Kliniske ernæringsfysiologer utenfor sykehus

Kliniske ernæringsfysiologer utenfor sykehus

Det er få kliniske ernæringsfysiologer som tilbyr veiledning til befolkningen utenfor sykehus, og det er et fåtall kliniske fagmiljøer i kommunenorge hvor vår faggruppe kan samarbeide og vokse. Kostholdsendring AS er etablert for å gjøre seriøs og kompetent kostholdsveiledning tilgjengelig for hele Norges befolkning, og for å skape et godt miljø for dyktige kliniske ernæringsfysiologer.

kliniske ernæringsfysiologer

Selskapet er etablert av klinisk ernæringsfysiolog Felberg i 2021. Han har over ti års erfaring som kliniker utenfor sykehus og ivaretar rollen som fagansvarlig. Vi har spesialisert oss på veiledning via videomøter og har tilpasset vår tilnærming til å være mest mulig egnet for kompetanseoverføring og interaksjon over nett.

 

Vårt mål er å gjøre kompetansen til vår faggruppe kjent for allmenheten og gjøre tilgjengelig individrettet kostholdsveiledning for helseplager og kroppslige målsetninger. Dette som et motsvar til en kaotisk kostholdsverden med mange useriøse og ufaglærte aktører.

Det er få kliniske ernæringsfysiologer som tilbyr veiledning til befolkningen utenfor sykehus, og det er et fåtall kliniske fagmiljøer i kommunenorge hvor vår faggruppe kan samarbeide og vokse. Kostholdsendring AS er etablert for å gjøre seriøs og kompetent kostholdsveiledning tilgjengelig for hele Norges befolkning, og for å skape et godt miljø for dyktige kliniske ernæringsfysiologer.

 

Selskapet er etablert av klinisk ernæringsfysiolog Felberg i 2021. Han har over ti års erfaring som kliniker utenfor sykehus og ivaretar rollen som fagansvarlig.

kliniske ernæringsfysiologer

Vi har spesialisert oss på veiledning via videomøter og har tilpasset vår tilnærming til å være mest mulig egnet for kompetanseoverføring og interaksjon over nett.

 

Vårt mål som kliniske ernæringsfysiologer er å gjøre kompetansen til vår faggruppe kjent for allmenheten og gjøre tilgjengelig individrettet kostholdsveiledning for helseplager og kroppslige målsetninger. Dette som et motsvar til en kaotisk kostholdsverden med mange useriøse og ufaglærte aktører.

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder,
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Edith Cowan University.
+47 915 29 353
helge@kostholdsendring.no

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg

Daglig leder
Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Edith Cowan University
+47 915 29 353
helge@kostholdsendring.no

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Dette er avgjørende for gjennomføring og varig effekt.

 

Han er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. I tillegg har han bred erfaring fra større og mindre virksomheter innen en rekke ernæringsfagfelt. Eksempler følger:

Helge har over 10 års erfaring som kliniker. Han har jobbet størsteparten av sin karriere med klienter utenfor sykehus, og har bygget opp sterk kompetanse i veiledning for kostholdsendringer som spiller på lag med hverdagen. Dette er avgjørende for gjennomføring og varig effekt.

Han er daglig leder og fagansvarlig i Kostholdsendring.no, hvor han har stor involvering. I tillegg har han bred erfaring fra større og mindre virksomheter innen en rekke ernæringsfagfelt. Eksempler følger:

Author picture

Norges Idrettshøyskole  – foreleser innen helse og prestasjon

Foredragsholder med ansvar for ernæringundervisning for bachelorstudenter og personlig trener-sertifisering. Under Korona flyttet vi all undervisning fra stedlig oppmøte til digital undervisning for alle studenter. Viktig erfaring for fremtidsrettet kunnskapsformidling.

Author picture

Norges Skiforbund – Driftsansvar for nasjonal helseattestordning

Bidratt i utvikling av helseattestordningen for idrettsutøvere i Norge. Ansvar for drift av Helseattestordning i langrenn, kombinert og hopp. Koordinerer tverrfaglig team og kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Volvat Nimi – fagansvar ernæring

Klinisk ernæringsfysiolog ansvarlig for ernæringstilbud i virksomheten. Stor fokus på utvikling av pasientrettede tverrfaglige samarbeid med annet helsepersonell. Ansvarlig for ernæringsformidling og temabaserte foredrag både internt og eksternt. Involvert som kursholder innen idrettsmedisin.

Tangen Helseklinikk – bedriftseier med styrelederansvar

Medgründer og styreleder med behandlingsansvar for klinisk ernæring. Med systematisk arbeid over flere år etablerte vi oss til å bli ledende tverrfaglige klinikk på Nesodden. Spesielt innen muskel- og skjelettlidelser. Sterkt innvolvert i drift med fokus på tilretteleggelse for tverrfaglige samarbeid basert på at våre behandlere fikk innsikt i de andre in-house helsefaglige profesjonene.

Sunnaas Sykehus HF – klinisk ernæringsfysiolog og prosjektleder

Engasjert for å utvikle og gjennomføre nytt kurstilbud for ryggmargskadde innen forebyggende helse. Samarbeidsprosjekt med fysioterapeuter ved Aker Sykehus. Parallelt arbeid for økt integrering av ernæring i sykepleietjenesten lokalt på sykehuset.

Alle behandlere er autorisert helsepersonell og tilknyttet KEFF.

Trygghet for våre pasienter at vi er dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.

Author picture

Norges Idrettshøyskole  - foreleser innen helse og prestasjon

Foredragsholder med ansvar for ernæringundervisning for bachelorstudenter og personlig trener-sertifisering. Under Korona flyttet vi all undervisning fra stedlig oppmøte til digital undervisning for alle studenter. Viktig erfaring for fremtidsrettet kunnskapsformidling.

Author picture

Norges Skiforbund - Driftsansvar for nasjonal helseattestordning

Bidratt i utvikling av helseattestordningen for idrettsutøvere i Norge. Ansvar for drift av Helseattestordning i langrenn, kombinert og hopp. Koordinerer tverrfaglig team og kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidspartnere.

Author picture

Volvat Nimi - fagansvar ernæring

Klinisk ernæringsfysiolog ansvarlig for ernæringstilbud i virksomheten. Stor fokus på utvikling av pasientrettede tverrfaglige samarbeid med annet helsepersonell. Ansvarlig for ernæringsformidling og temabaserte foredrag både internt og eksternt. Involvert som kursholder innen idrettsmedisin.

Author picture

Sunnaas Sykehus HF - klinisk ernæringsfysiolog og prosjektleder

Engasjert for å utvikle og gjennomføre nytt kurstilbud for ryggmargskadde innen forebyggende helse. Samarbeidsprosjekt med fysioterapeuter ved Aker Sykehus. Parallelt arbeid for økt integrering av ernæring i sykepleietjenesten lokalt på sykehuset.

Author picture

Tangen Helseklinikk - bedriftseier med styrelederansvar

Medgründer og styreleder med behandlingsansvar for klinisk ernæring. Med systematisk arbeid over flere år etablerte vi oss til å bli ledende tverrfaglige klinikk på Nesodden. Sterkt innvolvert i drift med fokus på tilretteleggelse for tverrfaglige samarbeid.

Alle behandlere er autorisert helsepersonell og tilknyttet KEFF.

Trygghet for våre pasienter at vi er dekket av Norsk Pasientskadeerstatning.

Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker og som du kan leve med.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Vi hjelper deg å få det til.

spørsmål og svar

Spørsmål og svar

En klinisk ernæringsfysiolog (ofte forkortet KEF) er spesialisert i å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. Det vil si at den kun kan benyttes av personer som har fått godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. For å få dette kreves minst 5 års utdanning innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid. Klinisk arbeid vil si behandling av pasienter.

 

I Norge tilbys denne utdanningen ved tre universiteter:

 

  • Universitetet i Oslo (integrert master i klinisk ernæring, 5 år)
  • Universitetet i Bergen (bachelor i human ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)
  • Universitetet i Tromsø (bachelor i ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)

 

Enkelte studier fra utlandet kan ved individuell vurdering også få godkjenning.

 

Kliniske ernæringsfysiologer tilegner seg gjennom utdanningsløpet avansert kunnskap om menneskekroppen. Studiet gir grundig innsikt i kroppens funksjon og sammensetning samt dens behov for næringsstoffer, både hos friske og syke. Deler av undervisningen foregår sammen med studentene ved medisinstudiet.

 

 

En klinisk utdanning har i tillegg kommunikasjon og samarbeid med pasienter i fokus og understreker viktigheten av å etablere tillit og ivareta god relasjon mellom pasient og behandler.

 

 

Annen kompetanse en klinisk ernæringsfysiolog innehar er å kritisk vurdere, formidle og omsette ernæringsinformasjon både til enkeltpersoner, annet helsepersonell, media osv. Ernæringsforskning er et ungt fagfelt der mye fremdeles er ukjent og ny forskning med tilhørende resultater stadig publiseres. En klinisk ernæringsfysiolog må derfor holde seg faglig oppdatert og kunne analysere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning.

 

Emner: Studere ernæringsfysiolog, ernæringsfysiolog priser, klinisk ernæringsfysiolog utdanning, hva må man studere for å bli ernæringsfysiolog

En klinisk ernæringsfysiolog (ofte forkortet KEF) er spesialisert i å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer hos personer i alle aldre og livsfaser.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er en beskyttet tittel. Det vil si at den kun kan benyttes av personer som har fått godkjenning fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. For å få dette kreves minst 5 års utdanning innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid. Klinisk arbeid vil si behandling av pasienter.

 

I Norge tilbys denne utdanningen ved tre universiteter:

 

  • Universitetet i Oslo (integrert master i klinisk ernæring, 5 år)
  • Universitetet i Bergen (bachelor i human ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)
  • Universitetet i Tromsø (bachelor i ernæring, 3 år + master i klinisk ernæring, 2 år)

 

Enkelte studier fra utlandet kan ved individuell vurdering også få godkjenning.

 

Kliniske ernæringsfysiologer tilegner seg gjennom utdanningsløpet avansert kunnskap om menneskekroppen. Studiet gir grundig innsikt i kroppens funksjon og sammensetning samt dens behov for næringsstoffer, både hos friske og syke. Deler av undervisningen foregår sammen med studentene ved medisinstudiet.

 

En klinisk utdanning har i tillegg kommunikasjon og samarbeid med pasienter i fokus og understreker viktigheten av å etablere tillit og ivareta god relasjon mellom pasient og behandler.

 

Annen kompetanse en klinisk ernæringsfysiolog innehar er å kritisk vurdere, formidle og omsette ernæringsinformasjon både til enkeltpersoner, annet helsepersonell, media osv. Ernæringsforskning er et ungt fagfelt der mye fremdeles er ukjent og ny forskning med tilhørende resultater stadig publiseres. En klinisk ernæringsfysiolog må derfor holde seg faglig oppdatert og kunne analysere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut