Kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog

–  Tilgjengelig i hele Norge. Vi har spesialisert oss på videotimer.

–  Tverrfaglig klinikk i Oslo.

–  Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kostholdsveiledning for helseplager og sykdom.

Norgeskart som illustrerer at vi tilbyr kostholdsveiledning over nett (videotimer) til alle i Norge.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vektproblematikk

Spiseforstyrrelser

Tilgang på klinisk ernæringsfysiolog med spisskompetanse på spiseforstyrrelser.

Undervekt og feilernæring

For voksne (ikke barn og eldre). Hjelp med vektøkning og/eller påviste næringsstoffmangler.

Mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager

Idrettsernæring og helseutfordringer knyttet til aktivitet

Spiseforstyrrelse

Personell med lang erfaring fra veiledning av unge med anstrengt forhold til mat.

Når mat og trening blir vanskelig

Vi har ernæringspersonell som til daglig jobber med veiledning når maten tar for stor plass.

Spesifikke sykdommer – kostholdsveiledning

Osteporose (benskjørhet)

Kostholdsveiledning ved stressreaksjon og lav bentetthet. 

Revmatiske lidelser

Fokus på  mat og adferd knyttet til systemisk lavgradig betennelse (artrose, bekheterev, RA)

Spesifikt for barn og eldre – kostholdsveiledning

Graviditet, amming og helse – kostholdsveiledning

Kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog

Tilgjengelig i hele Norge.

Vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning via videotimer.

Tverrfaglig klinikk i Oslo.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kostholdsveiledning for helseplager og sykdom.

Logo og norgeskart som illustrerer våre tjenester av videokonsultasjoner / videotimer med klinisk ernæringsfysiolog og kostholdsveiledning for alle som bor i Norge uavhengig av geografisk lokasjon.

Mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Generelt om tilnærming (kan variere avhengig av problemstilling og behandler)

Vi målretter tiltak for din problemstilling. Det betyr at vi identifiserer tiltak som virker spesifikt for din utfordring eller målsetning. Dette til forskjell fra generelle råd eller dietter som har til hensikt å øke sannsynlighet for en viss effekt. Parallelt har vi fokus på at kostholdsendringer skal være minst mulig belastende for deg. Vi tar derfor ansvar for detaljer og næringsstoffer slik at du slipper å forholde deg til dette i praksis. 

 

Din etterlevelse av kostholdsendringer i hverdagen er  utgangspunktet for veiledning. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Tre nivåer i veiledning. Vi tilpasser etter ditt ønske og behov:

 

 1. Svar på spørsmål innen kosthold og kropp
 2. Kostholdsveiledning / coaching: Prioriterte tiltak for effekt på problem / målsetning.
 3. Fleksibel kostholdsplan: Skreddersydd kostholdsfundament tilpasset deg og din problemstilling.

 

Forberedelser til time: Ingen registrering av kosthold eller øvrige forberedelser er nødvendig.

Oppfølging: Vi tilbyr oppfølging og prioriterer støtte til ditt behov.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Timebestilling og oppfølging

Illustrasjon av vårt design på kostholdsplan som vi lager personrettet for ulike helseproblemstillinger og målsetninger. Alle planer gjøre i samarbeid mellom klinisk ernæringsfysiolog og klient / pasient.

Fleksibelt kostholdsfundament

 • Mange aktører tilbyr kostholdsplan.
 • Det er store variasjoner i kvaliteten på hva du får.
 • Les mer om våre tanker på tema “kostholdsplan” og hva vi mener burde bli tatt hensyn til for en skikkelig plan.

Vi tar ansvar for

→ Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.

→ Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.

→ Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.

→ Ryddig og rask kommunikasjon.

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning
Bilde av en av våre kliniske ernæringsfysiologer som avholder videokonsultasjon / videotime med en klient som trenger hjelp med kostholdsveiledning for høyt blodtrykk og metabolsk syndrom.

Fire søyler i oppfølging

→ Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.

→ Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.

→ Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.

→ Medbestemmelse i alle ledd.

Ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Generelt om tilnærming

(kan variere noe avhengig av problemstilling og behandler)

Vi målretter tiltak for din problemstilling. Det betyr at vi identifiserer tiltak som virker spesifikt for din utfordring eller målsetning. Dette til forskjell fra generelle råd eller dietter som har til hensikt å øke sannsynlighet for en viss effekt. Parallelt har vi fokus på at kostholdsendringer skal være minst mulig belastende for deg. Vi tar derfor ansvar for detaljer og næringsstoffer slik at du slipper å forholde deg til dette i praksis. 

 

Din etterlevelse av kostholdsendringer i hverdagen er  utgangspunktet for veiledning. Din livssituasjon og preferanser legges til grunn for tiltak og gjennomføring. Du er delaktig gjennom hele prosessen. Vi jobber sammen for å sikre at dine endringer på best mulig vis kan flettes inn i nåværende rutiner og gjøremål. Det tas hensyn til arbeidsbelastning, familiesituasjon, sosiale sammenhenger og økonomi.

 

Du får kunnskap om hva som er viktigst for måloppnåelse, og hjelp til å sortere vekk myter og usannheter som ikke gir ønsket resultat. Dine endringer skal være minst mulig krevende for deg.

 

Tre nivåer i veiledning:

 1. Svar på spørsmål innen kosthold og kropp
 2. Kostholdsveiledning / coaching: Prioriterte tiltak for effekt på problem / målsetning.
 3. Fleksibel kostholdsplan: Skreddersydd kostholdsfundament tilpasset deg og din problemstilling.

Forberedelser til time:  Ingen registrering av kosthold eller øvrige forberedelser er nødvendig.

 

Oppfølging: Vi tilbyr oppfølging og prioriterer støtte til ditt behov.

 

Vi samarbeider med fastlege og annet relevant helsepersonell der dette er ønskelig og hensiktsmessig.

Timebestilling

 • Krav til utstyr: PC, Mac eller nettbrett.
 • Forberedelser til time: Ingen kostholdsregistrering eller øvrige forberedelser er nødvendig.
 • Via vårt journalsystem vil du per epost/sms motta bekreftelse på time, og informasjon knyttet til avtale (PasientSky).
 • På dagen du har time mottar du epost med link til videomøte.

Du kan endre time eller kansellere avtale innen 36t før konsultasjon. Ved endring eller kansellering etter 36t belastes timepris i sin helhet. Ikke møtt til time belastes i sin helhet.

 

Ved bestilling av time samtykker du til at vi kan sende deg èn epost i etterkant av time hvor vi spør om du vil gi oss en kort tilbakmelding på din opplevelse av hjelpen fra oss.

 

Bestill videotime

 

Bestill time på klinikk i Oslo

Første x1-2 konsultasjoner

I møte med oss vil du ved de fleste problemstillinger møte følgende overordnede tilnærming:

 • Kartlegging av helseplager og målsetninger.

 

 • Innføring i sammenheng mellom problemstilling og effektive kosthold- og aktivitetstiltak.

 

 • Identifisering av prioriterte tiltak med best effekt, og tydeliggjøring av hvilke tiltak som gir liten til ingen effekt.

 

 • Vurdering eller kalkulering av individuelle behov for måloppnåelse.

 

 • Intervju om ditt kosthold (ikke nødvendig at du husker hva du spiser i detalj).

 

 • Identifisering av prioriterte kostholdsendringer med effekt. Vi tar hensyn til din kapasitet og preferanser. Vi oppfordrer vanligvis til “kosekvote”.

 

 • Ferdigstilling av ditt personlige kostholdsfundament bestående av flere konkrete alternativer til ulike måltider, og forventet målbar effekt på din målsetning/problemstilling.

Forventet tidsbruk for etablert individualisert strategi og produksjon av kostholdsfundament er 1-2 x 60min konsultasjon(er).

 

Antall konsultasjoner avhenger av problemstilling, kompleksitet og ønske om oppfølging. Vi tilpasser støtte til dine behov.

Videre oppfølging

Du vil få tilbud om oppfølging, støtte og motivasjon til gjennomføring.  For mange er det behjelpelig  å ha en avtale å se frem til når man jobber med kostholdsendringer.

 

Hyppighet av kontroller varierer fra person til person. Vi tilpasser til det som passer best for deg.

 • Motiverende samtale.

 

 • Vurdering av effekt og gjennomførbarhet.

 

 • Justering av tiltak ved ønske og/eller behov.

 

 • Økt kunnskap om kroppslige reaksjoner, og sammenhenger mellom tiltak og effekt.

Betaling

Vi sender deg e-faktura på epost etter gjennomført time. 14 dager betalingsfrist.

Vi tar ansvar for

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning

→ Avmytifisering av mat og kunnskap om målrettede tiltak.

→ Våre klienter blir møtt med empati og løsningfokus.

→ Nok tid i konsultasjoner og tilbud om oppfølging.

→ Ryddig og rask kommunikasjon.

Fire søyler i oppfølging

Bilde av en av våre kliniske ernæringsfysiologer som avholder videokonsultasjon / videotime med en klient som trenger hjelp med kostholdsveiledning for spiseforstyrrelse og oppblåst mage.

→ Tydelig formidling av sammenheng mellom tiltak og problem.

→ Individualiserte tiltak med hensyn til problem/mål, preferanser, og livssituasjon.

→ Avstand fra rigiditet – støtte til varig effekt og etterlevelse fra første dag.

→ Medbestemmelse i alle ledd.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege