Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger

Ernæringsfysiolog i Stavanger

Ernæringsfysiolog i Stavanger

(stedlig & digitalt)

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger – her finner du en oversikt over tilbud og klinikker. Vi har undersøkt utvalget av klinikker med tilbudet om av klinisk ernæringsfysiolog Stavanger. En fullstendig tabell finner du nedenfor. I tillegg har vi valgt å vurdere klinikkene etter tre punkter; åpningstider, antall kliniske ernæringsfysiologer på klinikken og prisnivå. Se også: Ernæringsfysiolog pris

 

Klinsk ernæringsfysiolog Stavanger – pris og åpningstider:

Fleksible åpningstider er gunstig for en god tilgjengelighet og for at du som pasient kan finne en behandlingstid som passer inn i din timeplan. Flere kliniske ernæringsfysiologer på samme klinikk fører til bredere kompetanse, godt samarbeid og et faglig innovativt miljø. Når det kommer til prisnivå er behandling hos klinisk ernæringsfysiolog er generelt sett dyrere enn andre helsetjenester som for eksempel psykolog eller fysioterapeut. Dette skyldes blant annet mangel på refusjonsordninger for privatpraktiserende ernæringsfysiologer. Noen klinikker er likevel rimeligere enn andre.

 

Ernæringsfysiolog Stavanger – oversikt:

 • Best på åpningstid: Austad diagnostikk og Kostholdsendring.no
 • Best på antall kliniske ernæringsfysiologer: Kostholdsendring.no
 • Best på pris: Kostholdsendring.no

 

Her kommer en fullstendig oversikt over tilbudet for kliniske ernæringsfysiologer i Stavanger: 

Vi har undersøkt utvalget av klinikker med tilbud om behandling hos klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger. En fullstendig tabell finner du nedenfor. I tillegg har vi valgt å vurdere klinikkene etter tre punkter; åpningstider, antall kliniske ernæringsfysiologer på klinikken og prisnivå. Fleksible åpningstider er gunstig for en god tilgjengelighet og for at du som pasient kan finne en behandlingstid som passer inn i din timeplan. Flere ernæringsfysiologer på samme klinikk fører til bredere kompetanse, godt samarbeid og et faglig innovativt miljø. Når det kommer til prisnivå er behandling hos klinisk ernæringsfysiolog generelt sett dyrere enn andre helsetjenester som for eksempel psykolog eller fysioterapeut. Dette skyldes blant annet mangel på refusjonsordninger for privatpraktiserende ernæringsfysiologer. Noen klinikker er likevel rimeligere enn andre.

Best på åpningstid:

 • Austad diagnostikk
 • Kostholdsendring.no

Best på antall kliniske ernæringsfysiologer:

 • Kostholdsendring.no

Best på pris:

 • Kostholdsendring.no

Her kommer en fullstendig oversikt over tilbudet for kliniske ernæringsfysiologer i Stavanger:

Oppdatert per 01.05.2022 av Synne Kollstad

Andre tilbud i Stavanger

Utover tilbudene listet over finnes i Stavanger tilbud fra behandlere med titler som kostholdsveileder, ernæringskonsulent, ernæringsterapeut osv. Disse er ikke inkludert i vår oversikt. Grunnen til dette er at det ikke stilles noen spesifikke krav til utdanning eller kompetanse for at en behandler kan kunne bære disse titlene. I prinsippet kan dermed hvem som helst tilby ernæringsveiledning bak en slik tittel.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er den eneste yrkesgruppen innen ernæring med beskyttet tittel som krever minimum fem års mastergrad innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid samt autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. På denne måten er kunnskapen og kompetansen til kliniske ernæringsfysiologer sikret. Enkeltstående personer med behandlingstilbud utenfor klinikk i Stavanger er ikke inkludert.

 

 

Se også våre andre oversikter:

 

Ernæringsfysiolog Oslo

Ernæringsfysiolog Fredrikstad

Ernæringsfysiolog Bergen

 

 

Emner:  Ernæringsfysiolog Stavanger, sammenligninger av tilbud, behandlingsklinikker, kliniske ernæringsfysiologer Stavanger

Utover tilbudene listet over finnes i Stavanger tilbud fra behandlere med titler som kostholdsveileder, ernæringskonsulent, ernæringsterapeut osv. Disse er ikke inkludert i vår oversikt. Grunnen til dette er at det ikke stilles noen spesifikke krav til utdanning eller kompetanse for at en behandler kan kunne bære disse titlene. I prinsippet kan dermed hvem som helst tilby ernæringsveiledning bak en slik tittel. Klinisk ernæringsfysiolog er den eneste yrkesgruppen innen ernæring med beskyttet tittel som krever minimum fem års mastergrad innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid samt autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. På denne måten er kunnskapen og kompetansen til kliniske ernæringsfysiologer sikret. Enkeltstående personer med behandlingstilbud utenfor klinikk i Stavanger er ikke inkludert.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon    

Dyktige veiledere    

Fleksibel kostholdsplan    –

Bærekraftig tilnærming    –

Parallell hjelp    –

Avslappet forhold til mat  

Enkel tilgang på ernæringsfysiolog. 

Endringer tilpasset deg og dine preferanser.

En plan det går an å følge.

Ingen kaloritelling, veiing av mat, eller kostdagbok.

Støtte for flere mål samtidig.

Vi har kompetansen som gjør det lettere.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon

Dyktige ernæringsfysiologer

Bærekraftig tilnærming

Fleksibel kostholdsplan

Fokus på avslappet forhold til mat 

Hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog?

 

En klinisk ernæringsfysiolog har grundig spesialkompetanse innen kosthold og ernæring og kan gi tilpasset, individuell behandling ved ulike ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer som cøliaki, diabetes, hjerte- og karsykdommer, irritabel tarm syndrom, allergier, overvekt og spiseforstyrrelser. I tillegg til ernæringsspesifikke sykdommer er ernæringsfysiologen en viktig del av et tverrfaglig arbeid ved behandling av sykdommer slik som kreft, lever-, lunge- og nyresykdom, underernæring samt i forbindelse med kirurgiske inngrep.

 

En klinisk ernæringsfysiolog gir også kostveiledning og -råd til ulike friske grupper, slik som vegetarianere og veganere, idrettsutøvere, eldre, barn og unge, samt personer som ønsker hjelp til endring av livsstil. Livsstilsendring kan i mange tilfeller være et viktig forebyggende tiltak for å redusere risiko for utvikling av diverse livsstilssykdommer.

 

De vanligste arbeidsoppgavene og arbeidsplassene for kliniske ernæringsfysiologer i Norge i dag er for eksempel:

 

 • Kartlegging og igangsetting av ernæringsbehandling hos pasienter på sykehus (det være seg justering av kosthold, begynne på spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring eller intravenøs ernæring).
 • Gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til annet helsepersonell og ansatte i barnehage, skole, kjøkkenpersonell o.l i kommunen.
 • Utvikling av næringsdrikker, matvarer o.l. i næringsmiddel-, legemiddel- eller matvareindustrien.
 • Undervisning og forskning.
 • Folkehelsearbeid, gjennom for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om ernæring.
 • Veiledning av enkeltpersoner til livsstilsendring for å redusere risiko for sykdom senere i livet. Dette innebærer vurderinger som kartlegging av kosthold, antropometriske mål, blodprøver o.l.

 

En ernæringsfysiolog innehar uunnværlig kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør, og er dermed en viktig del av helsetilbudet i en kommune eller by. Stadig flere årsverk kommer på plass, men det er fremdeles en vei å gå dersom vi skal nå Helsedirektoratets mål om å ha 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere i samtlige norske kommuner.

 

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger – virksomhetsområder:

 

I tillegg til å være ansatt i kommune, på sykehus, i matvareindustrien og liknende, er mange kliniske ernæringsfysiologer selvstendig næringsdrivende og jobber privat. I Stavanger finnes flere private klinikker der en kan oppsøke klinisk ernæringsfysiolog, uten henvisning fra fastlege. I tillegg vokser stadig tilbudet når det kommer til muligheter for digitale konsultasjoner gjennom telefon- eller videosamtale. Korona-pandemien har ført til at videokonsultasjoner har kommet for å bli, og for deg som pasient kan dette være tidsbesparende og passe bedre inn i din private timeplan. Mange foretrekker nå et slikt tilbud.

 

Se også våre oversikter over tilbud på andre sentrale steder:

 

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo

Klinisk ernæringsfysiolog Bergen

Klinisk ernæringsfyiolog Trondheim

Klinisk ernæringsfysiolog Fredrikstad

 

Emner: Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger, behandlingstilbud i Stavanger, sammenligning av tilbud, klinisk ernæringsfysiolog Stavanger oversikt

En klinisk ernæringsfysiolog har grundig spesialkompetanse innen kosthold og ernæring og kan gi tilpasset, individuell behandling ved ulike ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer som cøliaki, diabetes, hjerte- og karsykdommer, irritabel tarmsyndrom, allergier, overvekt og spiseforstyrrelser. I tillegg til ernæringsspesifikke sykdommer er ernæringsfysiologen en viktig del av et tverrfaglig arbeid ved behandling av sykdommer slik som kreft, lever-, lunge- og nyresykdom, underernæring samt i forbindelse med kirurgiske inngrep. Klinisk ernæringsfysiolog gir også kostveiledning og -råd til ulike friske grupper, slik som vegetarianere og veganere, idrettsutøvere, eldre, barn og unge, samt personer som ønsker hjelp til endring av livsstil. Livsstilsendring kan i mange tilfeller være et viktig forebyggende tiltak for å redusere risiko for utvikling av diverse livsstilssykdommer.

De vanligste arbeidsoppgavene og arbeidsplassene for kliniske ernæringsfysiologer i Norge i dag er for eksempel:

 • Kartlegging og igangsetting av ernæringsbehandling hos pasienter på sykehus (det være seg justering av kosthold, begynne på spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring eller intravenøs ernæring)

 

 • Gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til annet helsepersonell og ansatte i barnehage, skole, kjøkkenpersonell o.l i kommunen

 

 • Utvikling av næringsdrikker, matvarer o.l. i næringsmiddel-, legemiddel- eller matvareindustrien

 

 • Undervisning og forskning

 

 • Folkehelsearbeid, gjennom for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om ernæring

 

 • Veiledning av enkeltpersoner til livsstilsendring for å redusere risiko for sykdom senere i livet. Dette innebærer vurderinger som kartlegging av kosthold, antropometriske mål, blodprøver o.l.

En ernæringsfysiolog innehar uunnværlig kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør, og er dermed en viktig del av helsetilbudet i en kommune eller by. Stadig flere årsverk kommer på plass, men det er fremdeles en vei å gå dersom vi skal nå Helsedirektoratets mål om å ha 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere i samtlige norske kommuner.

I tillegg til å være ansatt i kommune, på sykehus, i matvareindustrien og liknende, er mange kliniske ernæringsfysiologer selvstendig næringsdrivende og jobber privat. I Stavanger finnes flere private klinikker der en kan oppsøke klinisk ernæringsfysiolog, uten henvisning fra fastlege. I tillegg vokser stadig tilbudet når det kommer til muligheter for digitale konsultasjoner gjennom telefon- eller videosamtale. Korona-pandemien har ført til at videokonsultasjoner har kommet for å bli, og for deg som pasient kan dette være tidsbesparende og passe bedre inn i din private timeplan. Mange foretrekker nå et slikt tilbud.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut