Klinisk ernæringsfysiolog i Trondheim

  • Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Trondheim som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.
  • I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.
  • Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.
  • Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Klinisk ernæringsfysiolog

i Trondheim

Bilde av en av våre kliniske ernæringsfysiologer som avholder videokonsultasjon / videotime med en klient som trenger hjelp med kostholdsveiledning for høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Trondheim som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.

I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.

Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.

Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Kliniske ernæringsfysiologer og

leger på nett

I mange byer i Norge, inkludert Trondheim, finnes det flere klinikker som har tilbud om kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Private klinikker kan kontaktes direkte for bestilling av time og krever ikke henvisning fra fastlegen. I tillegg til konsultasjoner med fysisk oppmøte er videotimer i stadig positiv utvikling. Korona-pandemien har bidratt til en rask forbedring av kvalitet og tilbud på denne fronten, og flere foretrekker nå slike løsninger framfor fysiske konsultasjoner. 

 

Ernæringsfysiologer Trondheim – en oversikt over klinikktilbud og videotimer.

I mange byer i Norge, inkludert Trondheim, finnes det flere klinikker som har tilbud om kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Private klinikker kan kontaktes direkte for bestilling av time og krever ikke henvisning fra fastlegen. I tillegg til konsultasjoner med fysisk oppmøte er videotimer i stadig positiv utvikling. Korona-pandemien har bidratt til en rask forbedring av kvalitet og tilbud på denne fronten, og flere foretrekker nå slike løsninger framfor fysiske konsultasjoner. 

VirksomhetÅpningstidErnæringsfysiologerVideo / fysisk oppmøte
WeCare Trondheim-1 stkKlinikk
Kostholdsendring AS08 - 21.007 stkVideotimer
Austad diagnostikk08 - 21.301 stkKlinikk og videotimer
VirksomhetÅpningstidErnærings-fysiologerVideo / fysisk oppmøte
WeCareHenvisning-1 stkKlinikk
Kostholdsendring.no108 - 21.007 stkVideotimer
Austad diagnostikk208 - 21.301 stkKlinikk & videotimer

Kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

I oversikten har vi kun inkludert tjenestetilbud hos klinisk ernæringsfysiolog. Enkeltpersoner som tilbyr behandling selvstendig utenfor en klinikk er ikke omtalt. Kliniske ernæringsfysiologer er eneste yrkesgruppe med en beskyttet tittel hvor det medfølger krav om autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. Dette krever minimum fem års kostholdsutdanning med spesialisering på klinisk arbeid (arbeid med pasienter).

 

Klinisk ernæringsfysiolog utdanning

 

Utdanning som klinisk ernæringsfysiolog fås ved tre universitet i Norge; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Enkelte utdanninger fra utlandet kan også få autorisasjon ved individuell vurdering. Ernæringsfysiologer har avansert kunnskap om menneskekroppens funksjoner og sammensetning, og autorisasjonen gir en trygghet og garanti når det kommer til kompetansen du som pasient møter når du oppsøker klinisk ernæringsfysiolog. Det eksisterer en rekke andre tilbud hos for eksempel kostholdsveiledere, ernæringseksperter, ernæringskonsulent eller ernæringsrådgiver i Trondheim. Det er nødvendig å huske på at dette er ubeskyttede titler med ingen spesielle krav til utdanning. Slike titler kan i prinsippet brukes av hvem som helst, uansett nivå av kompetanse.

Ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

I oversikten har vi kun inkludert tilbud hos klinisk ernæringsfysiolog på klinikker. Enkeltpersoner som tilbyr behandling selvstendig utenfor en klinikk er ikke nevnt. Kliniske ernæringsfysiologer er eneste yrkesgruppe med en beskyttet tittel hvor det medfølger krav om autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. Dette krever minimum 5 års ernæringsutdanning med spesialisering på klinisk arbeid (arbeid med pasienter). Denne utdanning fås ved tre universitet i Norge; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Enkelte utdanninger fra utlandet kan også få autorisasjon ved individuell vurdering. Ernæringsfysiologer har avansert kunnskap om menneskekroppens funksjoner og sammensetning, og autorisasjonen gir en trygghet og garanti når det kommer til kompetansen du som pasient møter når du oppsøker klinisk ernæringsfysiolog. Det eksisterer en rekke andre tilbud hos for eksempel kostholdsveiledere, ernæringseksperter, ernæringskonsulent eller ernæringsrådgiver i Trondheim. Det er nødvendig å huske på at dette er ubeskyttede titler med ingen spesielle krav til utdanning. Slike titler kan i prinsippet brukes av hvem som helst, uansett nivå av kompetanse.

Dette gjør en klinisk ernæringsfysiolog: 

 

Sykdom relatert til ernæring slik som hjerte- og karsykdom, kreft, KOLS og diabetes er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer er uunnværlig i forebygging og behandling av disse tilstandene, samt andre ernæringsrelaterte tilstander slik som undervekt, allergier, intoleranser, irritabel tarmsyndrom (IBS), spiseforstyrrelser, cøliaki, og lipidforstyrrelser. Kliniske ernæringsfysiologer innehar spesialisert, forskningsbasert kunnskap om kosthold og ernæring utover det leger og annet helsepersonell har.

 

Ernæringsfysiologer jobber også tett med leger og sykepleiere når det kommer til behandling av sykdommer som for eksempel nyresykdom, kreft, undervekt eller i tilknytning til kirurgiske inngrep. I tillegg kan en ernæringsfysiolog gi råd og veiledning til eksempelvis eldre, gravide, veganere/vegetarianere, idrettsutøvere eller friske personer med ønske om veiledning i forhold til livsstilsendring. Dette er viktig for å redusere risikoen for utvikling av livsstilssykdommer senere i livet. Se også: Prestasjonsutvikling og muskelbygging.

 

De fleste norske kliniske ernæringsfysiologer jobber med behandling av pasienter på sykehus, i kommunen (for eksempel ved frisklivssentraler eller sykehjem og hjemmetjeneste), i matvare- eller legemiddelindustrien (for eksempel med utvikling av næringsfulle drikker og sondeernæring), med undervisning eller forskning. Mange driver også egen praksis eller jobber på private klinikker.

 

Se også vår oversikt over tilbud andre steder i landet: 

 

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo

Klinisk ernæringsfysiolog Fredrikstad

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger

Klinisk ernæringsfysiolog Bergen

 

Emner: Klinisk ernæringsfysiolog Trondheim, klinisk ernæringsfysiolog utdanning, sammenligning av klinikker, hva er en klinisk ernæingsfysiolog, Trondheim klinikker.

Sykdom relatert til ernæring slik som hjerte- og karsykdom, kreft, KOLS og diabetes er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer er uunnværlig i forebygging og behandling av disse tilstandene, samt andre ernæringsrelaterte tilstander slik som undervekt, allergier, intoleranser, irritabel tarmsyndrom (IBS), spiseforstyrrelser, cøliaki, og lipidforstyrrelser. Kliniske ernæringsfysiologer innehar spesialisert, forskningsbasert kunnskap om kosthold og ernæring utover det leger og annet helsepersonell har. Ernæringsfysiologer jobber også tett med leger og sykepleiere når det kommer til behandling av sykdommer som for eksempel nyresykdom, kreft, undervekt eller i tilknytning til kirurgiske inngrep. I tillegg kan en ernæringsfysiolog gi råd og veiledning til eksempelvis eldre, gravide, veganere/vegetarianere, idrettsutøvere eller friske personer med ønske om veiledning i forhold til livsstilsendring. Dette er viktig for å redusere risikoen for utvikling av livsstilssykdommer senere i livet.

 

De fleste norske kliniske ernæringsfysiologer jobber med behandling av pasienter på sykehus, i kommunen (for eksempel ved frisklivssentraler eller sykehjem og hjemmetjeneste), i matvare- eller legemiddelindustrien (for eksempel med utvikling av næringsfulle drikker og sondeernæring), med undervisning eller forskning. Mange driver også egen praksis eller jobber på private klinikker.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker og som du kan leve med.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Vi hjelper deg å få det til.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege