Personvernerklæring for kostholdsendring.no 

 
 

Behandling av personopplysninger i Kostholdsendring.no:

 

Når du bruker kosthodsendring.no vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kostholdsendring AS. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på epost eller tlf oppgitt under.

 

Kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer: 927 532 840

Adresse: co/Lørenveien 56A

E-post: post@kostholdsendring.no

Telefon: + 47 91529353

 

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn:

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:    

 

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Personopplysninger vi samler inn her er: E-postadresse, navn og adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss på telefon. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen fra deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 
 • Nettsiden kostholdsendring.no er hostet av Caddiesoft Norge AS. Ansatte i Caddiesoft har tilgang til personopplysningene du legger inn for å bistå Kostholdsendring.no i forbindelse med bestillinger du gjorde på kostholdsendring.no. Behandling av personopplysning skjer på grunnlag av interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å gi deg best mulig service i kontakt med kostholdsendring.no.
 
 • Tilby betalingsløsninger knyttet til tjenester levert av kostholdsendring.no. Personopplysninger vi behandler er: Navn, adresse, telefon, epost adresse du oppgir ved registrering av time. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at du skal motta faktura fra oss via regnskapsprogrammet conta.no.
 
 • Fra nettsiden kostholdsendring.no kan du klikke deg videre til vår Facebook, Instagram, Vimeo- og Youtube konto. Der henter vi ingen informasjon om deg, og mottar kun informasjon du måtte ønske å oppgi ved å poste eller sende oss en henvendelse.
 
 • Fra nettsiden kostholdsendring.no kan du klikke deg videre til våre samarbeidspartnere som for eksempel Tangen Helseklinikk, Nimi, Norges Idrettshøyskole, Norges skiforbund etc. Der henter vi ingen informasjon om deg. Disse partene har egne systemer for personvern som ikke vedgår oss.
 
 • Sensitive person- og helseopplysninger behandles strengt og kun i godkjent og sikkert online-booking og journalsystem levert av tredjepart; Pasientsky AS (www.patientsky.no/personvern).
 

 

Utlevering av personopplysninger til andre

 

Kostholdsendring AS gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

Kostholdsendring.no bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 

 • Mailchimp brukes til å sende ut nyhetsbrev. Her behandles personopplysninger du la inn når du meldte deg inn i nyhetsbrevet vårt og derav samtykket til behandlingen. Ved å benytte deg av våre tjenester så samtykker du også til at vi kan sende deg èn kundeevalueringsundersøkelse via Mailchimp. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse.
 
 • Caddiesoft Norge AS har levert plattform til nettsiden kostholdsendring.no. Her samler vi inn personopplysninger du legger inn på nettsiden når du registrerer deg på siden. Behandlingen anser vi som nødvendig for at du skal kunne benytte deg av tjenester hos oss. Opplysninger vi samler inn er Navn og epost.
 
 • Faktura gjennom Conta brukes som betalingsløsninger for at du skal kunne betale for tjenester du bestiller hos oss. Vi anser behandlingen som nødvendig for at du skal fullføre kjøp av tjeneste. Opplysninger vi samler inn er Navn, adresse, epost og telefon.
 
 • Pasientsky AS brukes som online-booking og journalsystem knyttet til våre tjenester. Behandlingen anser vi som nødvendig for at du skal kunne benytte deg av tjenester hos oss og for at vi skal kunne praktisere ihht helsepersonell- og journalføringsloven.
 • Easy Quest blir benyttet til innsammling av anonyme tilbakemeldinger via kundeevalueringer. Alle som benytter seg av tjenester fra kostholdsendring.no samtykker til å få tilsendt èn epost fra mail chimp som linkes videre til Easy Quest.
 

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden: Google Analytics og Facebook Business manager.

Vi bruker disse for å spore adferd på nettsiden. Personopplysninger som blir behandlet er IP-addresse.

 

 

Lagringstid

 

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post til: post@kostholdsendring.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til: post@kostholdsendring.no.

 

 

Sikkerhet

 

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

 

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Andre vil kun få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

 

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

 

 

Klager

 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

 

Endringer

 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

 

Cookies

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang.  Du kan lese mer om vår cookie policy her.

Personvernerklæring for kostholdsendring.no 

 
 

Behandling av personopplysninger i Kostholdsendring.no:

 

Når du bruker kosthodsendring.no vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kostholdsendring AS. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på epost eller tlf oppgitt under.

 

Kontaktinformasjon:

Organisasjonsnummer: 927 532 840

Adresse: co/Lørenveien 56A

E-post: post@kostholdsendring.no

Telefon: + 47 91529353

 

 

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn:

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:    

 

 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Personopplysninger vi samler inn her er: E-postadresse, navn og adresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
 
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss på telefon. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen fra deg. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 
 • Nettsiden kostholdsendring.no er hostet av Caddiesoft Norge AS. Ansatte i Caddiesoft har tilgang til personopplysningene du legger inn for å bistå Kostholdsendring.no i forbindelse med bestillinger du gjorde på kostholdsendring.no. Behandling av personopplysning skjer på grunnlag av interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette er nødvendig for å gi deg best mulig service i kontakt med kostholdsendring.no.
 
 • Tilby betalingsløsninger knyttet til tjenester levert av kostholdsendring.no. Personopplysninger vi behandler er: Navn, adresse, telefon, epost adresse du oppgir ved registrering av time. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av avtale med deg og er nødvendig for at du skal motta faktura fra oss via regnskapsprogrammet conta.no.
 
 • Fra nettsiden kostholdsendring.no kan du klikke deg videre til vår Facebook, Instagram, Vimeo- og Youtube konto. Der henter vi ingen informasjon om deg, og mottar kun informasjon du måtte ønske å oppgi ved å poste eller sende oss en henvendelse.
 
 • Fra nettsiden kostholdsendring.no kan du klikke deg videre til våre samarbeidspartnere som for eksempel Tangen Helseklinikk, Nimi, Norges Idrettshøyskole, Norges skiforbund etc. Der henter vi ingen informasjon om deg. Disse partene har egne systemer for personvern som ikke vedgår oss.
 
 • Sensitive person- og helseopplysninger behandles strengt og kun i godkjent og sikkert online-booking og journalsystem levert av tredjepart; Pasientsky AS (www.patientsky.no/personvern).
 

 

Utlevering av personopplysninger til andre

 

Kostholdsendring AS gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

Kostholdsendring.no bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 

 • Mailchimp brukes til å sende ut nyhetsbrev. Her behandles personopplysninger du la inn når du meldte deg inn i nyhetsbrevet vårt og derav samtykket til behandlingen. Ved å benytte deg av våre tjenester så samtykker du også til at vi kan sende deg èn kundeevalueringsundersøkelse via Mailchimp. Opplysninger vi samler inn er Navn, epost, telefon og adresse.
 
 • Caddiesoft Norge AS har levert plattform til nettsiden kostholdsendring.no. Her samler vi inn personopplysninger du legger inn på nettsiden når du registrerer deg på siden. Behandlingen anser vi som nødvendig for at du skal kunne benytte deg av tjenester hos oss. Opplysninger vi samler inn er Navn og epost.
 
 • Faktura gjennom Conta brukes som betalingsløsninger for at du skal kunne betale for tjenester du bestiller hos oss. Vi anser behandlingen som nødvendig for at du skal fullføre kjøp av tjeneste. Opplysninger vi samler inn er Navn, adresse, epost og telefon.
 
 • Pasientsky AS brukes som online-booking og journalsystem knyttet til våre tjenester. Behandlingen anser vi som nødvendig for at du skal kunne benytte deg av tjenester hos oss og for at vi skal kunne praktisere ihht helsepersonell- og journalføringsloven.
 • Easy Quest blir benyttet til innsammling av anonyme tilbakemeldinger via kundeevalueringer. Alle som benytter seg av tjenester fra kostholdsendring.no samtykker til å få tilsendt èn epost fra mail chimp som linkes videre til Easy Quest.
 

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden: Google Analytics og Facebook Business manager.

Vi bruker disse for å spore adferd på nettsiden. Personopplysninger som blir behandlet er IP-addresse.

 

 

Lagringstid

 

Dine personopplysninger blir lagret hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 

 

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.  

 

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post til: post@kostholdsendring.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

 

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende en e-post til: post@kostholdsendring.no.

 

 

Sikkerhet

 

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll og sikkerhetskopiering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

 

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Andre vil kun få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

 

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

 

 

Klager

 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

 

Endringer

 

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

 

Cookies

 

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang.  Du kan lese mer om vår cookie policy her.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege