Timebestilling

 • Vi tilbyr digitale konsultasjoner til hele Norge.
 • Ingen reisevei og fleksible på tidspunkter.
 • Lettvint og sikker møteplattform via Confrere.
 • Kun autorisert ernæringspersonell.
 • Ingen problemstillinger for små eller for store.
 • Tilpasser oppfølging til ditt behov og ønske.
 • Fyll ut kontaktskjema og bli kontaktet for mer informasjon og booking av timetidspunkt.
Velkommen til oss

Før time:

 • Fyll ut kontaktskjema under og bli kontaktet for svar på eventuelle spørsmål du måtte ha til oppfølging. Vi finner timetidspunkt som passer for deg.
 • Forberedelser til time: Ingen kostholdsregistrering eller øvrige forberedelser er nødvendig.
 • Du mottar møtelink fra oss på epost. Ingen nedlastning. Innlogging via bankID.

Digital konsultasjon (1-2 konsultasjoner)

 • Utredning av problemstilling
 • Innføring i sammenheng mellom problem og kosthold- og aktivitetstiltak 
 • Identifisering av prioriterte tiltak med best effekt. Tydeliggjøring av hvilke tiltak som gir liten til ingen effekt.
 • Kalkulering og estimering av individuelle behov (avhengig av problemstilling)
 • Kartlegging av daglig rutine og kosthold
 • Identifisering tiltak – du bestemmer selv endringer og er med på prosessen hele veien. Sammen finner vi balansen mellom innsats og mestring.
 • Ferdigstilling og utsending av individuell fleksibel kostholdsplan (avhengig av problemstilling)

Oppfølging v/behov

 • Tilbakemelding og vurdering av gjennomførbarhet i dagliglivet
 • Vurdering av effekt 
 • Justering av tiltak ved ønske eller behov
 • Motiverende samtale og kunnskapsformidlig
 • Støtte til videre gjennomføring – verdi i å ha et møtepunkt i fremtiden

Bestill time


Priser

 • Førstekonsultasjon (90min): kr.1650,-
 • Oppfølging (60min): kr.1100,-
 • Kontroll v/behov (30min): kr.550,-


Du bestemmer selv varighet i konsultasjoner. Erfaringsmessig er det fornuftig med nok tid slik at du får gode svar på aktuell problemstilling(er), samt fleksibel og tilpasset plan for å lette gjennomføring i dagliglivet.  


Antall konsultasjoner avhenger av problemstilling, kompleksitet og ønske om oppfølging. Vi tilpasser støtte til dine behov.

Andre henvendelser?

Tlf: 91 52 93 53 | Epost: post@kostholdsendring.no

Ønsker du stedlig konsultasjon?

Besøk klinikkene vi tilbyr våre tjenester (Nesodden og Oslo). Online-booking.