Søvnlege: Behandling og veiledning for søvnproblemer

Lege og legespesialist
Søvnproblemer og søvnlidelser behandling

Hjelp av lege for søvnproblemer og søvnlidelser

Om du har utfordringer med søvnen som går ut over livskvalitet, helse og manglende motivasjon til å håndtere andre problemer i livet så kan vår lege hjelpe deg videre.

Du får en grundig vurdering av dine søvnvansker og tilleggsymptomer. Vi har satt av god tid til gjennomgang av utfordringene dine hvor vi blant annet vurderer aktuelle plager som kan bidra eller opprettholde søvnvansker, samt gjennomgang av medisinbruk.

Behandling av søvnvansker fra lege med lang erfaring

Overlege Remi Andersen ser på det å være frisk som det normale og mangel på god søvn som en sentral faktor for mange av de sykdomsutfordringene vi står overfor i dag: overvektsproblematikk, tarmproblemer, utbrenthet, autoimmune sykdommer, allergier, psykisk uhelse, smerter, nedsatt immunforsvar og overforbruk av avhengighetsskapende medisiner.

Han har over 24 års erfaring fra vurdering og veiledning av søvnvansker som en viktig del av utredning og behandling av fysisk- og psykisk sykdom. Søvnplager kan ramme alle og han har jobbet tett med alt fra landslagsutøvere, eldre på sykehjem, personer med avhengighet og soldater i forsvaret. 

Sammen med Remi får du til det som er vanskelig på egenhånd!

Overlege Remi Andersen har lang erfaring som allmennlege og fra legearbeid innen idrettsmedisin, geriatri (eldre) og medisinavhengighet. Han er opptatt av god søvn og søvnproblemer som en viktig del av behandling og idrettslig prestasjon. Han har en unik bakgrunn hvor han har samlet seg viktig kompetanse og erfaring på tvers av befolkningen i arbeidet med: 

 • De sprekeste (Landslagsutøvere)
 • De skrøpeligste (sykehjemsbeboere)
 • De mest sårbare (avhengige)
 • De tøffeste (soldatene)

Felles for alle disse gruppene er hvordan dårlig søvn bidrar til nedsatt prestasjon og psykisk- eller fysisk sykdom.

Overlege Remi Andersen spesialist på søvnproblemer og smerte
 • Lege fra Universitetet i Oslo (1999), Forbedringsutdanning for leger (2017), Idrettsmedisinske grunnkurs NIMF (2017-18). Deltaker prosjekt NextGen Olympiatoppen (2018-19).

 • Tidligere Avdelingsoverlege i Forsvaret HMKG, Mangeårig Sykehjemsoverlege, Lektor UiO, Lege i Tverrfaglig Spesialisert Behandling av avhengighet. 
 • Landslagslege for Norges Skiforbund langrenn fra 2017 med hovedansvar junior-, rekrutt- og parautøvere. Lege for Olympiatoppen under Ungdoms-OL Azerbaijan 2019

 • Aktiv langrennsløper i 20 år.

Lege søvnproblemer

Håndtering av søvnproblemer avgjørende for en rekke utfordringer

Lege og legespesialist

Søvnlege: Behandling og veiledning for søvnproblemer

Søvnproblemer og søvnlidelser behandling

Hjelp av lege for søvnproblemer og søvnlidelser

Om du har utfordringer med søvnen som går ut over livskvalitet, helse og manglende motivasjon til å håndtere andre problemer i livet så kan vår lege hjelpe deg videre.

Du får en grundig vurdering av dine søvnvansker og tilleggsymptomer. Vi har satt av god tid til gjennomgang av utfordringene dine hvor vi blant annet vurderer aktuelle plager som kan bidra eller opprettholde søvnvansker, samt gjennomgang av medisinbruk.

Behandling av søvnvansker fra lege med lang erfaring

Overlege Remi Andersen ser på det å være frisk som det normale og mangel på god søvn som en sentral faktor for mange av de sykdomsutfordringene vi står overfor i dag: overvektsproblematikk, tarmproblemer, utbrenthet, autoimmune sykdommer, allergier, psykisk uhelse, smerter, nedsatt immunforsvar og overforbruk av avhengighetsskapende medisiner.

Overlege Remi Andersen spesialist på søvnproblemer og smerte

Han har over 24 års erfaring fra vurdering og veiledning av søvnvansker som en viktig del av utredning og behandling av fysisk- og psykisk sykdom. Søvnplager kan ramme alle og han har jobbet tett med alt fra landslagsutøvere, eldre på sykehjem, personer med avhengighet og soldater i forsvaret. 

Sammen med Remi får du til det som er vanskelig på egenhånd!

Behandling av ulike søvnproblemer og lidelser

Det er viktig å identifisere og håndtere spesifikke søvnproblemer. Søvn er viktig for generell helse og velvære og langvarige søvnvansker vil raskt påvirke livskvaliteten din. Her er noen vanlige aspekter av søvnproblemer:

Innsovningssvansker

Dette er vanskeligheter med å falle i søvn når du legger deg til sengs. Personer med innsovningssvansker kan ligge våkne i lang tid før de sovner.

Urolig søvn

Noen opplever urolig søvn preget av hyppige oppvåkninger i løpet av natten. Dette kan forstyrre søvnens sammenheng og føre til fragmentert hvile.

Tidlig oppvåkning

Tidlig oppvåkning innebærer at man våkner mye tidligere enn ønsket og ikke klarer å sovne igjen. Dette kan føre til søvnmangel over tid.

Søvnapné

Dette er en søvnlidelse der luftveiene midlertidig blokkeres under søvn, noe som kan føre til avbrutt pusting og hyppige oppvåkninger.

Mareritt og søvnparalyse

Kan gi ekstrem angst under søvn, som kan føre till oppvåkninger og nedsatt søvnkvalitet.

Søvndybde og søvnvarighet

Søvnproblemer kan også påvirke dybden og lengden på søvn, noe som kan resultere i overfladisk søvn eller søvn som ikke er tilstrekkelig for å føle seg uthvilt.

Rastløse bein-syndrom (RLS)

Personer med RLS opplever ubehagelige følelser i bena som tvinger dem til å bevege seg, noe som kan gjøre det vanskelig å slappe av og sove.

Søvnløshet

Kronisk søvnløshet innebærer vedvarende problemer med å få tilstrekkelig søvn, uavhengig av muligheten til å sove. Dette kan påvirke daglig funksjon og velvære.

Forskjøvet døgnrytme / skiftarbeid

Hjelp til å få sove ved skiftende døgnrytme og / eller reise over tidssoner.

Søvnløshet

Kronisk søvnløshet innebærer vedvarende problemer med å få tilstrekkelig søvn, uavhengig av muligheten til å sove. Dette kan påvirke daglig funksjon og velvære.

Profesjonell og målrettet hjelp med søvn

Grundig vurdering og undersøkelse: Vi setter av god tid til en grundig vurdering  og gjennomgang av dine søvnvansker og utfordringer hvor tar høyde for aktuelle plager og ser hvordan søvn kan bidra til å opprettholde eller forverre disse. Fokus på blant annet symptomer, livsstil og dine egne tanker og bekymringer.  Vi måler BT/Puls, kartlegger evt luftveisproblemer, smerter og gjør fysisk undersøkelse av problemområder.

Diskusjon om årsaker:

Vi identifisere årsaker til dine søvnproblemer som kan inkludere stress, angst, depresjon, medisinske tilstander, kosthold, mage/tarmutfordringer, bivirkninger av medisiner eller andre livsstilsfaktorer.

Økt kunnskap:

Vi går gjennom hvordan kroppen selv regulerer søvnen og hvordan du best kan utnytte denne kunnskapen til å gjenvinne god nattesøvn. Vi snakker om god søvnhygiene og lure grep for å lykkes. Vi snakker om hvordan lys fra sol, lamper og skjermer påvirker søvnen og hvordan du kan utnytte dette for å fremme god søvn.

Lege Remi Andersen søvn og smerter

Medisiner:

Vi går gjennom dine medisiner og legger en plan for å fjerne avhengighetsskapende sovemedisiner dersom du står på dette fast, og finner alternative medisiner som bygger opp under naturlig søvn ved behov. Dette inkluderer vanligvis Melatonin – som også er kroppens eget hormon for å fremme søvn. Rekvirering av blodprøver gjennomføres dersom vi finner indikasjon for det. Blodprøver tas hos Fürst.

Plan for søvnkartlegging:

Vi går gjennom hvordan søvnen kan kartlegges med trådløs Somonfy pust- og søvnmonitor og planlegger utfylling av søvndagbok. Slik kartlegging vil gi deg økt innsikt i eget søvnmønster og verdifulle data for sammen å forstå og forbedre søvnen din fremover.

Behandling av søvnvansker må tilpasses deg som individ

Remi Andersen har i flere år hjulpet både unge og gamle med å finne tilbake til god søvn. Gjennom grundige samtaler og utredning hjelper han deg til å bedre forstå egne søvnproblemer og gjør veien tilbake til god søvn igjen forståelsesfull og motiverende.

For å forstå hvert enkelt søvnproblem settes det av god tid til samtale og grundig kartlegging. Søvnvansker er ofte bare et symptom og det er viktig å finne den bakenforliggende årsaken sammen. Det er mange faktorer som påvirker søvnen og under er noen eksempler som alle kan påvirke søvn og søvnkvalitet:

 • Tett nese
 • Anspenthet
 • Smerter
 • Koffein-inntak
 • Alkoholvaner
 • Stress
 • Skjermbruk og lyspåvirkning
 • Bivirkninger av vanlig brukte medisiner
 • Hyppig vannlatning
 • Dårlig regulert hjertesvikt eller astmaplager
 • Halsbrann og sure oppstøt
 • Ugunstige kostholdsvaner

Lufttemperatur, støy og andre omgivelsesfaktorer kan også spille inn – og små men viktige justeringer kan her spille en viktig rolle for å legge til rette for bedre søvn.

Utredning med ny søvnteknologi

Remi har lang erfaring med bruk av moderne sensorteknologi for å kartlegge søvn og hjelpe deg med forbedring av dine søvnproblemer. Somnofy er verdens mest nøyaktige trådløse pust- og søvnmonitor og er testet og validert opp mot gullstandarden Polysomnografi i søvnlaboratorier. Fordelen er at det ikke krever ledninger eller elektroder på kroppen og at det enkelt kan tas med hjem og flyttes rundt der du normalt sover for å kartlegge søvnen din over tid.

Somnofy analyserer kontinuerlig dataene den samler inn og gir deg hver dag en rapport om søvnen din. Denne rapporten inkluderer informasjon om søvnstadier, pustefrekvens og eventuelle avvik. Dette kan hjelpe deg med å forstå søvnmønsteret ditt og lettere kartlegge søvnproblemet.

På denne måten vil man raskt også se resultater av endringer man bestemmer seg for som igjen er motiverende når det går riktig vei eller viktig tilbakemelding til behandler om søvnen ikke bedrer seg. 

Dersom iverksatte tiltak mot formodning ikke skulle gi bedret søvn og det er mistanke om mer alvorlige tilstander som krever ytterligere utredning vil du kunne bli henvist videre til offentlig søvnpoliklinikk/Polysomnografi.

Somnofy søvnvansker
Somnofy søvnproblem

Søvn er avgjørende for en rekke helseutfordringer og for optimal prestasjon

Søvn er avgjørende for god helse, da den spiller en viktig rolle i fysisk, mental og emosjonell velvære. Vedvarende søvnproblemer kan ha store konsekvenser for helse, livskvalitet og idrettslige prestasjoner. Les mer om hvordan søvnvansker kan påvirke flere aspekter i livet: 

Muskel- og skjelettplager:

→   Akutte skader og kroniske problemer i forbindelse med aktivitet og trening. Les mer

→   Generelle smerter, funksjonssvikt og lokale plager fra:

           Føtter, legger, knær og hofter. Les mer

           Bekken, rygg, nakke og hode. Les mer

            Skulderbue, albue, underarm, håndledd og fingre. Les mer

→   Vurdering av og veiledning ved vekstsmerter. Les mer

→   Tretthetsbrudd / stressreaksjon i skjelett. Les mer

Funksjon og idrettsglede:

→  Uforklarlig tretthet og/eller nedsatt fysisk prestasjon. Les mer

→  Mangelfull motivasjon til trening og idrett. Les mer

Videotime eller oppmøte på klinikk

Konsultasjon og priser

Ikon Pasientsky som er vært godkjente journalsystem for kliniske ernæringsfysiologer og leger.
 • Første time er oppført med 60min. 
 • For- og etterarbeid inkl epikrise, henvisning, rekvisisjon av medisiner etc inngår i timepris. 
 • Førstekonsultasjon / kontroll (60 min): kr.2540,- 
 • Oppfølging/kontroll (30min): kr.1490,- (unntaksvis benyttet pga for lite tid)
 • Leie, søvnmonitor (v/behov i utredning) kr.300,- / uke (+ porto ved sending)
 • Oppfølgende telefon-samtale med gjennomgang av prøvesvar, utskrift av eksisterende journal eller fornyelse av resept: kr.535,-
 • Annet arbeid etter telefonsamtale som krever større journal-arbeid som nye epikriser eller henvisninger til nye undersøkelser, o.l, – belastes som en kontroll-konsultasjon.
 • Les om tilnærming, utredning og behandling av søvnvansker  klikk her

Time på klinikk i Oslo

Addresse: Oslo Tennisarena, Eikenga 4, 0579 Oslo (2.etg)

Gode parkeringsmuligheter: kr.25,- per time, Aimo Park.

T-bane: To minutter gange fra Hasle T-banestasjon.

Oslo Tennisarena, Kostholdsendring AS, Kostholdsveiledning med kliniske ernæringsfysiologer, og legetime med idrettslege.

Videotime med lege

 • Tilgang på lege i hele Norge via videotimer.
 • Du mottar link til videomøte på dagen du har time. Du får ytterligere info etter bestilling.
Logo og norgeskart som illustrerer våre tjenester av videokonsultasjoner / videotimer med lege for alle som bor i Norge uavhengig av geografisk lokasjon.

Foredrag og litteratur fra en mannsalder som lege for idrettsutøvere

Foredrag og motivasjonsforelesninger:

→   “Glød, GULL og ære – vi kan alle ha noe å lære” – Erfaringer fra 25 års arbeid i prestasjonsteamet til Olympiatoppen.

→  Olympisk forelesning: Historier fra den Olympiske historien.

→  Medisinske forelesninger på forespørsel.

Bøker og forelesningshefter

→  «I hodet på en Toppidrettsutøver» UTSOLGT 

→  «Best når det gjelder» UTSOLGT 

→  «Glød, GULL og Ære» forelesningshefte.

Daglig leder i Kostholdsendring Helge Andreas Felberg får opplæring i aktuelle tverrfaglige emner hvor medisin og ernæring er høytstående.
Bilde av to av bøkene til lege Lars Kolsrud. i Kostholdsendring.no er vi så heldige at vi har fått idrettslege med en slik lang og trygg kompetanse inn i helsetemaet.
Bilde av idrettslege Lars kolsrud sine bøker og forelesningspublikasjoner. Spennende lesning fra et langt liv som idrettslege. Kostholdsendring AS har etablert tverrfaglig avdeling bestående av blant annet fysikalsk medisiner Lars Kolsrud og annet spesialisert helsepersonell.

Ta kontakt for timebestilling eller en uformell prat om hvordan vi kan bistå.

Søvnproblemer avgjørende for en rekke utfordringer

Behandling av ulike søvnproblemer og lidelser

Det er viktig å identifisere og håndtere spesifikke søvnproblemer. Søvn er viktig for generell helse og velvære og langvarige søvnvansker vil raskt påvirke livskvaliteten din. Her er noen vanlige aspekter av søvnproblemer:

Innsovningssvansker

Dette er vanskeligheter med å falle i søvn når du legger deg til sengs. Personer med innsovningssvansker kan ligge våkne i lang tid før de sovner.

Urolig søvn

Noen opplever urolig søvn preget av hyppige oppvåkninger i løpet av natten. Dette kan forstyrre søvnens sammenheng og føre til fragmentert hvile.

Tidlig oppvåkning

Tidlig oppvåkning innebærer at man våkner mye tidligere enn ønsket og ikke klarer å sovne igjen. Dette kan føre til søvnmangel over tid.

Søvnapné

Dette er en søvnlidelse der luftveiene midlertidig blokkeres under søvn, noe som kan føre til avbrutt pusting og hyppige oppvåkninger.or overvekt.

Rastløse bein-syndrom (RLS)

Personer med RLS opplever ubehagelige følelser i bena som tvinger dem til å bevege seg, noe som kan gjøre det vanskelig å slappe av og sove.

Søvnløshet

Kronisk søvnløshet innebærer vedvarende problemer med å få tilstrekkelig søvn, uavhengig av muligheten til å sove. Dette kan påvirke daglig funksjon og velvære.

Mareritt og søvnparalyse

Kan gi ekstrem angst under søvn, som kan føre till oppvåkninger og nedsatt søvnkvalitet.

Søvndybde og søvnvarighet

Søvnproblemer kan også påvirke dybden og lengden på søvn, noe som kan resultere i overfladisk søvn eller søvn som ikke er tilstrekkelig for å føle seg uthvilt.

Forskjøvet døgnrytme / skiftarbeid

Søvnproblemer kan også påvirke dybden og lengden på søvn, noe som kan resultere i overfladisk søvn eller søvn som ikke er tilstrekkelig for å føle seg uthvilt.

Profesjonell og målrettet hjelp med søvn

Grundig vurdering og undersøkelse: Vi setter av god tid til en grundig vurdering  og gjennomgang av dine søvnvansker og utfordringer hvor tar høyde for aktuelle plager og ser hvordan søvn kan bidra til å opprettholde eller forverre disse. Fokus på blant annet symptomer, livsstil og dine egne tanker og bekymringer.  Vi måler BT/Puls, kartlegger evt luftveisproblemer, smerter og gjør fysisk undersøkelse av problemområder.

Diskusjon om årsaker:

Vi identifisere årsaker til dine søvnproblemer som kan inkludere stress, angst, depresjon, medisinske tilstander, kosthold, mage/tarmutfordringer, bivirkninger av medisiner eller andre livsstilsfaktorer.

Lege Remi Andersen søvn og smerter

Økt kunnskap:

Vi går gjennom hvordan kroppen selv regulerer søvnen og hvordan du best kan utnytte denne kunnskapen til å gjenvinne god nattesøvn. Vi snakker om god søvnhygiene og lure grep for å lykkes. Vi snakker om hvordan lys fra sol, lamper og skjermer påvirker søvnen og hvordan du kan utnytte dette for å fremme god søvn.

Medisiner:

Vi går gjennom dine medisiner og legger en plan for å fjerne avhengighetsskapende sovemedisiner dersom du står på dette fast, og finner alternative medisiner som bygger opp under naturlig søvn ved behov. Dette inkluderer vanligvis Melatonin – som også er kroppens eget hormon for å fremme søvn. Rekvirering av blodprøver gjennomføres dersom vi finner indikasjon for det. Blodprøver tas hos Fürst.

Plan for søvnkartlegging:

Vi går gjennom hvordan søvnen kan kartlegges med trådløs Somonfy pust- og søvnmonitor og planlegger utfylling av søvndagbok. Slik kartlegging vil gi deg økt innsikt i eget søvnmønster og verdifulle data for sammen å forstå og forbedre søvnen din fremover.

Behandling av søvnvansker må tilpasses deg som individ

Remi Andersen har i flere år hjulpet både unge og gamle med å finne tilbake til god søvn. Gjennom grundige samtaler og utredning hjelper han deg til å bedre forstå egne søvnproblemer og gjør veien tilbake til god søvn igjen forståelsesfull og motiverende.

For å forstå hvert enkelt søvnproblem settes det av god tid til samtale og grundig kartlegging. Søvnvansker er ofte bare et symptom og det er viktig å finne den bakenforliggende årsaken sammen. Det er mange faktorer som påvirker søvnen og under er noen eksempler som alle kan påvirke søvn og søvnkvalitet:

 • Tett nese
 • Anspenthet
 • Smerter
 • Koffein-inntak
 • Alkoholvaner
 • Stress
 • Skjermbruk og lyspåvirkning
 • Bivirkninger av vanlig brukte medisiner
 • Hyppig vannlatning
 • Dårlig regulert hjertesvikt eller astmaplager
 • Halsbrann og sure oppstøt
 • Ugunstige kostholdsvaner

Lufttemperatur, støy og andre omgivelsesfaktorer kan også spille inn – og små men viktige justeringer kan her spille en viktig rolle for å legge til rette for bedre søvn.

Utredning med ny søvnteknologi

Remi har lang erfaring med bruk av moderne sensorteknologi for å kartlegge søvn og hjelpe deg med forbedring av dine søvnproblemer. Somnofy er verdens mest nøyaktige trådløse pust- og søvnmonitor og er testet og validert opp mot gullstandarden Polysomnografi i søvnlaboratorier. Fordelen er at det ikke krever ledninger eller elektroder på kroppen og at det enkelt kan tas med hjem og flyttes rundt der du normalt sover for å kartlegge søvnen din over tid.

Somnofy søvnvansker

Somnofy analyserer kontinuerlig dataene den samler inn og gir deg hver dag en rapport om søvnen din. Denne rapporten inkluderer informasjon om søvnstadier, pustefrekvens og eventuelle avvik. Dette kan hjelpe deg med å forstå søvnmønsteret ditt og lettere kartlegge søvnproblemet.

På denne måten vil man raskt også se resultater av endringer man bestemmer seg for som igjen er motiverende når det går riktig vei eller viktig tilbakemelding til behandler om søvnen ikke bedrer seg. 

Somnofy søvnproblem

Dersom iverksatte tiltak mot formodning ikke skulle gi bedret søvn og det er mistanke om mer alvorlige tilstander som krever ytterligere utredning vil du kunne bli henvist videre til offentlig søvnpoliklinikk/Polysomnografi.

Søvn er avgjørende for en rekke helseutfordringer og for optimal prestasjon

Søvn er avgjørende for god helse, da den spiller en viktig rolle i fysisk, mental og emosjonell velvære. Vedvarende søvnproblemer kan ha store konsekvenser for helse, livskvalitet og idrettslige prestasjoner. Les mer om hvordan søvnvansker kan påvirke flere aspekter i livet: 

Videotime eller oppmøte på klinikk

Konsultasjon og priser

Ikon Pasientsky som er vært godkjente journalsystem for kliniske ernæringsfysiologer og leger.

Første time er oppført med 60min. 

For- og etterarbeid inkl epikrise, henvisning, rekvisisjon av medisiner etc inngår i timepris.

Førstekonsultasjon / kontroll (60 min):

kr.2540,- 

Oppfølging/kontroll (30min):

kr.1490,-

(unntaksvis benyttet pga for lite tid)

Leie, søvnmonitor (utredning)

kr.300,- / uke (+ porto ved sending)

Oppfølgende telefon-samtale med gjennomgang av prøvesvar, utskrift av eksisterende journal eller fornyelse av resept: kr.535,-

Annet arbeid etter telefonsamtale som krever større journal-arbeid som nye epikriser eller henvisninger til nye undersøkelser, o.l, – belastes som en kontroll-konsultasjon.

Les om tilnærming, utredning og behandling av søvnvansker  klikk her

Time på klinikk i Oslo

Addresse: Oslo Tennisarena, Eikenga 4, 0579 Oslo (2.etg)

Gode parkeringsmuligheter: kr.25,- per time, Aimo Park.

T-bane: To minutter gange fra Hasle T-banestasjon.

Oslo Tennisarena, Kostholdsendring AS, Kostholdsveiledning med kliniske ernæringsfysiologer, og legetime med idrettslege.

Videotime med lege

Tilgang på lege i hele Norge via videotimer.

Informasjon om videotime med lege

klikk her

Du mottar link til videomøte på dagen du har time.

Du får ytterligere info etter bestilling.

Logo og norgeskart som illustrerer våre tjenester av videokonsultasjoner / videotimer med lege for alle som bor i Norge uavhengig av geografisk lokasjon.

Ta kontakt for timebestilling 

→  eller for en formell prat om hvordan vi kan bistå.

Foredrag og litteratur…!

→ fra en mannsalder som lege for idrettsutøvere

Foredrag og motivasjonsforelesninger:

Daglig leder i Kostholdsendring Helge Andreas Felberg får opplæring i aktuelle tverrfaglige emner hvor medisin og ernæring er høytstående.

◊    “Glød, GULL og ære – vi kan alle ha noe å lære” (Erfaringer fra 25 års arbeid i prestasjonsteamet til Olympiatoppen)

Les mer

◊    Olympisk forelesning: Historier fra den

      Olympiske historien.

Les mer

◊    Medisinske forelesninger på forespørsel.

Les mer

Bøker og forelesningshefter:

 

Bilde av to av bøkene til lege Lars Kolsrud. i Kostholdsendring.no er vi så heldige at vi har fått idrettslege med en slik lang og trygg kompetanse inn i helsetemaet.
Bilde av idrettslege Lars kolsrud sine bøker og forelesningspublikasjoner. Spennende lesning fra et langt liv som idrettslege. Kostholdsendring AS har etablert tverrfaglig avdeling bestående av blant annet fysikalsk medisiner Lars Kolsrud og annet spesialisert helsepersonell.

◊   «I hodet på en Toppidrettsutøver» UTSOLGT

◊   «Best når det gjelder» UTSOLGT

◊   Glød, GULL og Ære – forelesningshefte

Les mer

Idrettslege Lars Kolsruds bok med gode forklaringer og anekdoter i en livslang karriere som lege på Olympiatoppen.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege