Treningsernæring

  • Trening og kosthold går hånd i hånd.
 
  • For godt utbytte av tiden man bruker til trening er det avgjørende å kjenne til, og fokusere på treningsernæring parallellt med aktivitet.
 
  • Sørg for at du gjennomfører grunnleggende kostholdstiltak slik at prestasjon, utvikling og restitusjon optimaliseres – da blir det enda morsommere å trene!
trening

Kosthold er avgjørende for prestasjon, så vell som for restitusjon etter skade. Her har mange et stort potensiale som vil kunne øke treningsglede, redusere risiko for skade og støtte til effektiv restitusjon når man har vært uheldig.

Trening og aktivitet er for de fleste avgjørende for helse og livskvalitet

Om man trener i ny og ne, eller henter helse og glede med rolige turer i skog og mark, så er ikke kosthold avgjørende. Men, om man liker å gå hardere til verks med treningen sin, innen kondisjon eller styrke, så spiller kosthold en svært stor rolle for et godt utbytte. Et ekstra fokus på kostholds gjør treningen svært mye morsommere og lettere. 


Den største fellen å gå i er «for lite mengde mat» i forhold til sitt aktivitetsnivå. Man er avhengig av nok mengde «bensin på tanken» for et såkalt anabolt- / oppbyggende miljø i kroppen. Det er her hormoner som trigger restitusjon og prestasjonsutvikling trives best. Dette gjelder på dager med trening, så vell som på dager uten trening. Kroppen restituerer, bygger muskler og lader opp batteriene i form av glykogenfylling i flere dager etter tøffe økter. 


Kosthold etter trening har fått mye oppmerksomhet og ja, det kan være viktig å «fylle på» med noe gunstig næring etter trening, men et kosthold som støtter til utvikling handler vell så mye om hva man spiser i løpet av dagen før treningen skal gjennomføres. Vi hjelper deg å sette rutinen, tilpasset deg, som aktiverer alle døgnets timer til restitusjon- og prestasjonsutvikling. Da blir det fart i sakene.

Hjelp med flere problem og mål samtidig

• Har du flere plager eller mål du ønsker løst?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig