Oppblåsthet og magesmerter

Oppblåsthet kan være både sjenerende, ubehagelig og skikkelig vondt. For de fleste er magesmerter knyttet til oppblåsthet. Det kan føles som om at tarmen skal sprekke, men det er ingen grunn til bekymring. Tarmen er særdeles sterk. Det er ikke uvanlig å beskrive utfordringen med at man har «gravidmage» eller at det «ser ut som man er åtte måneder på vei». Dette beskriver godt hvor plagsomt og sjenerende oppblåsthet kan være. Det er ikke rart at dette er en sterk bidragsyter til redusert livskvalitet og at søken etter en løsning er pressende. Hør alltid med fastlegen din først, før du gjør tiltak. Sjansen for at det er noe alvorlig i tarmen er liten i forhold til hvor mange som sliter med oppblåsthet, men det er viktig at også du får en medisinsk vurdering.


Det finnes et virvar av tilskudd og «gode råd» som formidles å kunne hjelpe. Desverre vil det aller meste av dette gi liten til ingen effekt. Noen kan oppleve lindring på kort sikt, men så kommer oppblåstheten snikende tilbake. Det er avgjørende å få hjelp til å identifisere tiltak med best effekt. Hva som gir best effekt er ikke nødvendigvis det samme for alle, men det er spesielt to perspektiver det er viktig å ta hensyn til:


  • Om du sliter med sterk oppblåsthet i tillegg til hard-/treg mage, så er den harde magen ofte trigger for oppblåstheten. Det vil si at første prioritet er å lindre hard mage før tiltak for mindre gassproduksjon skal iverksettes. I mange tilfeller vil oppblåsthet og smerte vesentlig reduseres med normalisert konsistens på tarminnhold. 

  • Om oppblåsthet forekommer samtidig med vedvarende løs mage (diare) skal du utredes ved fastlege i tilfelle det er alvorlige årsaker til plagene dine, men som tidligere omtalt så vil plagene vanligvis forklares med helt ufarlige årsaker. Etter at du har fått avdekket at plagene ikke er av alvorlig art så er kostholdsjusteringer viktigste tiltak for bedring. Vi hjelper deg å identifisere mat- og drikkevarer som er mest potent til å produsere gass i tarmen, og hvilke faktorer som stimulerer til løs mage. Sammen med oss hjelper vi deg å identifisere dine «riktige mengder» og du kan få strukturert veien videre i våre fleksible kostholdsfundamenter. Det er sjeldent  nødvendig med totalrestriksjon av aktuelle næringsstoffer.

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig