Treningsernæring

  • Trening og kosthold går hånd i hånd.
  • For godt utbytte av tiden man bruker til trening er det avgjørende å vite om hvilke kostholdsgrep som er avgjørende for god effekt.

Kosthold er avgjørende for prestasjon, så vell som for restitusjon etter skade. Her har mange et stort potensiale som vil kunne øke treningsglede, redusere risiko for skade og støtte til effektiv restitusjon når man har vært uheldig.

Trening og aktivitet er for de fleste avgjørende for helse og livskvalitet

Om man trener i ny og ne, eller henter helse og glede med rolige turer i mark og bygd så er ikke kosthold avgjørende. Men, om man liker å gå hardere til verks med treningen sin, innen kondisjon eller styrke, så spiller kosthold en svært stor rolle for et godt utbytte. Da blir det morsommere. Den største fellen å gå i er «for lite mengde mat» i forhold til sitt aktivitetsnivå. Vi er avhengig av nok mengde «bensin på tanken» for et såkalt anabolt- / oppbyggende miljø i kroppen. Det er her hormoner som trigger restitusjon og prestasjonsutvikling trives best. Dette gjelder på dager med trening, så vell som på dager uten trening. Kroppen restituerer og lader opp batteriene i form av glykogenfylling i flere dager etter tøffe økter. Kosthold etter trening har også fått mye oppmerksomhet og ja, det kan være viktig å «fylle på» med noe gunstig næring etter trening, men et kosthold som støtter til utvikling handler vell så mye om hva man spiser i løpet av dagen før treningen skal gjennomføres. Vi hjelper deg å sette rutinen som aktiverer alle døgnets timer til restitusjon- og prestasjonsutvikling. Da blir det fart i sakene.

Parallelle målsetninger

• Har du parallelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere ønsker og utfordringer samtidig