Hjerte- og kar

  • Om fastlegen har avdekket høyt kolesterol og/eller blodtrykk hjelper vi deg med konkrete og individualiserte kosthold- og livsstilsgrep for normalisering eller redusert medisinbruk.

  • Bekymring blir lettere å bære med visshet om at man fokuserer effektive og riktige tiltak.
hjerte

Hjerte- og kar sykdom rammer dessverre mange. Risiko for utvikling er kompleks og sammensatt. Tilstander og symptomer i listen har sterk sammenheng med utvikling av sykdom og kan med fordel adresseres for redusert sykdomsrisiko og mindre bekymring.

Redusert risiko for sykdom i hjerte og kar med målrettede kostholdsgrep

Koronar hjertesykdom er en samlebetegnelse på angina pectoris (også kalt hjertekrampe) og hjerteinfarkt. Begge tilstandene skyldes at blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod (koronararteriene) er blitt trange eller tette. Det samme kan forekomme i ben og reduserer da blodtilstrømning til underekstremiteter. Dette er på dagligtale omtalt som «røykeben», men det kan forekomme også uten at man røyker. 


Om blodårer som forsyner hjernen med blod blir blokkert eller brister som følge av høyt trykk så omtales dette som blodpropp eller slag. Siden svært mange sliter med blodåreutfordringer så er det gjennom flere år lagt ned mye arbeid i å undersøke sammenhenger mellom kosthold/livsstil og hjertehelse, samt årsaker og løsninger.

 

Tiltak mot åreforkalkning

Behandlingstiltak for å unngå og redusere utvikling av åreforkalkning står i høysete. Dette er viktig da åreforkalkning gjør blodårene stivere og trangere. Denne kombinasjonen er uheldig da det øker trykket på innsiden av åreveggen og øker risikoen for turbulens i blodflyten som kan føre til at større eller mindre «klumper» løsner i de trangere partiene i blodårene. Disse klumpene kan sette seg fast i mindre blodårer rundt om i kroppen og stoppe blodtilførsel til ulike organer og vev. Det er dette som omtales som blodpropp og infarkt. 

Blant annet høyt kolesterol og høyt blodtrykk øker risikoen for åreforkalkning og hjertesykdom. Tiltak for lavere blodtrykk og kolesterol er dermed viktige behandlingsområder. Siden 1970-taller er det utviklet effektive medisiner som har bidratt til å halvere dødsrisiko for hjerte- og karsykdom. Medisinering er svært viktige tiltak, men det løser ikke nødvendigvis årsakene til problemet. 


Det er flere årsaker til høyt kolesterol og blodtrykk. Kosthold og aktivitet er de to tiltaksområder som kan gi svært god effekt. Det florerer mange kostholdsråd med lovnader om bedre helse og sterkere hjerte. Det er vanskelig for folk flest å vite hvilke råd som gir effekt eller ikke, og hvilke råd som gir liten eller stor effekt. Vi hjelper deg å tydeliggjøre hva som er viktigst, og vi hjelper deg å inkorporerer gode individualiserte kostholdsjusteringer for sterkere hjerte, redusert sykdomsrisiko, og støtte til mindre bekymring og stress rundt mat og helse.

Hjelp med flere problem og mål samtidig

• Har du flere plager eller mål du ønsker løst?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig