Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernæringsfysiolog

Iselin Schjelle Holen klinisk ernæringsfysiolog

Iselin Schjelle Holen

Problemstillinger:

∴ Hjerte-/karsykdom

∴ Høyt kolesterol

∴ Høyt blodtrykk

∴ Kronisk nyresykdom

∴ Kostråd dialysebehandling

∴ Kosthold nyretransplantasjon

∴ Urinsyregikt

∴ Overvekt / fedme

Spesialfelt: Kostholdsveiledning ved hjerte- og nyresykdom. Hun er dyktig på hvordan målrette kostholdsendring for effekt på kolesterol, blodtrykk, nyrefunksjon og urinsyregikt. Alvorlighetsgraden av omtalte problemstillinger påvirker ernæringsprioriteringer og fokus for bedring. Iselin tilpasser kostholdsveiledning til ulike behov, levesett og sykdomsbilde.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen, autorisert helsepersonell.

Erfaring: Trygg erfaring med kostholdsveiledning innen nyre-, hjerte- og karsykdommer. I tillegg til rollen hos oss forsker hun på risikoreduksjon for hjerte- og karsykdom. Med sin sterke erfaring fra ernæringsbehandling fra Oslo Universitetssykehus er hun en god samarbeidspartner på hvordan identifisere og gjennomføre målrettede kostholdsendringer for forbedring av blodprøver og helsestatus ved alvorlig sykdom. Hun tar også med seg erfaring fra veiledning på Frisklivssentral som har gitt henne verktøy innen endringsarbeid og mestring av kostholdsomlegging. Da varig vektnedgang ved overvekt og fedme spiller en vesentlig rolle for god helse ved hjerte- og nyresykdom, vil du møte en behandler som kan samarbeide om parallelle kostholdsstrategier for optimal bedring.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Priser og info

 • Første time er oppført med 60min.
 • For- og etterarbeid inkl epikrise / henvisning etc inngår i pris.
 • Konsultasjoner og priser:
  • Førstekonsultasjon (60 min): kr.1790,-
  • Oppfølging/kontrolltime (60min): kr.1290,-
  • Oppfølging/kontrolltime (30min): kr.690,-
 • Det er også mulig å bestille kort time ved første henvendelse (30min kontrolltime, video) trykk her.
 • Les mer om hvordan vi jobber med kostholdsveiledning her.
 • I perioder noe ventetid for timeoppfølging. Ta kontakt med daglig leder om du ønsker å bli oppført på venteliste klikk her

Bestill time med Iselin:

Klinikk i Oslo

Addresse: Oslo Tennisarena, Eikenga 4, 0579 Oslo (2.etg)

Gode parkeringsmuligheter: kr.25,- per time, Aimo Park.

T-bane: To minutter gange fra Hasle T-banestasjon.

Oslo Tennisarena, eikenga 4, 0579 Oslo. Lokasjon for vår klinikk; Kostholdsendring. Vi tilbyr tjenester fra ernæringsfysiolog, lege, og via våre samarbeidspartnere også fysioterapi og psykolog.

Iselin Schjelle Holen

Iselin Schjelle Holen klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Hjerte-/karsykdom

∴ Høyt kolesterol

∴ Høyt blodtrykk

∴ Kronisk nyresykdom

∴ Kostråd dialysebehandling

∴ Kosthold nyretransplantasjon

∴ Urinsyregikt

Spesialfelt: 

Kostholdsveiledning ved hjerte- og nyresykdom. Hun er dyktig på hvordan målrette kostholdsendring for effekt på kolesterol, blodtrykk, nyrefunksjon og urinsyregikt. Alvorlighetsgraden av omtalte problemstillinger påvirker ernæringsprioriteringer og fokus for bedring. Iselin tilpasser kostholdsveiledning til ulike behov, levesett og sykdomsbilde.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen, autorisert helsepersonell.

Erfaring:

Trygg erfaring med kostholdsveiledning innen nyre-, hjerte- og karsykdommer. I tillegg til rollen hos oss forsker hun på risikoreduksjon for hjerte- og karsykdom. Med sin sterke erfaring fra ernæringsbehandling fra Oslo Universitetssykehus er hun en god samarbeidspartner på hvordan identifisere og gjennomføre målrettede kostholdsendringer for forbedring av blodprøver og helsestatus ved alvorlig sykdom. Hun tar også med seg erfaring fra veiledning på Frisklivssentral som har gitt henne verktøy innen endringsarbeid og mestring av kostholdsomlegging. Da varig vektnedgang ved overvekt og fedme spiller en vesentlig rolle for god helse ved hjerte- og nyresykdom, vil du møte en behandler som kan samarbeide om parallelle kostholdsstrategier for optimal bedring.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Iselin:

Ikon Pasientsky som er vært godkjente journalsystem for kliniske ernæringsfysiologer og leger.

Priser og info

 • Første time er oppført med 60min.
 • For- og etterarbeid inkl epikrise / henvisning etc inngår i pris.
 • Konsultasjoner og priser:

⋅Førstekonsultasjon (60 min): kr.1790,-

⋅Oppfølging/kontrolltime (60min): kr.1290,-

⋅Oppfølging/kontrolltime (30min): kr.690,-

 • Det er også mulig å bestille kort time ved første henvendelse (30min kontrolltime, video) trykk her.
 • Les mer om hvordan vi jobber med kostholdsveiledning her.
 • Ønsker du å møte opp fysisk på vår klinikk i Oslo?  Klikk her.
 • I perioder noe ventetid for første time. Ta kontakt med daglig leder om du ønsker å bli oppført på venteliste klikk her

Bestill time med Iselin:

Klinikk i Oslo

Addresse: Oslo tennisarena, Eikenga 4, 0579 Oslo (2.etg)

Gode parkeringsmuligheter: kr.25,- per time, Aimo Park.

T-bane: To minutter gange fra Hasle T-banestasjon.

Oslo Tennisarena, eikenga 4, 0579 Oslo. Lokasjon for vår klinikk; Kostholdsendring. Vi tilbyr tjenester fra ernæringsfysiolog, lege, og via våre samarbeidspartnere også fysioterapi og psykolog.

Helsepersonell

Helsepersonell

→  Kliniske ernæringsfysiologer og leger.

→ Kliniske ernæringsfysiologer og leger.

Våre medarbeidere har flere års arbeidserfaring og hhv minimum fem-årig profesjonsutdanning med mastergrad innen ernæring, eller legeutdanning.

Kosthold, kropp, helseplager og prestasjon er store og komplekse emner. Så store at ingen kan være spesialister på alle emner samtidig.

Vårt personell har ulike kompetansefelt og interesseområder som du kan lese om på respektive behandlere.

Våre medarbeidere har flere års arbeidserfaring og hhv minimum fem-årig profesjonsutdanning med mastergrad innen ernæring, eller legeutdanning. Kosthold, kropp, helseplager og prestasjon er store og komplekse emner. Så store at ingen kan være spesialister på alle emner samtidig. Vårt personell har ulike kompetansefelt og interesseområder som du kan lese om på respektive behandlere.

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologene har til felles at de alle er genuint interessert i å hjelpe, innehar evnen til å lytte, og er søkende etter hvordan tilpasse hjelp og veiledning til ulike personligheter og problemstillinger. Disse egenskapene er satt høyt i vår virksomhet da vi er opptatt av å ivareta, eller å hjelpe med, et avslappet forhold til mat parallellt med veiledning for din utfordring eller målsetning. I praksis vil det blant annet si at du skjermes for krevende tilnærminger som f eks kostholdsregistreringer, kaloritelling og populærdietter. Vi tar oss av alle detaljer og fokuserer på samarbeidet med deg om kostholdsendringer som du ser for deg å kunne mestre i din situasjon. 

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologene har til felles at de alle er genuint interessert i å hjelpe, innehar evnen til å lytte, og er søkende etter hvordan tilpasse hjelp og veiledning til ulike personligheter og problemstillinger. 

Disse egenskapene er satt høyt i vår virksomhet da vi er opptatt av å ivareta, eller å hjelpe med, et avslappet forhold til mat parallellt med veiledning for din utfordring eller målsetning. Det vil blant annet si at du skjermes for krevende tilnærminger som f eks kostholdsregistreringer, kaloritelling og populærdietter. Vi tar oss av alle detaljer og fokuserer på samarbeidet med deg om kostholdsendringer som du ser for deg å kunne mestre i din situasjon.

Katrine Pettersen klinisk ernæringsfysiolog

Katrine Pettersen

Problemstillinger:

∴ Overvekt / fedme

∴ Overspisingslidelse

∴ Hjerte-karsykdom

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Innflammatorisk tarmsykdom

∴ Revmatiske lidelser

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd / skjeletthelse

∴ Melkeprotein allergi (barn)

Spesialfelt: Vektnedgang, mage-tarmsykdom, Hjertehelse, idrettsernæring (unge utøvere) og skjeletthelse.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, autorisert helsepersonell, Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: God poliklinisk erfaring fra veiledning innen flere ernæringsemner og klient-/pasientarbeid utenfor spesialisthelsetjenesten. Koordinator med personalansvar i Kostholdsendring AS og involvert i flere tverrfaglige interne og eksterne insentiver inkl. helseattestordning NSF. Sterk i oppfølging av parallelle problemstillinger og en trygg behandler å møte for hjelp og støtte.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om: 

Helge Andreas Felberg klinisk ernæringsfysiolog

Helge Andreas Felberg

Problemstillinger:

∴ Overvekt og fedme

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Hjertesykdom

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd

Spesialfelt: Tilbyr kortere videotimer for konsultering rundt et utvalg av problemstillinger inkludert vektnedgang, livsstilssykdom, hjertehelse, fordøyelsesplager, idrettsernæring og lav energitilgjengelighet. Ved behov og/eller ønske om kostholdsplan vil Helge gi overlevering til annen ernæringsfysiolog.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc), Edith Cowan University, autorisert helsepersonell, Sertifiseringer fra universiteter: 1) FODMAP-veileder, 2) Lavgradig kronisk betennelse og antiiflammatorisk kosthold, 3) Personlig trener, 4) PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse og bulimi.

Erfaring: Over ti års erfaring fra helse- og ernæringsbransjen som klinisk ernæringsfysiolog, rådgiver/konsulent og prosjektleder. Sterk erfaring fra utvikling og drift av helseprosjekter, klinikkvirksomhet og pasientrettet arbeid. Har jobbet ved kjente virksomheter som f eks Norges Idrettshøyskole, Sunnaas Sykehus HF, Volvat Nimi og Norges Skiforbund, i tillegg til egne bedrifter innen helseteknologi og tverrfaglige helsetjenester. Han jobber i dag som daglig leder med fagansvar i Kostholdsendring AS.

Tilnærminger:  Ernæringscoaching / endringsveiledning (tlf / video)

Timetyper: 

25 minutter

Tilgjengelig på:

Les mer om:

Karoline Østereng Nilsen klinisk ernæringsfysiolog

Karoline Østereng Nilsen

Problemstillinger:

∴ Spiseforstyrrelser

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Inflammatorisk tarmsykdom

∴ Graviditet og amming

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: Spiseforstyrrelser inkludert anoreksi, bulimi og overspisingslidelse, men også mildere former for problematisk spiseatferd som gjerne forekommer sammen med overvekt og/eller fordøyelsesplager.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, autorisert helsepersonell.

Erfaring: God erfaring fra ernæringsarbeid innen psykiatri i oppfølging av spiseforstyrrelser. Har jobbet ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og har i dag en viktig rolle i Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP). Bred erfaring i arbeid med problematisk spiseatferd og anstrengt forhold til mat i samarbeid med ungdom og voksne. I tillegg har hun jobbet mye med mage-tarmsykdom, vektendring og kostholdsveiledning for gravide og ammende. Ved alle disse problemstillinger er psykologisk kompetanse godt for et effektivt og ivaretakende samarbeid.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Les mer om:

Christian Lyckander

Problemstillinger:

∴ Kroppssammensetning

∴ Undervekt

∴ Redusert fettprosent

∴ Idrettsernæring

∴ Prestasjonsernæring

∴ Økt muskelmasse

∴ Tretthetsbrudd

∴ Kost ved muskelskade

Spesialfelt: Endret kroppsammensetning med og uten trening, kostholdsveiledning for økt treningseffekt innen kondisjon og styrke / muskelmasse. 

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, årsenhet i psykologi, autorisert helsepersonell.

Erfaring: God erfaring fra kostholdsveiledning for optimal effekt av trening, god restitusjon, og hjelp innen endret kroppssammensetning som ikke går på bekostning av helse og prestasjon. Med sin trygge erfaring fra menneskelige møter og bakgrunn fra psykologi er han en god samarbeidspartner for å løse hverdagslige utfordringer og økt mestring. Han er en kunnskapsrik og trygg veileder uavhenging av om du er inaktiv som ønsker å komme i bedre form, aktiv mosjonist, eller idrettsutøver. I tillegg har Christian jobbet med ernæring for fedmebehandling og fedmekirurgi i flere år. Fra dette tar han med seg en viktig kompetanse innen kroppsforståelse og metabolisme. 

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Les mer om:

Synnøve Halvorsen klinisk ernæringsfysiolog

Synnøve Halvorsen

Problemstillinger:

∴ Overvekt og fedme

∴ Diabetes type 2

∴ Diabetes type 1

∴ Svangerskapsdiabetes

∴ Gastroparese

∴ Graviditet og amming

∴ Bukspyttkjertel og fordøyelse

∴ Underernæring / skrøpelighet

∴ Underernæring

∴ Benskjørhet

∴ Parkinson

Spesialfelt: Diabetes, vektnedgang, underernæring/skrøpelighet, sykdom og helsetilstander som vanligvis opptrer hos eldre.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen, autorisert helsepersonell. Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: Deltidsstilling på Stavanger Sykehus på endokrinologisk avdeling hvor hun har god erfaring med kostholdsveiledning for ulike varianter av diabetes (og vektnedgang ved overvekt/fedme), samt krevende utfordringer knyttet til bukspyttkjertel og fordøyelse. Hun har også sterk erfaring fra ernæringsarbeid i hjemmesykepleien hvor hun har viet mye tid til kostholdsveiledning for sammensatte helseutfordringer blant vår eldre befolkning. I denne sammenheng spesielt helseutfordringer knyttet til underernæring og skrøpelighet, kreftdiagnoser, benskjørhet og nevrodegenerativ sykdom. Hun har tidligere arbeidet på Frisklivssentral hvor hun har veiledet individer i mestring av bærekraftige endringer for ulike helseutfall. Styremedlem i Norsk interesseforening for Diabetes i Svangerskap.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Les mer om:

Klinisk ernæringsfysiolog Sainiga Sivasuthasarma (Saini Siva)

Sainiga Sivasuthasarma

Problemstillinger: FOR BARN OG UNGE

∴ Selektiv spising

∴ Spisevegring 

∴ Småspiste barn / kresenhet

∴ Undervekt / underernæring

∴ Melkeprotein allergi

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: Saini har jobbet mye med barn og ungdom og har alltid hatt et brennende ønske om å hjelpe unge og deres familier med ernæringsbehandling for store- og små kostholdsrelaterte utfordringer. Det faktum at hun snakker fire språk flytende gir henne muligheten til å hjelpe flere familier bedre på deres egne premisser.

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc, Universitetet i Oslo), Bachelorgrad ernæring (BSc, æresutmerkelse, Robert Gordon University), to årsstudium i klinisk ernæring (Université Paris-Est Créteil), autorisert helsepersonell i Norge, Skottland og Frankrike.

Erfaring: Saini har sterk erfaring innen kostholdsveiledning med barn og unge fra både innland og utland. Ved siden av rollen hos oss er hun faglig ansvarlig og koordinator i Spiseteam på barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen Sykehus, samt faglig ansvarlig i poliklinikk for overvekt ved samme avdeling og sykehus. Fra dette arbeidet tar hun med seg viktig kompetanse fra tverrfaglig samarbeid med leger og psykologer i behandling av barn med spisevansker og undervekt, samt barn og unge med fedme. I kraft av utdanning og arbeidserfaring fra utlandet snakker hun fire språk flytende inkludert Norsk, Engelsk, Fransk og Tamilsk. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder innen ernæring i organisasjonen Framtiden i Våre Hender.

Tilnærminger:  Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling (med barn og unge, med eller uten foreldre til stede i timen, eller kun med foreldre), skreddersydd kostholdsplan.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Katrine Pettersen klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Overvekt / fedme

∴ Overspisingslidelse

∴ Hjerte-karsykdom

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Innflammatorisk tarmsykdom

∴ Revmatiske lidelser

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd / skjeletthelse

∴ Melkeprotein allergi (barn)

Spesialfelt: 

Vektnedgang, mage-tarmsykdom, Hjertehelse, idrettsernæring (unge utøvere) og skjeletthelse.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, autorisert helsepersonell, Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: 

God poliklinisk erfaring fra veiledning innen flere ernæringsemner og klient-/pasientarbeid utenfor spesialisthelsetjenesten. Koordinator med personalansvar i Kostholdsendring AS og involvert i flere tverrfaglige interne og eksterne insentiver inkl. helseattestordning NSF. Sterk i oppfølging av parallelle problemstillinger og en trygg behandler å møte for hjelp og støtte.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Katrine:

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Overvekt og fedme

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Hjertesykdom

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd

Spesialfelt: 

Tilbyr kortere videotimer for konsultering rundt et utvalg av problemstillinger inkludert vektnedgang, livsstilssykdom, hjertehelse, fordøyelsesplager, idrettsernæring og lav energitilgjengelighet. Ved behov og/eller ønske om kostholdsplan vil Helge gi overlevering til annen ernæringsfysiolog.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc), Edith Cowan University, autorisert helsepersonell, Sertifiseringer fra universiteter: 1) FODMAP-veileder, 2) Lavgradig kronisk betennelse og antiiflammatorisk kosthold, 3) Personlig trener, 4) PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse og bulimi.

Erfaring: 

Over ti års erfaring fra helse- og ernæringsbransjen som klinisk ernæringsfysiolog, rådgiver/konsulent og prosjektleder. Sterk erfaring fra utvikling og drift av helseprosjekter, klinikkvirksomhet og pasientrettet arbeid. Har jobbet ved kjente virksomheter som f eks Norges Idrettshøyskole, Sunnaas Sykehus HF, Volvat Nimi og Norges Skiforbund, i tillegg til egne bedrifter innen helseteknologi og tverrfaglige helsetjenester. Han jobber i dag som daglig leder med fagansvar i Kostholdsendring AS.

Tilnærminger: 

Ernæringscoaching / endringsveiledning (tlf / video)

Timetyper: 

25 minutter

Tilgjengelig på:

Karoline Østereng Nilsen klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Spiseforstyrrelser

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Inflammatorisk tarmsykdom

∴ Graviditet og amming

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: 

Spiseforstyrrelser inkludert anoreksi, bulimi og overspisingslidelse, men også mildere former for problematisk spiseatferd som gjerne forekommer sammen med overvekt og/eller fordøyelsesplager.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

God erfaring fra ernæringsarbeid innen psykiatri i oppfølging av spiseforstyrrelser. Har jobbet ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og har i dag en viktig rolle i Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP). Bred erfaring i arbeid med problematisk spiseatferd og anstrengt forhold til mat i samarbeid med ungdom og voksne. I tillegg har hun jobbet mye med mage-tarmsykdom, vektendring og kostholdsveiledning for gravide og ammende. Ved alle disse problemstillinger er psykologisk kompetanse godt for et effektivt og ivaretakende samarbeid.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Sainiga Sivasuthasarma

Klinisk ernæringsfysiolog Sainiga Sivasuthasarma (Saini Siva)

Problemstillinger:

FOR BARN OG UNGE

∴ Spisevegring, småspiste barn

∴ Selektiv spising

∴ Undervekt / underernæring

∴ Melkeprotein allergi

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: 

Saini har jobbet mye med barn og ungdom og har alltid hatt et brennende ønske om å hjelpe unge og deres familier med ernæringsbehandling for store- og små kostholdsrelaterte utfordringer. Det faktum at hun snakker fire språk flytende gir henne muligheten til å hjelpe flere familier bedre på deres egne premisser.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc, Universitetet i Oslo), Bachelorgrad ernæring (BSc, æresutmerkelse, Robert Gordon University), to årsstudium i klinisk ernæring (Université Paris-Est Créteil), autorisert helsepersonell i Norge, Skottland og Frankrike.

Erfaring: 

Saini har sterk erfaring innen kostholdsveiledning med barn og unge fra både innland og utland. Ved siden av rollen hos oss er hun faglig ansvarlig og koordinator i Spiseteam på barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen Sykehus, samt faglig ansvarlig i poliklinikk for overvekt ved samme avdeling og sykehus. Fra dette arbeidet tar hun med seg viktig kompetanse fra tverrfaglig samarbeid med leger og psykologer i behandling av barn med spisevansker og undervekt, samt barn og unge med fedme. I kraft av utdanning og arbeidserfaring fra utlandet snakker hun fire språk flytende inkludert Norsk, Engelsk, Fransk og Tamilsk. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder innen ernæring i organisasjonen Framtiden i Våre Hender.

Tilnærminger: 

Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling (med barn og unge, med eller uten foreldre til stede i timen, eller kun med foreldre), skreddersydd kostholdsplan.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Saini:

Christian Lyckander klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Kroppssammensetning

∴ Undervekt

∴ Redusert fettprosent

∴ Idrettsernæring

∴ Prestasjonsernæring

∴ Økt muskelmasse

∴ Tretthetsbrudd

∴ Kost ved muskelskade

Spesialfelt: 

Endret kroppsammensetning med og uten trening, kostholdsveiledning for økt treningseffekt innen kondisjon og styrke / muskelmasse. 

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo, årsenhet i psykologi, autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

God erfaring fra kostholdsveiledning for optimal effekt av trening, god restitusjon, og hjelp innen endret kroppssammensetning som ikke går på bekostning av helse og prestasjon. Med sin trygge erfaring fra menneskelige møter og bakgrunn fra psykologi er han en god samarbeidspartner for å løse hverdagslige utfordringer og økt mestring. Han er en kunnskapsrik og trygg veileder uavhenging av om du er inaktiv som ønsker å komme i bedre form, aktiv mosjonist, eller idrettsutøver. I tillegg har Christian jobbet med ernæring for fedmebehandling og fedmekirurgi i flere år. Fra dette tar han med seg en viktig kompetanse innen kroppsforståelse og metabolisme. 

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Synnøve Halvorsen

Synnøve Halvorsen klinisk ernæringsfysiolog

Problemstillinger:

∴ Overvekt og fedme

∴ Diabetes type 2

∴ Diabetes type 1

∴ Svangerskapsdiabetes

∴ Gastroparese

∴ Graviditet og amming

∴ Bukspyttkjertel og fordøyelse

∴ Underernæring / skrøpelighet

∴ Kreftdiagnoser

∴ Benskjørhet

∴ Parkinson

Spesialfelt: 

Diabetes, vektnedgang, underernæring/skrøpelighet, sykdom og helsetilstander som vanligvis opptrer hos eldre.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen, autorisert helsepersonell. Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: 

Deltidsstilling på Stavanger Sykehus på endokrinologisk avdeling hvor hun har god erfaring med kostholdsveiledning for ulike varianter av diabetes (og vektnedgang ved overvekt/fedme), samt krevende utfordringer knyttet til bukspyttkjertel og fordøyelse. Hun har også sterk erfaring fra ernæringsarbeid i hjemmesykepleien hvor hun har viet mye tid til kostholdsveiledning for sammensatte helseutfordringer blant vår eldre befolkning. I denne sammenheng spesielt helseutfordringer knyttet til underernæring og skrøpelighet, kreftdiagnoser, benskjørhet og nevrodegenerativ sykdom. Hun har tidligere arbeidet på Frisklivssentral hvor hun har veiledet individer i mestring av bærekraftige endringer for ulike helseutfall. Styremedlem i Norsk interesseforening for Diabetes i Svangerskap.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Tilgjengelig på:

Lege

Vi har samlet ettertraktede leger og legespesialister med sterk kompetanse og lang erfaring innen blant annet idrettsmedisin, fysikalsk medisin og søvnbehandling. Smerter og søvnplager er vanlig utfordringer i Norge, men det er få leger å få hjelp av. Vi gjør tilgjengelig viktige ressurser som til vanlig er å finne på Olympiatoppen og sjeldne søvnklinikker.

Lege

Vi har samlet ettertraktede leger og legespesialister med sterk kompetanse og lang erfaring innen blant annet idrettsmedisin, fysikalsk medisin og søvnbehandling. Smerter og søvnplager er vanlig utfordringer i Norge, men det er få leger å få hjelp av. Vi gjør tilgjengelig viktige ressurser som til vanlig er å finne på Olympiatoppen og sjeldne søvnklinikker.

Profilbilde av vår lege Lars Kolsrud på Kostholdsendring klinikk, tverrfaglig avdeling på Oslo Tennisarena.

Problemstillinger:

Akutte skader, smerter og kroniske problemer i forbindelse med aktivitet, hverdagsfunksjon og trening. Som erfaren legespesialist kan han bistå med behandling og veiledning for en rekke muskel-skjelettplager.

∴ Muskel- og skjelettplager (alle kroppsdeler)

∴ Smerter knyttet til aktivitet og trening

∴ Idrettsskader

∴ Vekstsmerter / voksesmerter

∴ Tretthetsbrudd / stressreaksjon

∴ Manglende prestasjon

Utdanning: 

Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF, ACSM Certificate (USA) (tidligere fysioterapeut).

Erfaring: 

Over 40 års erfaring med legearbeid innen aktivitets- og idrettsmedisinske problemstillinger ved NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt) og Helseavdelingen ved Olympiatoppen. I tillegg har han over flere år vært landslagslege for turn, RG, sykkel, skiskyting (2001-fortsatt), hopp, kombinert og skøyter. Lege ved åtte OL fra Seoul 1988 til og med Beijing 2022. Han har også bak seg en karriere som landslagsutøver og landslagstrener i turn, og han har utgitt to bøker; «I hode på en Toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder».

Timetyper: 

60min, 30min

Tilgjengelig på:

Remi Andersen

Lege Remi Andersen søvn og smerter

Problemstillinger:

∴ Søvnvansker og -lidelser

∴ Søvnkartlegging

∴ Idrettsmedisin

∴ Muskel- og skjelettplager

∴ Kroniske smerter

∴ Manglende prestasjoner

∴ Slitenhet

∴ Allmenne sykdommer

∴ Geriatri (eldre)

∴ Legemiddelgjennomgang

∴ Hjelp til å slutte med avhengighetsskapende medisiner

Utdanning: 

Lege fra Universitetet i Oslo 1999, Forbedringsutdanning for leger 2017, Idrettsmedisinske grunnkurs NIMF2017-2018. Deltaker prosjekt NextGen Olympiatoppen 2018-2019.

Erfaring: 

Aktiv langrennsløper i 20 år, Tidligere Avdelingsoverlege i Forsvaret HMKG. Mangeårig Sykehjemsoverlege. Lektor UiO. Lege i Tverrfaglig Spesialisert Behandling av avhengighet. Landslagslege for Norges Skiforbund langrenn fra 2017 med hovedansvar junior-, rekrutt- og parautøvere. Lege for Olympiatoppen under Ungdoms-OL Azerbaijan 2019.

Filosofi:

Remi har en meget variert legebakgrunn. Han er opptatt av søvn som viktig for god helse og et godt liv. Gjennom sin brede erfaring med de sprekeste (Landslagsutøvere), de skrøpeligste (sykehjemsbeboere), de mest sårbare (avhengige) og de tøffeste (soldatene) har han samlet seg en unik erfaringer på tvers av befolkningen. Han er alltid nysgjerrig og tar med seg kunnskap fra en gruppe til en annen som har kommet alle til gode. Felles for alle disse gruppene er hvordan dårlig søvn bidrar til nedsatt prestasjon og psykisk eller fysisk sykdom.

Timetyper: 

60min, 30min

Bestill time med Remi:

Profilbilde av vår lege Lars Kolsrud på Kostholdsendring klinikk, tverrfaglig avdeling på Oslo Tennisarena.

Lars Kolsrud

Problemstillinger: Akutte skader, smerter og kroniske problemer i forbindelse med aktivitet, hverdagsfunksjon og trening. Som erfaren legespesialist kan han bistå med behandling og veiledning for en rekke muskel-skjelettplager.

∴ Muskel- og skjelettplager (alle kroppsdeler)

∴ Smerter knyttet til aktivitet og trening

∴ Idrettsskader 

∴ Vekstsmerter / voksesmerter

∴ Tretthetsbrudd / stressreaksjon

∴ Manglende prestasjon

Utdanning: Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF, ACSM Certificate (USA) (tidligere fysioterapeut).

Erfaring: Over 40 års erfaring med legearbeid innen aktivitets- og idrettsmedisinske problemstillinger ved NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt) og Helseavdelingen ved Olympiatoppen. I tillegg har han over flere år vært landslagslege for turn, RG, sykkel, skiskyting (2001-fortsatt), hopp, kombinert og skøyter. Lege ved åtte OL fra Seoul 1988 til og med Beijing 2022. Han har også bak seg en karriere som landslagsutøver og landslagstrener i turn, og han har utgitt to bøker; «I hode på en Toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder». 

Lege Remi Andersen søvn og smerter

Remi Andersen

Problemstillinger: 

∴ Søvnvansker og -lidelser

∴ Søvnkartlegging

∴ Slitenhet

∴ Allmenne sykdommer

∴ Idrettsmedisin

∴ Muskel- skjelettplager

∴ Kroniske smerter

∴ Manglende prestasjoner

∴ Geriatri (eldre)

∴ Legemiddelgjennomgang

∴ Hjelp til å slutte med      avhengighetsskapende medisiner

Utdanning: Lege fra Universitetet i Oslo 1999, Forbedringsutdanning for leger 2017, Idrettsmedisinske grunnkurs NIMF2017-2018. Deltaker prosjekt NextGen Olympiatoppen 2018-2019.

Erfaring: Aktiv langrennsløper i 20 år, Tidligere Avdelingsoverlege i Forsvaret HMKG. Mangeårig Sykehjemsoverlege. Lektor UiO. Lege i Tverrfaglig Spesialisert Behandling av avhengighet. Landslagslege for Norges Skiforbund langrenn fra 2017 med hovedansvar junior-, rekrutt- og parautøvere. Lege for Olympiatoppen under Ungdoms-OL Azerbaijan 2019.

Filosofi: Remi har en meget variert legebakgrunn. Han er opptatt av søvn som viktig for god helse og et godt liv. Gjennom sin brede erfaring med de sprekeste (Landslagsutøvere), de skrøpeligste (sykehjemsbeboere), de mest sårbare (avhengige) og de tøffeste (soldatene) har han samlet seg en unik erfaringer på tvers av befolkningen. Han er alltid nysgjerrig og tar med seg kunnskap fra en gruppe til en annen som har kommet alle til gode. Felles for alle disse gruppene er hvordan dårlig søvn bidrar til nedsatt prestasjon og psykisk eller fysisk sykdom.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege