Løs mage / diaré

Som omtalt tidligere skal du alltid konferere med fastlege om du sliter med vedvarende løs mage / diare. Det kan være mange årsaker til vedvarende diare inkl alvorlige bakenforeliggende årsaker som f eks kreft og betennelsesykdommer i tarmen, eller tilstander med destruktiv effekt på tarmen som f eks cøliaki. I de aller fleste tilfeller er årsak til plage helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner. 

 

Det er flere ting som kan være årsaken til løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt på problemet. Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men vi må blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsak(er). Det er viktig å skille mellom disse to tilstandene da bakgrunn for reaksjon har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Da kan man reagere relativt sterkt og raskt med et relativt lite inntak. Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon for lindring av plager. Det er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. I tillegg til dette må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleve over tid.

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig