Kostholdsveiledning for spisevansker og vektutfordringer hos barn

 • Utfordringer knyttet til matinntak blir ofte kategorisert som spisevansker. Dette kan være alt fra allergier og intoleranser til svelgevansker, forsinket utvikling av munnmotorikk, ensidig kosthold, eller en manglende interesse for mat. Disse utfordringene kan manifestere seg på forskjellige måter, men konsekvensene er ofte de samme – barnet kan ende opp med å få i seg enten for lite eller for mye næring.  Hvis du mistenker at ditt barn har spisevansker, er det avgjørende å komme i kontakt med riktig helsepersonell. 
 • Få hjelp og veiledning fra helsepersonell med trygg erfaring fra spiseteam i spesialisthelsetjenesten som til daglig jobber med barn og deres familier for å bedre ernæringstatus, barnets fysiske utvikling, og mestring i hverdagen.
 • Form for oppfølging: Kostholdsveiledning / ernæringsbehandling med klinisk ernæringsfysiolog.

Kostholdsveiledning for spisevansker og vektutfordringer hos barn

Bilde av en av våre kliniske ernæringsfysiologer som avholder videokonsultasjon / videotime med en klient som trenger hjelp med kostholdsveiledning for høyt kolesterol og høyt blodtrykk.

Utfordringer knyttet til matinntak blir ofte kategorisert som spisevansker. Dette kan være alt fra allergier og intoleranser til svelgevansker, forsinket utvikling av munnmotorikk, ensidig kosthold, eller en manglende interesse for mat. Disse utfordringene kan manifestere seg på forskjellige måter, men konsekvensene er ofte de samme – barnet kan ende opp med å få i seg enten for lite eller for mye næring.  Hvis du mistenker at ditt barn har spisevansker, er det avgjørende å komme i kontakt med riktig helsepersonell.

Få hjelp og veiledning fra helsepersonell med trygg erfaring fra spiseteam i spesialisthelsetjenesten som til daglig jobber med barn og deres familier for å bedre ernæringstatus, barnets fysiske utvikling, og mestring i hverdagen.

Form for oppfølging:

Kostholdsveiledning med klinisk ernæringsfysiolog.

Kliniske ernæringsfysiologer og

leger på nett

Klinisk ernæringsfysiolog med spisskompetanse på barn

Picture of Sainiga Sivasuthasarma

Sainiga Sivasuthasarma

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog,
MSc, Universitetet i Oslo.

     Kostholdsveiledning for Barn og unge:

 • Spisevegring
 • Småspiste barn / kresenhet
 • Undervekt / underernæring
 • Melkeprotein allergi
 • Barn med overvekt og fedme

Bestill videotime

Videotimer kveld og helg

v/ timebestilling: Oppgi utfordring

Picture of Synnøve Halvorsen

Synnøve Halvorsen

Autorisert klinisk ernæringsfysiolog
MSc, Universitetet i Oslo.

Kostholdsveiledning for:
✓ Eldre (underernæring, skrøpelighet)
✓ Diabetes type 1
✓ Diabetes type 2
✓ Svangerskapsdiabetes
✓ Bukspyttkjertel og fordøyelse
✓ Gastroparese

Les om Synnøve og timebestilling

Ved timebestilling:
Oppgi problemstilling

Kostholdsveiledning for barn, unge og deres foreldre

Å finne det rette kostholdet for barn og ungdommer kan ofte være utfordrende. Det som kan virke intuitivt ved første øyekast, blir mer komplisert når man møter spesifikke utfordringer knyttet til matinntaket. Disse utfordringene kan manifestere seg på forskjellige måter, men konsekvensene er ofte de samme – barnet kan ende opp med å få i seg enten for lite eller for mye næring.

Vi er her for å bistå deg som føler deg usikker og overveldet av informasjon fra ulike kilder. Vår kliniske ernæringsfysiolog med spisskompetanse på barn er en støttespiller og en samarbeidspartner som tar dine bekymringer på alvor. Vi tilbyr hjelp gjennom:

 • Kartlegging: Sammen gjennomgår vi relevant helse- og ernæringfaktorer relatert til problemstilling for å vurdere barnets ernæringsstatus.
 • Veiledning: Vi tilbyr veiledning tilpasset både foreldre, familier og ungdommer.
 • Ernæringsbehandling: Vi legger en plan for målrettede ernæringsmessige tiltak.

Utfordringer knyttet til matinntak blir ofte kategorisert som spisevansker. Dette kan være alt fra allergier og intoleranser til svelgevansker, forsinket utvikling av munnmotorikk, ensidig kosthold, eller en manglende interesse for mat. Hvis du mistenker at ditt barn har spisevansker, er det avgjørende å komme i kontakt med riktig helsepersonell. Som autorisert helsepersonell har vi muligheten til å samarbeide med andre helsearbeidere som er involvert i omsorgen for barnet ditt, inkludert fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ved behov for spesialisthjelp, som for eksempel fra en logoped ved forsinket munnmotorisk utvikling, kan vi bidra med rasjonale og grunnlag for henvisning ,samtidig som vi etablerer tiltak for å sikre barnets ernæringsbehov. Tverrfaglig samarbeid står sentralt i behandlingen av spisevansker.

Underernæring og lav vekt hos barn

Når barn ikke får i seg nødvendige næringsstoffer for normal vekst, er det vår prioritet å identifisere og rette opp i underernæring. Vi baserer vår vurdering på en rekke faktorer inkludert vekt, høyde, alder og etnisitet, med et spesielt fokus på vekstkurver. Gjennom en prioritert kartlegging av barnets kosthold, jobber vi for å sikre at matinntaket samsvarer med barnets individuelle behov for energi og næringsstoffer, samt fremmer en sunn vekst.

Overvekt og fedme hos barn

Overvekt hos barn kan være et sensitivt emne, og vi forstår at dette er svært vanskelig. Hjelp ved overvekt handler ikke bare om mengde mat, men også om hensiktsmessig kvalitet og variasjon i kombinasjon med aktivitetsnivå. Vi samarbeider og veileder deg i hvordan du kan kommunisere med barnet, hvilke strukturelle endringer som kan gjennomføres, og hvordan motivere til endring på en skånsom og hensynsfull måte. Noen ganger kan medisinske tilstander bidra til overvekt hos barn og ungdom. Dette vil vi ta hensyn til i veiledning. Vi legger vekt på å utvikle et sunt forhold til mat og kropp, samt forebygge eventuelle fremtidige helsekomplikasjoner forbundet med vedvarende overvekt.

Livsstilsendring er en prosess som krever tid og tålmodighet, og vi tilpasser forløpet etter dine og barnets behov og tempo. Vi er her for å støtte både foreldre, barn og ungdommer i denne viktige og sensitive reisen.

Allergier og intoleranser hos barn

Matallergier og intoleranser kan kreve at man unngår enkelte matvarer eller hele matvaregrupper. Blant de mest vanlige allergenene finner vi melk, egg, fisk, gluten og nøtter. Navigering i kostholdet for å finne trygge og næringsrike alternativer kan være en utfordring, spesielt ved allergier som krever fullstendig unngåelse, som for eksempel ved melkeprotein allergi. Vi hjelper til med å identifisere egnede erstatninger som opprettholder en balansert og god ernæring for barnets vekst og utvikling.

Ved diagnostisert allergi hjelper vi deg med det praktiske rundt maten og hva du skal servere for å ivareta en god ernæringsstatus. Om du mistenker en allergi eller intoleranser hos barnet ditt tilbyr vi timer for å kartlegge symptomer og kosthold for å veilede deg for neste steg.

Kostholdsveiledning for barn, unge og deres foreldre

Å finne det rette kostholdet for barn og ungdommer kan ofte være utfordrende. Det som kan virke intuitivt ved første øyekast, blir mer komplisert når man møter spesifikke utfordringer knyttet til matinntaket. Disse utfordringene kan manifestere seg på forskjellige måter, men konsekvensene er ofte de samme – barnet kan ende opp med å få i seg enten for lite eller for mye næring.

Vi er her for å bistå deg som føler deg usikker og overveldet av informasjon fra ulike kilder. Vår kliniske ernæringsfysiolog med spisskompetanse på barn er en støttespiller og en samarbeidspartner som tar dine bekymringer på alvor. Vi tilbyr hjelp gjennom:

 • Kartlegging: Sammen gjennomgår vi relevant helse- og ernæringfaktorer relatert til problemstilling for å vurdere barnets ernæringsstatus.
 • Veiledning: Vi tilbyr veiledning tilpasset både foreldre, familier og ungdommer.
 • Ernæringsbehandling: Vi legger en plan for målrettede ernæringsmessige tiltak.

Utfordringer knyttet til matinntak blir ofte kategorisert som spisevansker. Dette kan være alt fra allergier og intoleranser til svelgevansker, forsinket utvikling av munnmotorikk, ensidig kosthold, eller en manglende interesse for mat. Hvis du mistenker at ditt barn har spisevansker, er det avgjørende å komme i kontakt med riktig helsepersonell. Som autorisert helsepersonell har vi muligheten til å samarbeide med andre helsearbeidere som er involvert i omsorgen for barnet ditt, inkludert fastlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ved behov for spesialisthjelp, som for eksempel fra en logoped ved forsinket munnmotorisk utvikling, kan vi bidra med rasjonale og grunnlag for henvisning ,samtidig som vi etablerer tiltak for å sikre barnets ernæringsbehov. Tverrfaglig samarbeid står sentralt i behandlingen av spisevansker.

Underernæring og lav vekt hos barn

Når barn ikke får i seg nødvendige næringsstoffer for normal vekst, er det vår prioritet å identifisere og rette opp i underernæring. Vi baserer vår vurdering på en rekke faktorer inkludert vekt, høyde, alder og etnisitet, med et spesielt fokus på vekstkurver. Gjennom en prioritert kartlegging av barnets kosthold, jobber vi for å sikre at matinntaket samsvarer med barnets individuelle behov for energi og næringsstoffer, samt fremmer en sunn vekst.

Overvekt og fedme hos barn

Overvekt hos barn kan være et sensitivt emne, og vi forstår at dette er svært vanskelig. Hjelp ved overvekt handler ikke bare om mengde mat, men også om hensiktsmessig kvalitet og variasjon i kombinasjon med aktivitetsnivå. Vi samarbeider og veileder deg i hvordan du kan kommunisere med barnet, hvilke strukturelle endringer som kan gjennomføres, og hvordan motivere til endring på en skånsom og hensynsfull måte. Noen ganger kan medisinske tilstander bidra til overvekt hos barn og ungdom. Dette vil vi ta hensyn til i veiledning. Vi legger vekt på å utvikle et sunt forhold til mat og kropp, samt forebygge eventuelle fremtidige helsekomplikasjoner forbundet med vedvarende overvekt.

Livsstilsendring er en prosess som krever tid og tålmodighet, og vi tilpasser forløpet etter dine og barnets behov og tempo. Vi er her for å støtte både foreldre, barn og ungdommer i denne viktige og sensitive reisen.

Allergier og intoleranser hos barn

Matallergier og intoleranser kan kreve at man unngår enkelte matvarer eller hele matvaregrupper. Blant de mest vanlige allergenene finner vi melk, egg, fisk, gluten og nøtter. Navigering i kostholdet for å finne trygge og næringsrike alternativer kan være en utfordring, spesielt ved allergier som krever fullstendig unngåelse, som for eksempel ved melkeprotein allergi. Vi hjelper til med å identifisere egnede erstatninger som opprettholder en balansert og god ernæring for barnets vekst og utvikling.

Ved diagnostisert allergi hjelper vi deg med det praktiske rundt maten og hva du skal servere for å ivareta en god ernæringsstatus. Om du mistenker en allergi eller intoleranser hos barnet ditt tilbyr vi timer for å kartlegge symptomer og kosthold for å veilede deg for neste steg.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege