Klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger

 • Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Stavanger som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.
 • I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.
 • Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.
 • Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Klinisk ernæringsfysiolog

i Stavanger

Bilde av en av våre kliniske ernæringsfysiologer som avholder videokonsultasjon / videotime med en klient som trenger hjelp med kostholdsveiledning for høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Vi har kartlagt utvalget av tjenester og klinikker i Stavanger som tilbyr kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog. Vår hensikt med dette er å tydeliggjøre overfor personer som søker etter kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog at vi er størst på denne type tjenester.

I tabellen under kan du lese om  åpningstider/tilgjengelighet, antall kliniske ernæringsfysiologer i ulike virksomheter, og priser.

Vår styrke er antall kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse og våre åpningstider. I praksis vil det si at hos oss kan du hjelp fra klinisk ernæringsfysiolog med dybdekunnskap og erfaring fra respektive internfaglige kostholdsfelt. Det er en trygghet for deg at du vil møte personell som er ordentlig gode på problemstillingen du søker hjelp for.

Vi har personell som er dyktige på de vanligste ernæringsfaglige problemstillingene som man vanligvis oppsøker. Noen eksempler er vektnedgang, mage-tarmsykdom og fordøyelsesplager, hjerte-karsykdom, diabetes og spiseforstyrrelser. I tillegg har vi leger til å støtte opp under kostholdsveiledningen.

Kliniske ernæringsfysiologer og

leger på nett

Vi har undersøkt utvalget av klinikker med tjenester fra klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger, samt gode tjenestetilbud innen videokonsultasjon. I tillegg har vi valgt å vurdere tilbydere etter; åpningstider, antall kliniske ernæringsfysiologer, og prisnivå.

 

Klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger

 

Fleksible åpningstider er gunstig for tilgjengelighet og for at du som klient kan finne en behandlingstid som passer inn i din timeplan. Flere kliniske ernæringsfysiologer på samme klinikk fører til bredere kompetanse, godt samarbeid og et faglig innovativt miljø. 

Vi har undersøkt utvalget av klinikker med tjenester fra klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger, samt gode tjenestetilbud innen videokonsultasjon. I tillegg har vi valgt å vurdere tilbydere etter; åpningstider, antall kliniske ernæringsfysiologer, og prisnivå.

 

Klinisk ernæringsfysiolog i Stavanger

 

Fleksible åpningstider er gunstig for tilgjengelighet og for at du som klient kan finne en behandlingstid som passer inn i din timeplan. Flere kliniske ernæringsfysiologer på samme klinikk fører til bredere kompetanse, godt samarbeid og et faglig innovativt miljø. 

VirksomhetÅpningstidErnæringsfysiologerVideo / fysisk oppmøte
Stavanger Idrettsklinikk07 - 18.001 stkKlinikk
Kostholdsendring.no08 - 21.007 stkVideotimer
Austad diagnostikk08 - 21.301 stkKlinikk
VirksomhetÅpningstidErnærings-fysiologerVideo / fysisk oppmøte
Stav. idrettsklinikk07 - 18.001 stkKlinikk
Kostholdsendring.no08 - 21.007 stkVideotimer
Austad diagnostikk08 - 21.301 stkKlinikk

Kliniske ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Andre tilbud i Stavanger

Utover tilbudene listet over finnes i Stavanger tilbud fra behandlere med titler som kostholdsveileder, ernæringskonsulent, ernæringsterapeut osv. Disse er ikke inkludert i vår oversikt. Grunnen til dette er at det ikke stilles noen spesifikke krav til utdanning eller kompetanse for at en behandler kan kunne bære disse titlene. I prinsippet kan dermed hvem som helst tilby ernæringsveiledning bak en slik tittel.

 

Klinisk ernæringsfysiolog er den eneste yrkesgruppen innen ernæring med beskyttet tittel som krever minimum fem års mastergrad innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid samt autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. På denne måten er kunnskapen og kompetansen til kliniske ernæringsfysiologer sikret. Enkeltstående personer med behandlingstilbud utenfor klinikk i Stavanger er ikke inkludert.

Ernæringsfysiologer med ulik spisskompetanse

Les om hvilke problemstillinger vi kan hjelpe med under og identifiser hvilke(n) ernæringsfysiolog(er) som er dyktig på din utfordring. 

Utover tilbudene listet over finnes i Stavanger tilbud fra behandlere med titler som kostholdsveileder, ernæringskonsulent, ernæringsterapeut osv. Disse er ikke inkludert i vår oversikt. Grunnen til dette er at det ikke stilles noen spesifikke krav til utdanning eller kompetanse for at en behandler kan kunne bære disse titlene. I prinsippet kan dermed hvem som helst tilby ernæringsveiledning bak en slik tittel. Klinisk ernæringsfysiolog er den eneste yrkesgruppen innen ernæring med beskyttet tittel som krever minimum fem års mastergrad innen ernæring med spesialisering innen klinisk arbeid samt autorisasjon fra Statens autorisasjonskontor for Helsepersonell. På denne måten er kunnskapen og kompetansen til kliniske ernæringsfysiologer sikret. Enkeltstående personer med behandlingstilbud utenfor klinikk i Stavanger er ikke inkludert.

Hva gjør en klinisk ernæringsfysiolog?

 

En klinisk ernæringsfysiolog har grundig spesialkompetanse innen kosthold og ernæring og kan gi tilpasset, individuell behandling ved ulike ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer som cøliaki, diabetes, hjerte- og karsykdommer, irritabel tarm syndrom, allergier, overvekt og spiseforstyrrelser. I tillegg til ernæringsspesifikke sykdommer er ernæringsfysiologen en viktig del av et tverrfaglig arbeid ved behandling av sykdommer slik som kreft, lever-, lunge- og nyresykdom, underernæring samt i forbindelse med kirurgiske inngrep.

 

En klinisk ernæringsfysiolog gir også kostveiledning og -råd til ulike friske grupper, slik som vegetarianere og veganere, idrettsutøvere, eldre, barn og unge, samt personer som ønsker hjelp til endring av livsstil. Livsstilsendring kan i mange tilfeller være et viktig forebyggende tiltak for å redusere risiko for utvikling av diverse livsstilssykdommer.

 

De vanligste arbeidsoppgavene og arbeidsplassene for kliniske ernæringsfysiologer i Norge i dag er for eksempel:

 

 • Kartlegging og igangsetting av ernæringsbehandling hos pasienter på sykehus (det være seg justering av kosthold, begynne på spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring eller intravenøs ernæring).
 • Gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til annet helsepersonell og ansatte i barnehage, skole, kjøkkenpersonell o.l i kommunen.
 • Utvikling av næringsdrikker, matvarer o.l. i næringsmiddel-, legemiddel- eller matvareindustrien.
 • Undervisning og forskning.
 • Folkehelsearbeid, gjennom for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om ernæring.
 • Veiledning av enkeltpersoner til livsstilsendring for å redusere risiko for sykdom senere i livet. Dette innebærer vurderinger som kartlegging av kosthold, antropometriske mål, blodprøver o.l.

 

En ernæringsfysiolog innehar uunnværlig kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør, og er dermed en viktig del av helsetilbudet i en kommune eller by. Stadig flere årsverk kommer på plass, men det er fremdeles en vei å gå dersom vi skal nå Helsedirektoratets mål om å ha 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere i samtlige norske kommuner.

 

Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger – virksomhetsområder:

 

I tillegg til å være ansatt i kommune, på sykehus, i matvareindustrien og liknende, er mange kliniske ernæringsfysiologer selvstendig næringsdrivende og jobber privat. I Stavanger finnes flere private klinikker der en kan oppsøke klinisk ernæringsfysiolog, uten henvisning fra fastlege. I tillegg vokser stadig tilbudet når det kommer til muligheter for digitale konsultasjoner gjennom telefon- eller videosamtale. Korona-pandemien har ført til at videokonsultasjoner har kommet for å bli, og for deg som pasient kan dette være tidsbesparende og passe bedre inn i din private timeplan. Mange foretrekker nå et slikt tilbud.

 

Se også våre oversikter over tilbud på andre sentrale steder:

 

Klinisk ernæringsfysiolog Oslo

Klinisk ernæringsfysiolog Bergen

Klinisk ernæringsfyiolog Trondheim

Klinisk ernæringsfysiolog Fredrikstad

 

Emner: Klinisk ernæringsfysiolog Stavanger, behandlingstilbud i Stavanger, sammenligning av tilbud, klinisk ernæringsfysiolog Stavanger oversikt

En klinisk ernæringsfysiolog har grundig spesialkompetanse innen kosthold og ernæring og kan gi tilpasset, individuell behandling ved ulike ernæringsrelaterte tilstander og sykdommer som cøliaki, diabetes, hjerte- og karsykdommer, irritabel tarmsyndrom, allergier, overvekt og spiseforstyrrelser. I tillegg til ernæringsspesifikke sykdommer er ernæringsfysiologen en viktig del av et tverrfaglig arbeid ved behandling av sykdommer slik som kreft, lever-, lunge- og nyresykdom, underernæring samt i forbindelse med kirurgiske inngrep. Klinisk ernæringsfysiolog gir også kostveiledning og -råd til ulike friske grupper, slik som vegetarianere og veganere, idrettsutøvere, eldre, barn og unge, samt personer som ønsker hjelp til endring av livsstil. Livsstilsendring kan i mange tilfeller være et viktig forebyggende tiltak for å redusere risiko for utvikling av diverse livsstilssykdommer.

De vanligste arbeidsoppgavene og arbeidsplassene for kliniske ernæringsfysiologer i Norge i dag er for eksempel:

 • Kartlegging og igangsetting av ernæringsbehandling hos pasienter på sykehus (det være seg justering av kosthold, begynne på spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring eller intravenøs ernæring)

 

 • Gi råd og opplæring om kosthold og ernæring til annet helsepersonell og ansatte i barnehage, skole, kjøkkenpersonell o.l i kommunen

 

 • Utvikling av næringsdrikker, matvarer o.l. i næringsmiddel-, legemiddel- eller matvareindustrien

 

 • Undervisning og forskning

 

 • Folkehelsearbeid, gjennom for eksempel å utvikle informasjonsmateriell om ernæring

 

 • Veiledning av enkeltpersoner til livsstilsendring for å redusere risiko for sykdom senere i livet. Dette innebærer vurderinger som kartlegging av kosthold, antropometriske mål, blodprøver o.l.

En ernæringsfysiolog innehar uunnværlig kunnskap om ernæring utover det en lege eller annet helsepersonell gjør, og er dermed en viktig del av helsetilbudet i en kommune eller by. Stadig flere årsverk kommer på plass, men det er fremdeles en vei å gå dersom vi skal nå Helsedirektoratets mål om å ha 1 klinisk ernæringsfysiolog per 10 000 innbyggere i samtlige norske kommuner.

I tillegg til å være ansatt i kommune, på sykehus, i matvareindustrien og liknende, er mange kliniske ernæringsfysiologer selvstendig næringsdrivende og jobber privat. I Stavanger finnes flere private klinikker der en kan oppsøke klinisk ernæringsfysiolog, uten henvisning fra fastlege. I tillegg vokser stadig tilbudet når det kommer til muligheter for digitale konsultasjoner gjennom telefon- eller videosamtale. Korona-pandemien har ført til at videokonsultasjoner har kommet for å bli, og for deg som pasient kan dette være tidsbesparende og passe bedre inn i din private timeplan. Mange foretrekker nå et slikt tilbud.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker og som du kan leve med.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Vi hjelper deg å få det til.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege