Klinisk ernæringsfysiolog i Oslo

  • Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Oslo som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.
  • I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.
  • Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.
  • Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Klinisk ernæringsfysiolog

i Oslo

Klinisk ernæringsfysiolog i dialog med klient med fokus på kostholdsveiledning. Ernæringsfysiolog viser og forklarer klient hvordan hun skal benytte kostholdsplanen sin i praksis.

Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Oslo som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.

I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.

Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.

Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Kliniske ernæringsfysiologer og

leger på nett

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo:

 

I Oslo finnes en rekke kliniske ernæringsfysiologer som du som privatperson kan oppsøke. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for hjelp i det private. Noen av klinikkene har brede åpningstider og flere behandlere slik at du kan finne det tilbudet som passer deg best. De fleste klinikkene kan oppsøkes fysisk. I tillegg har korona-pandemien ført til en økning i tilbudet av videotimer. Kvaliteten på dette tilbudet er bedre enn noensinne, og mange pasienter foretrekker nå en slik løsning. På denne måten sparer du tid i reisevei, du mister ikke arbeid- og skoletid, og konsultasjonen kan tilpasses din timeplan.

 

Her er en oversikt over klinikker i Oslo og omegn med behandlingstilbud hos klinisk ernæringsfysiolog:

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo:

 

I Oslo finnes en rekke kliniske ernæringsfysiologer som du som privatperson kan oppsøke. Du trenger ikke henvisning fra fastlege for hjelp i det private. Noen av klinikkene har brede åpningstider og flere behandlere slik at du kan finne det tilbudet som passer deg best. De fleste klinikkene kan oppsøkes fysisk. I tillegg har korona-pandemien ført til en økning i tilbudet av videotimer. Kvaliteten på dette tilbudet er bedre enn noensinne, og mange pasienter foretrekker nå en slik løsning. På denne måten sparer du tid i reisevei, du mister ikke arbeid- og skoletid, og konsultasjonen kan tilpasses din timeplan.

Her er en oversikt over klinikker i Oslo og omegn med behandlingstilbud hos klinisk ernæringsfysiolog:

VirksomhetÅpningstidErnæringsfysiologerVideo / fysisk oppmøte
Volvat (Majorstuen & Nationaltheateret)07 - 16.302 stkKlinikk & videotime
Kostholdsendring AS08 - 21.007 stkKlinikk & videotime
Aleris Frogner08 - 15.002 stkKlinikk
klinikk for alle08 - 18.001 stkKlinikk
Colossemklinikken08 - 16.002 stkKlinikk
Ernæringsteamet-3 stkKlinikk
Balderklinikken08 - 20.001 stkKlinikk
Austad diagnostikk08 - 21.301 stkKlinikk
VirksomhetÅpningstidErnærings-fysiologerVideo / fysisk oppmøte
Volvat07 - 17.302 stkKlinikk & video
Kostholdsendring.no08 - 21.007 stkKlinikk & video
Aleris Frogner08 - 15.002 stkKlinikk
klinikk for alle08 - 18.001 stkKlinikk
Colossemklinikken08 - 16.002 stkKlinikk
Ernæringsteamet-3 stkKlinikk
Balderklinikken08 - 20.001 stkKlinikk
Austad diagnostikk08 - 21.301 stkKlinikk

Denne oversikten tar kun for seg tilbud hos yrkesgruppen kliniske ernæringsfysiologer. Dette er den eneste beskyttede yrkestittelen innen ernæring, og krever minst fem års utdanning innen ernæring med fokus på klinisk arbeid. Denne utdanningen gir grundig kompetanse innen menneskekroppens funksjon og sammensetning, samt viktig kunnskap når det gjelder kommunikasjon og pasientbehandling. Enkeltpersoner som tilbyr kostholdsveiledning selvstendig utenfor en klinikk er ikke inkludert.

Denne oversikten tar kun for seg tilbud hos yrkesgruppen kliniske ernæringsfysiologer. Dette er den eneste beskyttede yrkestittelen innen ernæring, og krever minst fem års utdanning innen ernæring med fokus på klinisk arbeid. Denne utdanningen gir grundig kompetanse innen menneskekroppens funksjon og sammensetning, samt viktig kunnskap når det gjelder kommunikasjon og pasientbehandling. Enkeltpersoner som tilbyr kostholdsveiledning selvstendig utenfor en klinikk er ikke inkludert.

Kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Andre behandlere i Oslo

 

Det finnes i tillegg utallige tilbud rundt om i Oslo hos behandlere med titler som «ernæringsekspert», «kostholdsveileder», «ernæringskonsulent» osv. Det er viktig å ha i bakhodet at disse titlene ikke er beskyttede. Det betyr at de i prinsippet kan brukes av hvem som helst, uansett kompetanse innen ernæring.

 

Ernæringsfysiologer i Oslo

 

Vi har også valgt å vurdere de ulike klinikkene som finnes i Oslo etter fleksibilitet i åpningstid, hvor mange kliniske ernæringsfysiologer klinikken har, samt hva tilbudet koster. Dette er viktige punkter for at du som pasient skal få et best mulig tilbud. Antall timer åpningstid hos en klinikk øker muligheten for deg som pasient til å finne en tid for behandling som passer deg.

 

Flere kliniske ernæringsfysiologer på én klinikk vil føre til bredere kompetanse og et faglig utviklende miljø. Pris for time hos klinisk ernæringsfysiolog er selvfølgelig også et viktig punkt. Behandling hos en klinisk ernæringsfysiolog er generelt dyrere enn annen helsebehandling. Dette er blant annet på grunn av mangelen på en refusjonsordning hos private kliniske ernæringsfysiologer. Dette håper vi er noe som kommer på plass så snart som mulig, slik at ernæringskompeansen kan bli tilgjengelig for alle som trenger det. Noen klinikker tilbyr likevel rimeligere behandling enn andre.

 

Kliniske ernæringsfysiologer innenfor mange felt

 

En klinisk ernæringsfysiolog kan jobbe på mange ulike arenaer, blant annet i kommunen, på sykehus, i legemiddelindustrien, med forskning eller i privat sektor. Heldigvis innser fler og fler viktigheten av arbeidet kliniske ernæringsfysiologer gjør og hvor viktig det er å ha en klinisk ernæringsfysiolog tilgjengelig i nærheten av der man bor. Det er likevel fremdeles langt igjen hvis vi skal nå målet til Helsedirektoratet om 1 ernæringsfysiolog per 10 000 innbygger i norske kommuner.

 

Behandling av mange typer sykdommer og tilstander

 

En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ulike kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander. Eksempler på slike tilstander er overvekt/fedme, diabetes type 1 og 2, spiseforstyrrelser, allergier, irritabel tarmsyndrom, cøliaki o.l. Ved mange slike tilstander er tilpasset behandling fra ernæringsfysiolog helt nødvendig for en så god behandling som mulig i og med at ernæringsfysiologen innehar kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør. Ved andre alvorlige sykdommer slik som for eksempel kreft, nyresykdom, underernæring, sjeldne stoffskiftesykdommer og leversykdom vil behandling hos ernæringsfysiolog også være betydningsfull i tillegg til behandling hos lege og annet helsepersonell.

 

Veiledning av friske mennesker

 

Ernæringsfysiologen kan også veilede friske individer fra grupper som for eksempel eldre, vegetarianere/veganere, idrettsutøvere, barn/unge og gravide eller personer som trenger hjelp til livsstilsendring.

 

Se også våre oversikter over tilbud om klinisk ernæringsfysiologer i andre steder av landet:

 

Klinisk ernæringsfysiolog Trondheim

Klinisk ernæringsfysiolog Fredrikstad

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger

Klinisk ernæringsfysiolog Bergen

 

Emner: Klinisk ernæringsfysiolog Oslo, klinikker i Oslo, sammenligning av tjenester

Ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Det finnes i tillegg utallige tilbud rundt om i Oslo hos behandlere med titler som «ernæringsekspert», «kostholdsveileder», «ernæringskonsulent» osv. Det er viktig å ha i bakhodet at disse titlene ikke er beskyttede. Det betyr at de i prinsippet kan brukes av hvem som helst, uansett kompetanse innen ernæring.

 

Vi har også valgt å vurdere de ulike klinikkene som finnes i Oslo etter fleksibilitet i åpningstid, hvor mange kliniske ernæringsfysiologer klinikken har, samt hva tilbudet koster. Dette er viktige punkter for at du som pasient skal få et best mulig tilbud. Antall timer åpningstid hos en klinikk øker muligheten for deg som pasient til å finne en tid for behandling som passer deg. Flere kliniske ernæringsfysiologer på én klinikk vil føre til bredere kompetanse og et faglig utviklende miljø. Pris for time hos klinisk ernæringsfysiolog er selvfølgelig også et viktig punkt. Behandling hos en klinisk ernæringsfysiolog er generelt dyrere enn annen helsebehandling. Dette er blant annet på grunn av mangelen på en refusjonsordning hos private kliniske ernæringsfysiologer. Dette håper vi er noe som kommer på plass så snart som mulig, slik at ernæringskompeansen kan bli tilgjengelig for alle som trenger det. Noen klinikker tilbyr likevel rimeligere behandling enn andre.

 

Kliniske ernæringsfysiologer jobber på mange ulike arenaer, blant annet i kommunen, på sykehus, i legemiddelindustrien, med forskning eller i privat sektor. Heldigvis innser fler og fler viktigheten av arbeidet kliniske ernæringsfysiologer gjør og hvor viktig det er å ha en klinisk ernæringsfysiolog tilgjengelig i nærheten av der man bor. Det er likevel fremdeles langt igjen hvis vi skal nå målet til Helsedirektoratet om 1 ernæringsfysiolog per 10 000 innbygger i norske kommuner.

 

En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert til å forebygge, utrede, diagnostisere og behandle ulike kostholdsrelaterte sykdommer og tilstander. Eksempler på slike tilstander er overvekt/fedme, diabetes type 1 og 2, spiseforstyrrelser, allergier, irritabel tarmsyndrom, cøliaki o.l. Ved mange slike tilstander er tilpasset behandling fra ernæringsfysiolog helt nødvendig for en så god behandling som mulig i og med at ernæringsfysiologen innehar kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør. Ved andre alvorlige sykdommer slik som for eksempel kreft, nyresykdom, underernæring, sjeldne stoffskiftesykdommer og leversykdom vil behandling hos ernæringsfysiolog også være betydningsfull i tillegg til behandling hos lege og annet helsepersonell. Ernæringsfysiologen kan også veilede friske individer fra grupper som for eksempel eldre, vegetarianere/veganere, idrettsutøvere, barn/unge og gravide eller personer som trenger hjelp til livsstilsendring.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker og som du kan leve med.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Vi hjelper deg å få det til.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege