Metabolsk syndrom

Overvekt og fedme er den største bidragsyteren til uheldig fettstoff- og kolesterolprofil, høyt blodtrykk og blodsukkerforstyrrelser.

 

Sammenhengen mellom høy vekt og hjerte-/karsykdom omtales som metabolsk syndrom. Tilstanden øker sterkt risiko for diabetes type 2, slag, hjerteinfarkt/angina og “røykeben”. 

 

Denne tilstanden identifiseres når flere metabolske forstyrrelser opptrer samtidig. Kriteriene er økt livvidde (over 102cm for menn og over 88 cm for kvinner) pluss to andre forstyrrelser fra listen under.

 

 

 

  • Redusert glukosetoleranse / insulinresistens (forhøyet blodsukker)
  • Hypertriglyseridemi (forhøyet fettstoffer i blod)
  • Hypertensjon (høyt blodtrykk)
  • Redusert HDL-kolesterol (lavt «godt kolesterol»)
  • Hvordan forebygge metabolsk syndrom?

 

Vektnedgang, økt aktivitet og sunnere kostholdsvalg vil i de aller fleste tilfeller forebygge utvikling av metabolsk syndrom og hjertesykdom. Om du har en høy vekt så er vektnedgang prioritet nummer 1. Vektnedgang er komplekst i praksis, men teorien er soleklar. Mindre mengde mat og økt aktivitet i riktige forhold gir kcal-underskudd og vektnedgang. Dette er ofte forvirrende i praksis, men det er spesielt tre viktige poeng vi ønsker du skal ha kjennskap til for en litt enklere tilnærming, og sjansen for varig vektnedgang:

 

 

1) Vektnedgang og sunt kosthold er to ulike ting

Vektnedgang og sunt kosthold er ikke det samme. Vektnedgang handler om kalorier. Det er kalorier i både sunn og usunn mat. Selv om det er ulike mengder kalorier i ulike matvarer og ulike næringsstoffer så er det fortsatt total mengde mat som avgjør hvor mange kalorier man spiser og drikker over tid. Hold det enkelt. Mindre mengde mat gir mindre kalorier. Unngå slitsom telling av kalorier og veiing av mat. Det skaper mer styr enn verdi. Bruk kroppens språk for å vurdere om du er på vei ned i vekt. «Litt fysen» på kveldstid er «følelsen av suksess». Muligvis et litt irriterende råd, men om du alltid «spiser opp fysenheten» så vil du ikke gå ned i vekt.

 

 

2) Unngå å bli skrubbsulten

Med mål om varig vektnedgang fokuser på å ikke bli skrubbsulten ved å spise mellommåltid før større måltider og kosestunder. Og videre øv på å redusere mengde mat i større måltider eller situasjoner det er mer mengde. Om du ikke har noen sykdommer eller plager så glem «nei-mat». Alt er «ja-mat» i riktige mengder. Sunn mat er fortsatt sunt. Det er bra og viktig, men ikke la overambisiøse mål om hvor sunn maten skal være ødelegge for mestring og motivasjon. Husk at vektnedgang ved fedme er det viktigste tiltaket for normaliserte blodprøver og risiko for livsstilssykdom.

 
 
3) Jobb langsiktig
Fellesnevneren for populærdietter og rigide kostholdsråd er at de aller fleste er svært vanskelige å opprettholde over tid og de er ofte vanskelig å kombinere med et sosialt og godt liv. Mange av disse tiltakene stimulerer også til sterk sultfølelse og øker appetitthormoner som «tvinger oss» til å spise raskt og større mengder. Over tid så «taper» vi alltid over sulthormonene våre.
 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi hjelper deg med vektnedgang som lar seg etterfølges over tid. En viktig inngang til dette er å legge til rette for at endringer også gir en verdi i hverdagen her og nå, at du unngår sterk rigiditet og restriksjoner, og at du øver på dine riktige mengder mat. Vi hjelper deg med å skreddersy en tilnærming som passer for deg. Om du ikke sliter med vekt, så er sunne optimaliseringer på kosthold aktuelt. Se blant annet mer info om dette under fanene «høyt kolesterol» og «høyt blodtrykk».

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig