Hard mage / forstoppelse

Hard -/treg mage oppleves ubehagelig. Om det går over fem dager uten toalettbesøk kalles det en klinisk forstoppelse. Dette kan være alvorlig og vi anbefaler å oppsøke lege for vurdering og akutt hjelp. I mange tilfeller vil man få medikamenter til hjelp med tarmtømming og regelmessig avføring.

 

Om du har friskt rødt blod i avføringen kan det være at du har rifter i nedre del av tarmen, eller hemorider. Her er fastlegen en god sammarbeidspartner for hjelp.  I de aller fleste sammenhenger er friskt blod ingen grunn til alvorlig bekymring, men du skal være obs om fargen på blodet er mørkere. Det kan bety at blodet stammer fra et problem et eller flere steder «lengre opp i tarmen». Det er da viktig at du utredes for tilstander som for eksempel betennelsessykdommer (Chrons eller Ulcerøs kolitt), divertikulitt, og tarmkreft.

 

Noen typer lakserende medisin bør man unngå å benytte over lengre perioder da det kan medføre uheldige bivirkninger. I de aller fleste tilfeller vil hard mage normaliseres med gode og målrettede kosthold- og atferdstiltak. 

 

Det er flere myter innen populære råd og triks. De fleste av disse har liten til ingen på årsaken til forstoppelse. Som innen alt annet på tema kosthold og livsstil er det avgjørende å fokusere tiltak som gir mest effekt. For mindre hard mage/avføring er det avgjørende å sikre god og jevn hydrering gjennom dagen, til de mengder som er riktig for hver enkelt. Vi kan hjelpe deg med kalkulering av riktig mengde væske og oppsett av tilpasset hydreringsregime. Tilpasset væskeinntak er en av fire fundamentale elementer som burde ligge til grunn når man jobber for å løse utfordringer med hard mage og forstoppelse. Disse fire elementene burde alltid vektlegges og prioriteres da dem alene og i kombinasjon gir best effekt på konsistensen på tarminnhold. Optimaliseringer ut over disse testes i tillegg etter at disse er fundamentert:

 

  1. Væskeinntak og regime (omtalt)
  2. Regelmessige måltider og mellommåltider: når mat kommer i kontakt med magesekk og tarmveggen trigges det som heter peristaltikk. Det vil si rytmiske bevegelser i tarmen som bidrar til å transportere maten gjennom våre 5-8 meter lange tarm.
  3. Aktivitet: Aktivitet og trening bidrar ved at det «rister kroppen» og styrker effekten av tyngdekraften som støtte til å drive tarminnhold gjennom tarmen. Her er det da mer effektiv med gåing/jogging, hopp og sprett, enn sammenliknet med for eksempel sykling.
  4. Nok fiber og nok av riktig type fiber: Fiber er andel av mat fra planteriket som tarmen ikke klarer å fordøye på noen god måte. Resultatet er at det børster seg gjennom tarmlumen og sørger for at tarmen har noe å jobbe med. I tillegg ønsker vi nok av typer fiber som binder vann og holder på vann i tarmen (gjør det løsere). Et kosthold svært lavt på fullkorn, frukt, bær, grønnsaker, nøtter og legumer er med andre ord uheldig. 

 

I tillegg er det flere mat- og drikke varer som kan bistå med å løse opp en «treg tarm». Disse matvarene har blant annet en høyere konsentrasjon av såkalte osmotiske næringsstoffer. Disse motvirker tykktarmens iboende funksjon i å trekke væske ut av tarmen og inn i kroppen. Dette er positivt da vi ønsker mer væske værende i tykktarmen slik at innhold ikke skal bli hardt. mange blir anbefalt å prøve ut lavFODMAP-diett ved kroniske mageplager. Denne dietten er et viktig verktøy ved mange typer funksjonelle mageplager, men ved forstoppelse alene er denne tilnærmingen ikke hensiktsmessig, da ved å avstå fra mat og drikke med FODMAP så avstår man samtidig fra omtalte osmotiske næringsstoffer.  Om du også plages med mye oppblåsthet (og eventuelt smerter) er det avgjørende å lindre hard mage før man prøver seg på lavFODMAP. Da er punkter diskutert i denne artikkelen viktig. Om oppblåsthet og magesmerter ikke lindres og stimulerer til regelmessig avføring og mykere konsistens så vill en tilpasset/modifisert lavFODMAP- tilnæring være aktuelt. ved en slik tilnærming reduserer man kun inntak av andelen FODMAP´s som er mest potent til gassproduksjon, og opprettholder inntaket av osmotiske FODMAP´s.

 

Sammen med oss hjelper vi deg å målrette rutine og tiltak tilpasset din hverdag som lar seg gjennomføre.

 

Unntaksvis er det noen som opplever å ikke komme i mål med en stegvis og systematisk tilnærming på kosthold og adferd. Noen har tarmermed trange partier og skarpe svinger. Dette kan resultere at man ikke kommer i mål med modifiserbare livsførselstiltak. Det er ikke alltid like lett å få en god utredning i spesialisthelsetjenesten når man sliter med hard mage. For å få igjennom en utredning er det en fordel å kunne vise til at man har gått systematisk til verks ihht til hva beskrevet i denne teksten. En slik overlevering kan vi hjelpe deg med i samarbeid med oss.

 

Parallele målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig