Løs mage / diaré

Løs mage / diare er i de fleste tilfeller helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner.

 

Det er flere årsaker til diare og løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt.

Løs mage / diare er i de fleste tilfeller helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner.

 

Det er flere årsaker til diare og løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt.

Årsaker til diare

 

Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men for å hjelpe deg best mulig må vi blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsaker til diare og løs mage. Det er viktig å skille mellom matvareallergi og intoleranse da bakgrunn for reaksjoner har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Man reagere da relativt sterkt og raskt og få løs mage ved et relativt lite inntak.

 

Intoleranser 

Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon av typer mat/næringsstoff for lindring av plager. Mindre restriksjon er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. 

 

Andre faktorer

I tillegg til hva omtalt må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleves over tid slik at du slipper å bli plaget av magen i tiden fremover. Se også: Hard mage og forstoppelse – alt du trenger å vite

 

Mer om årsaker til diare og løs mage

 

Årsaker til diare er altså sammensatt og multifaktorielt. Det er også et poeng hvilket helsepersonell som har ansvaret og kompetansen for å hjelpe. Løs mage og diare kan forekomme som en følge av forbigående sykdom som for eksempel influensa. Da er det fastlegen som er naturlige kontaktperson, om sykdommen rammer hardt. Da opptrer ofte feber og nedsatt allmentilstand med i forløpet. Når løs mage vedvarer og blir kronisk er årsaken en annen enn akutt sykdom.

 

Matvareallergener kan føre til løs mage

Fastlegen har også en rolle i å hjelpe til med å utrede om årsaken er av allergisk opphav. En vanlig test er blodprøven kalt “matvarepanel” (IgE) hvor man tester for ulike matvareallergener. Disse testene har desverre en del mangler ved seg, men det kan gi en god indikasjon på om det er allergi som er roten til kronisk diare.  Andre typer blodprøver som er markedsført at kan avdekke allergi og intoleranse er mye mer upresise enn omtalte tester tatt hos fastlegen. Disse baserer seg på noen immunstoffer som har klare diagnostiske mangler (f eks IgG). Vi vil anbefale å ikke benytte seg av slike kvasitester da det kan medføre unødige matrestriksjoner og styr.

 

Kosthold og livsstil

Om allergitest hos fastlegen (sammen med andre aktuelle tester og utredninger) ikke medfører funn, så er det for de aller fleste kosthold og livsstil som må adresseres for lindring av plager knyttet til løs mage.  Her er vi som utdannete kliniske ernæringsfysiologer gode og løsningsorienterte sammarbeidspartnere. 

 

Det kan være mange årsaker til diare inkl. mer alvorlige bakenforeliggende årsaker. Derfor burde man alltid konferere med fastlege om man opplever diare over lengre perioder.

 

Emner: Årsaker til diare, kosthold, allergier, intoleranse, løs mage og diare

Årsaker til diare

 

Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men for å hjelpe deg best mulig må vi blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsaker til diare og løs mage. Det er viktig å skille mellom matvareallergi og intoleranse da bakgrunn for reaksjoner har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Man reagere da relativt sterkt og raskt og få løs mage ved et relativt lite inntak.

 

Intoleranser 

Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon av typer mat/næringsstoff for lindring av plager. Mindre restriksjon er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. 

 

Andre faktorer

I tillegg til hva omtalt må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleves over tid slik at du slipper å bli plaget av magen i tiden fremover. Se også: Hard mage og forstoppelse – alt du trenger å vite

 

Mer om årsaker til diare og løs mage

 

Årsaker til diare er altså sammensatt og multifaktorielt. Det er også et poeng hvilket helsepersonell som har ansvaret og kompetansen for å hjelpe. Løs mage og diare kan forekomme som en følge av forbigående sykdom som for eksempel influensa. Da er det fastlegen som er naturlige kontaktperson, om sykdommen rammer hardt. Da opptrer ofte feber og nedsatt allmentilstand med i forløpet. Når løs mage vedvarer og blir kronisk er årsaken en annen enn akutt sykdom.

 

Matvareallergener kan føre til løs mage

Fastlegen har også en rolle i å hjelpe til med å utrede om årsaken er av allergisk opphav. En vanlig test er blodprøven kalt “matvarepanel” (IgE) hvor man tester for ulike matvareallergener. Disse testene har desverre en del mangler ved seg, men det kan gi en god indikasjon på om det er allergi som er roten til kronisk diare.  Andre typer blodprøver som er markedsført at kan avdekke allergi og intoleranse er mye mer upresise enn omtalte tester tatt hos fastlegen. Disse baserer seg på noen immunstoffer som har klare diagnostiske mangler (f eks IgG). Vi vil anbefale å ikke benytte seg av slike kvasitester da det kan medføre unødige matrestriksjoner og styr.

 

Kosthold og livsstil

Om allergitest hos fastlegen (sammen med andre aktuelle tester og utredninger) ikke medfører funn, så er det for de aller fleste kosthold og livsstil som må adresseres for lindring av plager knyttet til løs mage.  Her er vi som utdannete kliniske ernæringsfysiologer gode og løsningsorienterte sammarbeidspartnere. 

 

Det kan være mange årsaker til diare inkl. mer alvorlige bakenforeliggende årsaker. Derfor burde man alltid konferere med fastlege om man opplever diare over lengre perioder.

 

Emner: Årsaker til diare, kosthold, allergier, intoleranse, løs mage og diare

Vi tilbyr

Videokonsultasjon    

Dyktige veiledere    

Fleksibel kostholdsplan    –

Bærekraftig tilnærming    –

Parallell hjelp    –

Avslappet forhold til mat  

Enkel tilgang på ernæringsfysiolog. 

Endringer tilpasset deg og dine preferanser.

En plan det går an å følge.

Ingen kaloritelling, veiing av mat, eller kostdagbok.

Løs mage og høyt kolesterol?

Vi har kompetansen som gjør det lettere.

Vi tilbyr

Videokonsultasjon

Dyktige ernæringsfysiologer

Bærekraftig tilnærming

Fleksibel kostholdsplan

Fokus på avslappet forhold til mat 

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut