Løs mage / diaré

Som omtalt i beskrivelser ved andre typer mageplager skal du alltid konferere med fastlege om du sliter med vedvarende løs mage / diare. 

Det kan være mange årsaker til vedvarende diare inkl alvorlige bakenforeliggende årsaker som f eks kreft og betennelsesykdommer i tarmen, eller tilstander med destruktiv effekt på tarmen som f eks cøliaki. I de aller fleste tilfeller er årsak til plage helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner.

Det er flere ting som kan være årsaken til løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt på problem. 

Hva kan hjelpe mot løs mage og diare?

Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men for å hjelpe deg best mulig må vi blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsak(er). Det er viktig å skille mellom disse to tilstandene da bakgrunn for reaksjoner har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Man reagere da relativt sterkt og raskt ved et relativt lite inntak. 

Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon av typer mat/næringsstoff for lindring av plager. Mindre restriksjon er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. 

I tillegg til hva omtalt må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleve over tid slik at du slipper å bli plaget av magen i tiden fremover. 

 

Årsaken til diare er altså sammensatt og multifaktorielt. Det er også et poeng hvilket helsepersonell som har ansvaret og kompetansen for å hjelpe avhengig av årsak. Diare kan forekomme som en følge av forbigående sykdom som for eksempel influensa. Da er det fastlegen som er naturlige kontaktperson om sykdommen rammer hardt. da opptrer ofte feber og nedsatt allmentilstand med i forløpet. Når løs mage  vedvarer og blir kronisk er årsaken en annen enn akutt sykdom. Fastlegen har også her en rolle i å hjelpe til med å utrede om årsaken er av allergisk opphav. En vanlig test er blodprøven kalt «matvarepanel» (IgE) hvor man tester for ulike matvareallergener. Disse testene har desverre en del mangler ved seg, men det kan gi en god indikasjon på om det er allergi som er roten til kronisk diare.  Andre typer blodprøver som er markedsført at kan avdekke allergi og intoleranse er mye mer upresise enn omtalte tester tatt hos fastlegen. Disse baserer seg på noen immunstoffer som har klare diagnostiske mangler (f eks IgG). Vi vil anbefale å ikke benytte seg av slike kvasitester da det kan medføre unødige matrestriksjoner og styr.

 

Om allergitest hos fastlegen (sammen med andre aktuelle tester og utredninger) ikke medfører funn, så er det for de aller fleste kosthold og livsstil som må addresseres for lindring av plage.  Her er vi gode og løsningsorienterte sammarbeidspartnere. 

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig