Irritabel tarm syndrom

Kostholdsveiledning kan være svært verdifullt for personer med irritabel tarm syndrom, da det kan hjelpe med å identifisere utløsende faktorer og finne individuelle kostholdsendringer som kan redusere symptomer. En klinisk ernæringsfysiolog kan gi personlig tilpasset kostholdsveiledning basert på symptomer, livsstil og preferanser. Dette kan føre til en betydelig forbedring av livskvaliteten for personer med irritabel tarm syndrom.

Form for behandling: Kostholdsveiledning / ernæringsbehandling.

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning

Irritabel tarm syndrom

Kostholdsveiledning kan være svært verdifullt for personer med irritabel tarm syndrom, da det kan hjelpe med å identifisere utløsende faktorer og finne individuelle kostholdsendringer som kan redusere symptomer. En klinisk ernæringsfysiolog kan gi personlig tilpasset kostholdsveiledning basert på symptomer, livsstil og preferanser. Dette kan føre til en betydelig forbedring av livskvaliteten for personer med irritabel tarm syndrom.

Form for behandling: Kostholdsveiledning / ernæringsbehandling.

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning

Hva er Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom er en vanlig fordøyelseslidelse som påvirker tarmbevegelser og kan forårsake symptomer som magesmerter, diaré, forstoppelse og oppblåsthet uten at det finnes en kjent fysisk årsak.

Symptomer og tegn

Personer med irritabel tarm syndrom kan oppleve smerter, ubehag og endringer i avføringsmønsteret, noe som kan påvirke livskvaliteten og føre til redusert energi og produktivitet.

Hva er Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom er en vanlig fordøyelseslidelse som påvirker tarmbevegelser og kan forårsake symptomer som magesmerter, diaré, forstoppelse og oppblåsthet uten at det finnes en kjent fysisk årsak.

Symptomer og tegn

Personer med irritabel tarm syndrom kan oppleve smerter, ubehag og endringer i avføringsmønsteret, noe som kan påvirke livskvaliteten og føre til redusert energi og produktivitet.

Diagnostisering

Diagnostisering av irritabel tarm syndrom innebærer vanligvis en kombinasjon av symptomer, fysiske undersøkelser og utelukkelse av andre mulige årsaker til symptomene. En blodprøve eller en koloskopi kan også utføres for å utelukke andre tilstander.

Forekomst og årsak

I Norge har om lag 10-20% av befolkningen irritabel tarm syndrom (IBS), og tilstanden er mer vanlig blant kvinner enn menn. Årsakene til IBS er ikke helt kjent, men det antas å skyldes en kombinasjon av faktorer som inkluderer endringer i tarmens mikrobiota, betennelser, psykiske og sosiale faktorer, samt kosthold og livsstil.

Diagnostisering

Diagnostisering av irritabel tarm syndrom innebærer vanligvis en kombinasjon av symptomer, fysiske undersøkelser og utelukkelse av andre mulige årsaker til symptomene. En blodprøve eller en koloskopi kan også utføres for å utelukke andre tilstander.

Forekomst og årsak

I Norge har om lag 10-20% av befolkningen irritabel tarm syndrom (IBS), og tilstanden er mer vanlig blant kvinner enn menn. Årsakene til IBS er ikke helt kjent, men det antas å skyldes en kombinasjon av faktorer som inkluderer endringer i tarmens mikrobiota, betennelser, psykiske og sosiale faktorer, samt kosthold og livsstil.

Ernæring ved Irritabel tarm syndrom

Ernæring og kosthold spiller en viktig rolle i behandlingen av Irritabel tarm syndrom, da enkelte matvarer kan utløse symptomer og andre kan bidra til å lindre dem. Derfor er tilpasset kostholdsveiledning ofte en del av behandlingen.

Tilnærminger i kostholdsveiledning

Vi tilpasser hjelp til våre klienters behov. Mulige tilnærminger:

 • Veiledning/coaching for prioriterte kostholdsendringer.
 • Skreddersydd kostholdsfundament (kostholdsplan).

Ernæring ved Irritabel tarm syndrom

Ernæring og kosthold spiller en viktig rolle i behandlingen av Irritabel tarm syndrom, da enkelte matvarer kan utløse symptomer og andre kan bidra til å lindre dem. Derfor er tilpasset kostholdsveiledning ofte en del av behandlingen.

Tilnærminger i kostholdsveiledning

Vi tilpasser hjelp til våre klienters behov. Mulige tilnærminger:

 • Veiledning/coaching for prioriterte kostholdsendringer.
 • Skreddersydd kostholdsfundament (kostholdsplan).

Tjenester og omfang

 • Enkeltstående veiledningstimer (60min)
 • Skreddersydd kostholdsplan: Vanligvis x1-2 90min konsultasjoner. Avhenger av kompleksitet og eventuelle parallelle mål/plager.
 • Ordinær oppfølging: Vanligvis to til fem møter over en periode på to mnd. Avhenger av kompleksitet.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Tjenester og omfang

 • Enkeltstående veiledningstimer (60min)
 • Skreddersydd kostholdsplan: Vanligvis x1-2 90min konsultasjoner. Avhenger av kompleksitet og eventuelle parallelle mål/plager.
 • Ordinær oppfølging: Vanligvis to til fem møter over en periode på to mnd. Avhenger av kompleksitet.

Mer om Irritabel tarm syndrom

Irritabel tarm syndrom (IBS) er komplekst og kan ha flere årsaksfaktorer inkl kosthold, stress og mange, mange fler. Det er flere avgjørende tiltak man kan gjøre i kostholdsverden som kan lindre eller fjerne mageplagene. I denne artikkelen skriver vi om hva irritabel tarm syndrom er, årsaker og behandling.

Kostholdsveiledning for Irritabel Tarm Syndrom fra klinisk ernæringsfysiolog
Kostholdsveiledning for Irritabel tarm syndrom. Bildet illustrere en GI-trakt, altså mage-tarm involler. Vi har kliniske ernæringsfysiologer som er sertifisert FODMAP veiledere fra anerkjente Monash University.

Irritabel tarm syndrom (IBS) er komplekst og kan ha flere årsaksfaktorer inkl kosthold, stress og mange, mange fler. Det er flere avgjørende tiltak man kan gjøre i kostholdsverden som kan lindre eller fjerne mageplagene. I denne artikkelen skriver vi om hva irritabel tarm syndrom er, årsaker og behandling.

Fermenterbare Oligo-, di-, monosakkarider og polyoler (FODMAP) er en samlebetegnelse for ufarlige næringsstoffer som kan skape fordøyelsesplager hos mennesker med irritabel tarm syndrom. Lavere inntak av disse ufarlige stoffene har vist seg å være svært behjelpelig for mindre plager, men tilnærmingen kan oppleves komplekst og stressende. Det er vår oppgave å gjøre det enklere, og strukturere tilnærming som lar seg gjennomføre i hverdagen.

 

Det skal også sies at ikke alle med irritabel tarm har nytte av en streng FODMAP-eliminering. Det finnes tilstander som med fordel burde få hjelp med en tilpasset FODMAP-tilnæring. Dette gjelder spesielt om “hard mage” er del av utfordring. I andre tilfeller er FODMAP-justering ikke nødvendig i det hele tatt, da det er andre kostholdstriggere eller psykososiale forhold som burde adresseres. Ta kontakt med oss for hjelp med å skille hvilken tilnærming som er riktig for deg.

Fermenterbare Oligo-, di-, monosakkarider og polyoler (FODMAP) er en samlebetegnelse for ufarlige næringsstoffer som kan skape fordøyelsesplager hos mennesker med irritabel tarm syndrom. Lavere inntak av disse ufarlige stoffene har vist seg å være svært behjelpelig for mindre plager, men tilnærmingen kan oppleves komplekst og stressende. Det er vår oppgave å gjøre det enklere, og strukturere tilnærming som lar seg gjennomføre i hverdagen.

 

Det skal også sies at ikke alle med irritabel tarm har nytte av en streng FODMAP-eliminering. Det finnes tilstander som med fordel burde få hjelp med en tilpasset FODMAP-tilnæring. Dette gjelder spesielt om “hard mage” er del av utfordring. I andre tilfeller er FODMAP-justering ikke nødvendig i det hele tatt, da det er andre kostholdstriggere eller psykososiale forhold som burde adresseres. Ta kontakt med oss for hjelp med å skille hvilken tilnærming som er riktig for deg.

Hva er irritabel tarm Syndrom? Litt i dybden:

 

Diagnosen IBS, også kalt irritabel tarm syndrom, er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse på flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Tilstanden er vanlig, og man anslår at 8–25 % av befolkningen er rammet av dette på et eller annet tidspunkt i livet. Irritabel tarm syndrom forekommer hos personer i alle aldre, men er noe vanligere hos kvinner enn hos menn.

 

Per i dag kjenner man ikke til årsaksmekanismen bak irritabel tarm syndrom, men nyere forskning har vist at det nok er flere faktorer som spiller inn på utviklingen av syndromet, og at dette kan inkludere både arv, kosthold, tarmbakterier, immunforsvaret og hormoner. 

 

Vanlige symptomer ved irritabel tarm er:

 
 

Det er svært individuelt hvilke av symptomene man har, hvor uttalte de er, og i hvor stor grad man opplever det som plagsomt. Enkelte kan i kortere eller lengre perioder føle seg symptomfrie, mens man kan ha lengre perioder med mye plager. 

 

For noen er hovedproblemet løs mage, andre har hard eller treg mage, og noen har en kombinasjon av disse. Det er vanlig at plagene forverres utover dagen, og det bedres som regel etter at man har vært på toalettet.

 

Det forskes mye på irritabel tarm syndrom, og ønsket om å finne ut av årsaken er stor. Som nevnt eksisterer det flere hypoteser rundt årsaksmekanismer, og bakteriefloraen vi har i tarmsystemet vårt har fått mye oppmerksomhet. Kan det være slik at de med irritabel tarm syndrom har en annen, mer ugunstig sammensetning av bakterier i tarmen, kontra de som ikke har tilstanden? 

 

Årsaker irritabel tarm syndrom

 

Selv om mye er uklart, vet man med sikkerhet at personer med irritabel tarm syndrom får symptomer når ufordøyde karbohydrater kommer ned i tykktarmen. Fordøyelsen vår klarer ikke å håndtere alle karbohydratene vi spiser like godt, og det er helt normalt at noe passerer ufordøyd fra tynntarmen til tykktarmen. Problemet oppstår når mengden ufordøyde karbohydrater blir for stor. I tykktarmen er det fullt av bakterier som bryter ned disse karbohydratene, og når de brytes ned dannes det gass. Desto flere karbohydrater, desto mer gass dannes. I tillegg kan det ikke trekkes ut væske fra tykktarmens vegger når det er store mengder karbohydrater til stede, og dette er årsaken til at mange med irritabel tarm syndrom plages med løs mage og diaré. 

 

Forskningen som er gjort hittil, har også vist at personer med irritabel tarm-syndrom er ekstra følsomme for gass i tarmen, altså man kjenner oppblåsthet bedre enn personer som ikke har IBS. Det kan oppleves som magesmerter.

 

FODMAP

 

Primærbehandlingen er derfor rettet mot disse ufordøyde karbohydratene, eller FODMAP-er som de også kalles. Gjennom konkrete endringer i kostholdet kan man eliminere eller redusere mengden ufordøyde karbohydrater (FODMAP-er), og dermed leve med en irritabel tarm uten symptomer.

 

Emner: IBS, mageproblemer, magesmerter, hva hjelper mot irritabel tarm syndrom, årsaker og behandling, FODMAPhva er irritabel tarm syndrom?

Hva er irritabel tarm Syndrom? Litt i dybden:

 

Diagnosen IBS, også kalt irritabel tarm syndrom, er ikke en sykdom, men en fellesbetegnelse på flere plager som har med tarm og fordøyelse å gjøre. Tilstanden er vanlig, og man anslår at 8–25 % av befolkningen er rammet av dette på et eller annet tidspunkt i livet. Irritabel tarm syndrom forekommer hos personer i alle aldre, men er noe vanligere hos kvinner enn hos menn.

 

Per i dag kjenner man ikke til årsaksmekanismen bak irritabel tarm syndrom, men nyere forskning har vist at det nok er flere faktorer som spiller inn på utviklingen av syndromet, og at dette kan inkludere både arv, kosthold, tarmbakterier, immunforsvaret og hormoner. 

 

Vanlige symptomer ved irritabel tarm er:

 
 

Det er svært individuelt hvilke av symptomene man har, hvor uttalte de er, og i hvor stor grad man opplever det som plagsomt. Enkelte kan i kortere eller lengre perioder føle seg symptomfrie, mens man kan ha lengre perioder med mye plager. 

 

For noen er hovedproblemet løs mage, andre har hard eller treg mage, og noen har en kombinasjon av disse. Det er vanlig at plagene forverres utover dagen, og det bedres som regel etter at man har vært på toalettet.

 

Det forskes mye på irritabel tarm syndrom, og ønsket om å finne ut av årsaken er stor. Som nevnt eksisterer det flere hypoteser rundt årsaksmekanismer, og bakteriefloraen vi har i tarmsystemet vårt har fått mye oppmerksomhet. Kan det være slik at de med irritabel tarm syndrom har en annen, mer ugunstig sammensetning av bakterier i tarmen, kontra de som ikke har tilstanden? 

 

Årsaker irritabel tarm syndrom

 

Selv om mye er uklart, vet man med sikkerhet at personer med irritabel tarm syndrom får symptomer når ufordøyde karbohydrater kommer ned i tykktarmen. Fordøyelsen vår klarer ikke å håndtere alle karbohydratene vi spiser like godt, og det er helt normalt at noe passerer ufordøyd fra tynntarmen til tykktarmen. Problemet oppstår når mengden ufordøyde karbohydrater blir for stor. I tykktarmen er det fullt av bakterier som bryter ned disse karbohydratene, og når de brytes ned dannes det gass. Desto flere karbohydrater, desto mer gass dannes. I tillegg kan det ikke trekkes ut væske fra tykktarmens vegger når det er store mengder karbohydrater til stede, og dette er årsaken til at mange med irritabel tarm syndrom plages med løs mage og diaré. 

 

Forskningen som er gjort hittil, har også vist at personer med irritabel tarm-syndrom er ekstra følsomme for gass i tarmen, altså man kjenner oppblåsthet bedre enn personer som ikke har IBS. Det kan oppleves som magesmerter.

 

FODMAP

 

Primærbehandlingen er derfor rettet mot disse ufordøyde karbohydratene, eller FODMAP-er som de også kalles. Gjennom konkrete endringer i kostholdet kan man eliminere eller redusere mengden ufordøyde karbohydrater (FODMAP-er), og dermed leve med en irritabel tarm uten symptomer.

 

Emner: IBS, mageproblemer, magesmerter, hva hjelper mot irritabel tarm syndrom, årsaker og behandling, FODMAPhva er irritabel tarm syndrom?

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Vi har medarbeidere som er sertifisert Irritabel tarm- / LavFODMAP-veiledere fra anerkjente Monash University i Australia.

Vi har medarbeidere som er sertifisert Irritabel tarm- / LavFODMAP-veiledere fra anerkjente Monash University i Australia.

Last ned e-bok

FODMAP-MESTRING EN FREMTIDSRETTET GUIDE FRA ET SAMLET FAGMILJØ (2018)

Last ned e-bok

FODMAP-MESTRING: GUIDE FRA ET SAMLET FAGMILJØ (2018)

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege