Hjerte og kar

  • Om fastlegen har avdekket forhøyet kolesterol og blodtrykk kan du få hjelp med konkrete kosthold- og livsstilsgrep for å unngå start av medisinbruk, eller for å redusere medisinbruken.
  • Bekymringen blir lettere å bære med visshet om at man fokuserer på riktige tiltak.

Hjerte- og kar sykdom rammer desverre mange. Risiko for utvikling er kompleks og sammensatt. Tilstand/symptomer til høyre har sterk sammenheng med utvikling av sykdom og kan med fordel adresseres for redusert sykdomsrisiko.

Redusert risiko for sykdom med målrettede kostholdsgrep

Koronar hjertesykdom er en samlebetegnelse på angina pectoris (også kalt hjertekrampe) og hjerteinfarkt. Begge tilstandene skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod (koronararteriene) er blitt trange eller tette. Det samme kan forekomme i ben og redusere blodtilstrømning. Dette er på dagligtale omtalt som «røykeben», men det kan forekomme også uten at man røyker. Om blodårene som forsyner hjernen med blod blir blokkert eller sprekker som følge av høyt trykk så omtales dette som blodpropp og slag. Da mange sliter med blodåreutfordringer så er det gjennom flere år lagt ned mye arbeid i å undersøke årsaker og løsninger.

Behandlingstiltak for å unngå og redusere utvikling av åreforkalkning står i høysete. Dette er viktig da åreforkalkning gjør blodårene stivere og trangere. Denne kombinasjonen er uheldig da det øker trykket på innsiden av åreveggen og øker risikoen for turbulens i blodflyten som kan føre til at større eller mindre «klumper» løsner i de trange partiene i blodårene. Disse kan sette seg fast i mindre blodårer rundt om i kroppen og stoppe blodtilførsel til ulike organer og vev. Det er dette som omtales som blodpropp og infarkt. Blant annet høyt kolesterol og høyt blodtrykk øker risikoen for åreforkalkning og hjertesykdom og er viktige behandlingsområder. Siden 1970-taller er det utviklet effektive medisiner som har bidratt til å halvere dødsrisiko for hjerte-/karsykdom. Medisinering er svært viktige tiltak, men det løser ikke nødvendigvis årsakene til problemet. Det er flere årsaker til høyt kolesterol og blodtrykk, og kosthold og aktivitet er to tiltaksområder som kan gi svært god effekt.


Det florerer mange kostholdsråd med lovnader om bedre helse og sterkere hjerte. Det er vanskelig for folk flest å vite hvilke råd som gir effekt eller ikke, og hvilke råd som gir liten eller stor effekt. Vi hjelper deg å tydeliggjøre hva som er viktigst, og vi hjelper deg å inkorporerer gode kostholdsjusteringer for sterkere hjerte, redusert sykdomsrisiko, og støtte til mindre bekymring og stress rundt mat og helse.

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig