere konkrete alternativer til ulike måltider, og forventet målbar effekt på din målsetning/problemstilling.

Få hjelp av helsepersonell som har fokus på at du skal kunne leve livet ditt sammen med kostholdstiltak. Vi gjør det vi kan for å ivareta det livet du ønsker å leve, samtidig som du skal  oppleve bedring og/eller måloppnåelse.

 

Gode kostholdsendringer er kun gode når de er mulige å gjennomføre over tid:

 • Du får en fleksibel og konkret kostholdsplan.

 

 • Du får en individuelt tilpasset plan.

 

 • Du skal føle mestring og motivasjon.

Forventet tidsbruk for etablert individualisert strategi og produksjon av kostholdsfundament er 1-2 x 90min konsultasjon(er).

 

Antall konsultasjoner avhenger av problemstilling, kompleksitet og ønske om oppfølging. Vi tilpasser støtte til dine behov.

Videre oppfølging

Du vil få tilbud om oppfølging, støtte og motivasjon til gjennomføring.  For mange er det behjelpelig  å ha en avtale å se frem til når man jobber med kostholdsendringer. Hyppighet av kontroller varierer fra person til person. Vi tilpasser til det som passer best for deg.

 • Motiverende samtale.

 

 • Vurdering av effekt og gjennomførbarhet.

 

 • Justering av tiltak ved ønske og/eller behov.

 

 • Økt kunnskap om kroppslige reaksjoner, og sammenhenger mellom tiltak og effekter.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon    

Dyktige veiledere    

Fleksibel kostholdsplan    –

Bærekraftig tilnærming    –

Parallell hjelp    –

Avslappet forhold til mat  

Enkel tilgang på ernæringsfysiolog. 

Endringer tilpasset deg og dine preferanser.

En plan det går an å følge.

Ingen kaloritelling, veiing av mat, eller kostdagbok.

Støtte for flere mål samtidig.

Vi har kompetansen som gjør det lettere.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon

Dyktige ernæringsfysiologer

Bærekraftig tilnærming

Fleksibel kostholdsplan

Fokus på avslappet forhold til mat 

Første konsultasjon

I møte med oss vil du ved de fleste problemstillinger møte følgende overordnede tilnærming:

 • Kartlegging av helseplager og målsetninger.

 

 • Innføring i sammenheng mellom problemstilling og effektive kosthold- og aktivitetstiltak.

 

 • Identifisering av prioriterte tiltak med best effekt, og tydeliggjøring av hvilke tiltak som gir liten til ingen effekt.

 

 • Vurdering eller kalkulering av individuelle behov for måloppnåelse.

 

 • Intervju om ditt kosthold (ikke nødvendig at du husker hva du spiser i detalj).

 

 • Identifisering av prioriterte kostholdsendringer med effekt. Vi tar hensyn til din kapasitet og preferanser. Vi oppfordrer vanligvis til “kosekvote”.

 

 • Ferdigstilling av ditt personlige kostholdsfundament bestående av flere konkrete alternativer til ulike måltider, og forventet målbar effekt på din målsetning/problemstilling.

Forventet tidsbruk for etablert individualisert strategi og produksjon av kostholdsfundament er 1-2 x 90min konsultasjon(er).

 

Antall konsultasjoner avhenger av problemstilling, kompleksitet og ønske om oppfølging. Vi tilpasser støtte til dine behov.

Videre oppfølging

Du vil få tilbud om oppfølging, støtte og motivasjon til gjennomføring.  For mange er det behjelpelig  å ha en avtale å se frem til når man jobber med kostholdsendringer.

 

Hyppighet av kontroller varierer fra person til person. Vi tilpasser til det som passer best for deg.

 • Motiverende samtale.

 

 • Vurdering av effekt og gjennomførbarhet.

 

 • Justering av tiltak ved ønske og/eller behov.

 

 • Økt kunnskap om kroppslige reaksjoner, og sammenhenger mellom tiltak og effekt.

Betaling

Vi sender deg e-faktura på epost etter gjennomført time. 14 dager betalingsfrist.

Vi tar ansvar for

Ernæringsfysiolog

→ Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.

→ Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.

→ Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.

→ Ryddig og rask kommunikasjon.

Fire søyler i oppfølging

→ Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.

→ Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.

→ Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.

→ Medbestemmelse i alle ledd.

Våre kliniske ernæringsfysiologer og lege

Våre kliniske ernæringsfysiologer og lege

Katrine Pettersen

Katrine Pettersen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.
katrine@kostholdsendring.no

Katrine Pettersen

Katrine Pettersen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo.
katrine@kostholdsendring.no

Katrine har spesielt god erfaring med veiledning for vektnedgang, mage-tarm sykdom, og idrettsernæring. I tillegg har hun sterk interesse for hjertehelse og hvordan kosthold påvirker kolesterol og blodtrykk. I tillegg til videotime kan du møte henne på klinikken vår i Oslo. Hos Katrine er du i svært gode hender.

“Jeg er spesielt opptatt av å skape trygge rammer i møtet med deg. Det er viktig for meg at du føler deg både sett og forstått.”

Katrine har spesielt god erfaring med veiledning for vektnedgang, mage-tarm sykdom, og idrettsernæring. I tillegg har hun sterk interesse for hjertehelse og hvordan kosthold påvirker kolesterol og blodtrykk. I tillegg til videotime kan du møte henne på klinikken vår i Oslo. Hos Katrine er du i svært gode hender.

“Jeg er spesielt opptatt av å skape trygge rammer i møtet med deg. Det er viktig for meg at du føler deg både sett og forstått.”

Karoline Østereng Nilsen

Karoline Østereng Nilsen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.

Karoline Østereng Nilsen

Karoline Østereng Nilsen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo

Karoline er dyktig i kostholdsveiledning for gravide/ammende og vektnedgang. Synes du kosthold kan være vanskelig? Karoline er en veldig god støtte når fokus på mat og drikke blir for krevende. Hun jobber også med mage-tarm sykdom som hun har erfaring fra ved Ullevål Sykehus. I tillegg til sin rolle hos oss jobber hun med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten.

“Jeg er opptatt av å skape en trygg relasjon for å gjøre det lettere å snakke om det som kan oppleves som vanskelig. Erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelser.

Karoline er dyktig i kostholdsveiledning for gravide/ammende og vektnedgang. Synes du kosthold kan være vanskelig? Karoline er en veldig god støtte når fokus på mat og drikke blir for krevende. Hun jobber også med mage-tarm sykdom som hun har erfaring fra ved Ullevål Sykehus. I tillegg til sin rolle hos oss jobber hun med spiseforstyrrelser i spesialisthelsetjenesten.

“Jeg er opptatt av å skape en trygg relasjon for å gjøre det lettere å snakke om det som kan oppleves som vanskelig. Erfaring fra arbeid med spiseforstyrrelser.”

Christian Lyckander

Christian Lyckander

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.

Christian Lyckander

Christian Lyckander

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo

Christian hjelper deg med kosthold for bedre effekt av trening. Han har mye erfaring med veiledning for både økt prestasjon og endret kroppssammensetning. Ved siden av rollen hos oss jobber han med vektnedgang for personer som har gjennomgått fedmekirurgi eller som står på medikamenter for vektnedgang.

Synes du det kan være forvirrende med all prat om kalorier, mengde proteiner, mengde karbohydrater og ulike kosttilskudd? Jeg hjelper deg gjerne på veien.»

Christian hjelper deg med kosthold for bedre effekt av trening. Han har mye erfaring med veiledning for både økt prestasjon og endret kroppssammensetning. Ved siden av rollen hos oss jobber han med vektnedgang for personer som har gjennomgått fedmekirurgi eller som står på medikamenter for vektnedgang.

Synes du det kan være forvirrende med all prat om kalorier, mengde proteiner, mengde karbohydrater og ulike kosttilskudd? Jeg hjelper deg gjerne på veien.»

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder,
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Edith Cowan University.
+47 915 29 353
helge@kostholdsendring.no

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Edith Cowan University
+47 915 29 353
helge@kostholdsendring.no

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Helge er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. Han tar med seg sterk erfaring fra arbeid innen flere ernæringsfaglige områder, og kjente institusjoner som f eks Norges Idrettshøyskole, Volvat Nimi, Sunnaas sykehus HF, og Norges Skiforbund.

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Helge er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. Han tar med seg sterk erfaring fra arbeid innen flere ernæringsfaglige områder, og kjente institusjoner som f eks Norges Idrettshøyskole, Volvat Nimi, Sunnaas Sykehus HF, og Norges Skiforbund.

Lars Kolsrud

Lars Kolsrud

Lege, fysikalsk medisiner
Universitetet i Oslo

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Lege, fysikalsk medisiner
Universitetet i Oslo

Lars Kolsrud er utdannet lege og fysioterapeut. Han har mange års erfaring som idrettslege gjennom blant annet sin karriere på Olympiatoppen, hvor han har hjulpet hundretalls hobbymosjonister og idrettsutøvere.

Har du plager, skader eller andre utfordringer fra muskler eller skjelettet?  Eller opplever du sterk slitenhet eller uforklarlig prestasjonssvikt i forbindelse med trening og idrett? 

Lars Kolsrud er utdannet lege og fysioterapeut. Han har mange års erfaring som idrettslege gjennom blant annet sin karriere på Olympiatoppen, hvor han har hjulpet hundretalls hobbymosjonister og idrettsutøvere.

Har du plager, skader eller andre utfordringer fra muskler eller skjelettet?  Eller opplever du sterk slitenhet eller uforklarlig prestasjonssvikt i forbindelse med trening og idrett? 

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut