Ernæringsfysiolog Trondheim

Ernæringsfysiolog i Trondheim

Ernæringsfysiolog i Trondheim

(stedlig & digitalt)

Klinisk ernæringsfysiolog Trondheim – fullstendig kartlegging. I tabellen nedenfor har vi vurdert de ulike klinikkene i Trondheim som gjør det best når det kommer til henholdsvis åpningstider og antall kliniske ernæringsfysiologer på klinikken, samt pris for tjenester. Brede åpningstider muliggjør god tilgjengelighet der hver enkelt pasient kan få time når det passer best.

 

Antall kliniske ernæringsfysiologer er viktig for bred kompetanse, tverrfaglig samarbeid og et sterkt faglig miljø. Når det gjelder priser for tjenester hos ernæringsfysiolog er nivået generelt høyere enn andre helsetilbud. Dette kan blant annet forklares med manglende refusjonsordninger for ernæringsfysiologer i norsk helsevesen. Noen tilbyr likevel en rimeligere behandling enn andre.

 

Klinisk ernæringsfysiolog Trondheim – sammendrag:

 

  • Best på åpningstid: Austad diagnostikk og Kostholdsendring.no
  • Best på antall kliniske ernæringsfysiologer: Kostholdsendring.no
  • Best på pris: Kostholdsendring.no

 

Det er viktig å ha tilgjengelig kliniske ernæringsfysiologer der man bor for at hjelpen denne yrkesgruppen kan tilby når en så stor del av befolkningen som mulig. I mange byer i Norge, inkludert Trondheim, finnes det flere klinikker som har tilbud om behandling hos klinisk ernæringsfysiolog. Private klinikker kan kontaktes direkte for bestilling av time og krever ikke henvisning fra fastlegen. Ved siden av fysiske konsultasjoner kommer det på plass et stadig voksende tilbud når det gjelder digitale konsultasjoner, altså over telefon eller video. Korona-pandemien har bidratt til en rask forbedring av kvalitet og tilbud på denne fronten, og flere foretrekker nå slike løsninger framfor fysiske konsultasjoner. Dette kan være et tidsbesparende tilbud for deg som pasient blant annet fordi du slipper reisevei, og behandlingen kan bedre passe inn i en travel hverdag.

 

Ernæringsfysiologer Trondheim – full oversikt:

 

Under følger en utfyllende oversikt over tilbud hos klinisk ernæringsfysiolog Trondheim:

I tabellen nedenfor har vi vurdert de ulike klinikkene i Trondheim som gjør det best når det kommer til henholdsvis åpningstider og antall ernæringsfysiologer på klinikken, samt pris for tjenester. Brede åpningstider muliggjør god tilgjengelighet der hver enkelt pasient kan få time når det passer best. Antall kliniske ernæringsfysiologer er viktig for bred kompetanse, tverrfaglig samarbeid og et sterkt faglig miljø. Når det gjelder priser for tjenester hos ernæringsfysiolog er nivået generelt høyere enn andre helsetilbud. Dette kan blant annet forklares med manglende refusjonsordninger for ernæringsfysiologer i norsk helsevesen. Noen tilbyr likevel en rimeligere behandling enn andre.

Best på åpningstid:

  • Austad diagnostikk
  • Kostholdsendring.no

Best på antall kliniske ernæringsfysiologer:

  • Kostholdsendring.no

Best på pris:

  • Kostholdsendring.no

Det er viktig å ha tilgjengelig kliniske ernæringsfysiologer der man bor for at hjelpen denne yrkesgruppen kan tilby når en så stor del av befolkningen som mulig. I mange byer i Norge, inkludert Trondheim, finnes det flere klinikker som har tilbud om behandling hos klinisk ernæringsfysiolog. Private klinikker kan kontaktes direkte for bestilling av time og krever ikke henvisning fra fastlegen. Ved siden av fysiske konsultasjoner kommer det på plass et stadig voksende tilbud når det gjelder digitale konsultasjoner, altså over telefon eller video. Korona-pandemien har bidratt til en rask forbedring av kvalitet og tilbud på denne fronten, og flere foretrekker nå slike løsninger framfor fysiske konsultasjoner. Dette kan være et tidsbesparende tilbud for deg som pasient blant annet fordi du slipper reisevei, og behandlingen kan bedre passe inn i en travel hverdag.

 

Under følger en utfyllende oversikt over tilbud hos klinisk ernæringsfysiolog i Trondheim:

Oppdatert per 01.05.2022 av Synne Kollstad

I oversikten har vi kun inkludert tilbud hos klinisk ernæringsfysiolog på klinikker. Enkeltpersoner som tilbyr behandling selvstendig utenfor en klinikk er ikke nevnt. Kliniske ernæringsfysiologer er eneste yrkesgruppe med en beskyttet tittel hvor det medfølger krav om autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. Dette krever minimum 5 års ernæringsutdanning med spesialisering på klinisk arbeid (arbeid med pasienter).

 

Klinisk ernæringsfysiolog utdanning:

 

Utdanning som klinisk ernæringsfysiolog fås ved tre universitet i Norge; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Enkelte utdanninger fra utlandet kan også få autorisasjon ved individuell vurdering. Ernæringsfysiologer har avansert kunnskap om menneskekroppens funksjoner og sammensetning, og autorisasjonen gir en trygghet og garanti når det kommer til kompetansen du som pasient møter når du oppsøker klinisk ernæringsfysiolog. Det eksisterer en rekke andre tilbud hos for eksempel kostholdsveiledere, ernæringseksperter, ernæringskonsulent eller ernæringsrådgiver i Trondheim. Det er nødvendig å huske på at dette er ubeskyttede titler med ingen spesielle krav til utdanning. Slike titler kan i prinsippet brukes av hvem som helst, uansett nivå av kompetanse.

 

Se også våre oversikter over tilbudet av kliniske ernæringsfyiologer andre steder i landet:

 

Ernæringsfysiolog Oslo

Ernæringsfysiolog Bergen

Ernæringsfysiolog Fredrikstad

Ernæringsfysiolog Stavanger

 

Emner: Ernæringsfysiolog Trondheim, sammenligning av klinisk ernæringsfysiolog Trondheim, timebestilling, priser, behandlinger

I oversikten har vi kun inkludert tilbud hos klinisk ernæringsfysiolog på klinikker. Enkeltpersoner som tilbyr behandling selvstendig utenfor en klinikk er ikke nevnt. Kliniske ernæringsfysiologer er eneste yrkesgruppe med en beskyttet tittel hvor det medfølger krav om autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. Dette krever minimum 5 års ernæringsutdanning med spesialisering på klinisk arbeid (arbeid med pasienter). Denne utdanning fås ved tre universitet i Norge; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Enkelte utdanninger fra utlandet kan også få autorisasjon ved individuell vurdering. Ernæringsfysiologer har avansert kunnskap om menneskekroppens funksjoner og sammensetning, og autorisasjonen gir en trygghet og garanti når det kommer til kompetansen du som pasient møter når du oppsøker klinisk ernæringsfysiolog. Det eksisterer en rekke andre tilbud hos for eksempel kostholdsveiledere, ernæringseksperter, ernæringskonsulent eller ernæringsrådgiver i Trondheim. Det er nødvendig å huske på at dette er ubeskyttede titler med ingen spesielle krav til utdanning. Slike titler kan i prinsippet brukes av hvem som helst, uansett nivå av kompetanse.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon    

Dyktige veiledere    

Fleksibel kostholdsplan    –

Bærekraftig tilnærming    –

Parallell hjelp    –

Avslappet forhold til mat  

Enkel tilgang på ernæringsfysiolog. 

Endringer tilpasset deg og dine preferanser.

En plan det går an å følge.

Ingen kaloritelling, veiing av mat, eller kostdagbok.

Støtte for flere mål samtidig.

Vi har kompetansen som gjør det lettere.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon

Dyktige ernæringsfysiologer

Bærekraftig tilnærming

Fleksibel kostholdsplan

Fokus på avslappet forhold til mat 

Dette gjør en klinisk ernæringsfysiolog: 

 

Sykdom relatert til ernæring slik som hjerte- og karsykdom, kreft, KOLS og diabetes er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer er uunnværlig i forebygging og behandling av disse tilstandene, samt andre ernæringsrelaterte tilstander slik som undervekt, allergier, intoleranser, irritabel tarmsyndrom (IBS), spiseforstyrrelser, cøliaki, og lipidforstyrrelser. Kliniske ernæringsfysiologer innehar spesialisert, forskningsbasert kunnskap om kosthold og ernæring utover det leger og annet helsepersonell har.

 

Ernæringsfysiologer jobber også tett med leger og sykepleiere når det kommer til behandling av sykdommer som for eksempel nyresykdom, kreft, undervekt eller i tilknytning til kirurgiske inngrep. I tillegg kan en ernæringsfysiolog gi råd og veiledning til eksempelvis eldre, gravide, veganere/vegetarianere, idrettsutøvere eller friske personer med ønske om veiledning i forhold til livsstilsendring. Dette er viktig for å redusere risikoen for utvikling av livsstilssykdommer senere i livet. Se også: Prestasjonsutvikling og muskelbygging.

 

De fleste norske kliniske ernæringsfysiologer jobber med behandling av pasienter på sykehus, i kommunen (for eksempel ved frisklivssentraler eller sykehjem og hjemmetjeneste), i matvare- eller legemiddelindustrien (for eksempel med utvikling av næringsfulle drikker og sondeernæring), med undervisning eller forskning. Mange driver også egen praksis eller jobber på private klinikker.

 

Se også vår oversikt over tilbud andre steder i landet: 

 

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo

Klinisk ernæringsfysiolog Fredrikstad

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger

Klinisk ernæringsfysiolog Bergen

 

Emner: Klinisk ernæringsfysiolog Trondheim, klinisk ernæringsfysiolog utdanning, sammenligning av klinikker, hva er en klinisk ernæingsfysiolog, Trondheim klinikker.

Sykdom relatert til ernæring slik som hjerte- og karsykdom, kreft, KOLS og diabetes er en av de største utfordringene i dagens helsevesen. Kunnskapen til kliniske ernæringsfysiologer er uunnværlig i forebygging og behandling av disse tilstandene, samt andre ernæringsrelaterte tilstander slik som undervekt, allergier, intoleranser, irritabel tarmsyndrom (IBS), spiseforstyrrelser, cøliaki, og lipidforstyrrelser. Kliniske ernæringsfysiologer innehar spesialisert, forskningsbasert kunnskap om kosthold og ernæring utover det leger og annet helsepersonell har. Ernæringsfysiologer jobber også tett med leger og sykepleiere når det kommer til behandling av sykdommer som for eksempel nyresykdom, kreft, undervekt eller i tilknytning til kirurgiske inngrep. I tillegg kan en ernæringsfysiolog gi råd og veiledning til eksempelvis eldre, gravide, veganere/vegetarianere, idrettsutøvere eller friske personer med ønske om veiledning i forhold til livsstilsendring. Dette er viktig for å redusere risikoen for utvikling av livsstilssykdommer senere i livet.

 

De fleste norske kliniske ernæringsfysiologer jobber med behandling av pasienter på sykehus, i kommunen (for eksempel ved frisklivssentraler eller sykehjem og hjemmetjeneste), i matvare- eller legemiddelindustrien (for eksempel med utvikling av næringsfulle drikker og sondeernæring), med undervisning eller forskning. Mange driver også egen praksis eller jobber på private klinikker.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut