Møt vårt helsepersonell

Møt vårt helsepersonell

→  Kliniske ernæringsfysiologer og legespesialister

→ Kliniske ernæringsfysiologer og legespesialister

Våre medarbeidere har flere års arbeidserfaring og hhv minimum fem-årig profesjonsutdanning med mastergrad innen ernæring, eller legeutdanning.

Kosthold, kropp, søvn, helseplager og prestasjon er store og komplekse emner. Så store at ingen kan være spesialister på alle emner samtidig.

Vårt personell har ulike kompetansefelt og interesseområder som du kan lese om på respektive behandlere.

Våre medarbeidere har flere års arbeidserfaring og hhv minimum fem-årig profesjonsutdanning med mastergrad innen ernæring, eller legeutdanning. Kosthold, kropp, søvn, helseplager og prestasjon er store og komplekse emner. Så store at ingen kan være spesialister på alle emner samtidig. Vårt personell har ulike kompetansefelt og interesseområder som du kan lese om på respektive behandlere.

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologene har til felles at de alle er genuint interessert i å hjelpe, innehar evnen til å lytte, og er søkende etter hvordan tilpasse hjelp og veiledning til ulike personligheter og problemstillinger. Disse egenskapene er satt høyt i vår virksomhet da vi er opptatt av å ivareta, eller å hjelpe med, et avslappet forhold til mat parallellt med veiledning for din utfordring eller målsetning. I praksis vil det blant annet si at du skjermes for krevende tilnærminger som f eks kostholdsregistreringer, kaloritelling og populærdietter. Vi tar oss av alle detaljer og fokuserer på samarbeidet med deg om kostholdsendringer som du ser for deg å kunne mestre i din situasjon. 

Klinisk ernæringsfysiolog

Ernæringsfysiologene har til felles at de alle er genuint interessert i å hjelpe, innehar evnen til å lytte, og er søkende etter hvordan tilpasse hjelp og veiledning til ulike personligheter og problemstillinger. 

Disse egenskapene er satt høyt i vår virksomhet da vi er opptatt av å ivareta, eller å hjelpe med, et avslappet forhold til mat parallellt med veiledning for din utfordring eller målsetning. Det vil blant annet si at du skjermes for krevende tilnærminger som f eks kostholdsregistreringer, kaloritelling og populærdietter. Vi tar oss av alle detaljer og fokuserer på samarbeidet med deg om kostholdsendringer som du ser for deg å kunne mestre i din situasjon.

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), autorisert helsepersonell, Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: 

God poliklinisk erfaring fra veiledning innen flere ernæringsemner og klient-/pasientarbeid utenfor spesialisthelsetjenesten. Koordinator med personalansvar i Kostholdsendring AS og involvert i flere tverrfaglige interne og eksterne insentiver inkl. helseattestordning NSF. Sterk i oppfølging av parallelle problemstillinger og en trygg behandler å møte for hjelp og støtte.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Overvekt / fedme

∴ Overspisingslidelse

∴ Hjerte-karsykdom

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Innflammatorisk tarmsykdom

∴ Revmatiske lidelser

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd / skjeletthelse

∴ Melkeprotein allergi (barn)

Spesialfelt: 

Vektnedgang, mage-tarmsykdom, Hjertehelse, idrettsernæring (unge utøvere) og skjeletthelse.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Katrine:

Katrine Pettersen

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), autorisert helsepersonell, Sertifisert veileder i PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse.

Erfaring: God poliklinisk erfaring fra veiledning innen flere ernæringsemner og klient-/pasientarbeid utenfor spesialisthelsetjenesten. Koordinator med personalansvar i Kostholdsendring AS og involvert i flere tverrfaglige interne og eksterne insentiver inkl. helseattestordning NSF. Sterk i oppfølging av parallelle problemstillinger og en trygg behandler å møte for hjelp og støtte.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Overvekt / fedme

∴ Overspisingslidelse

∴ Hjerte-karsykdom

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Innflammatorisk tarmsykdom

∴ Revmatiske lidelser

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd / skjeletthelse

∴ Melkeprotein allergi (barn)

Spesialfelt: Vektnedgang, mage-tarmsykdom, Hjertehelse, idrettsernæring (unge utøvere) og skjeletthelse.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om: 

Helge Andreas Felberg klinisk ernæringsfysiolog

Helge Andreas Felberg

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc), Edith Cowan University (2013), autorisert helsepersonell, Sertifiseringer fra universiteter: 1) FODMAP-veileder, 2) Lavgradig kronisk betennelse og antiiflammatorisk kosthold, 3) Personlig trener, 4) PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse og bulimi.

Erfaring: Over ti års erfaring fra helse- og ernæringsbransjen som klinisk ernæringsfysiolog, rådgiver/konsulent og prosjektleder. Sterk erfaring fra utvikling og drift av helseprosjekter, klinikkvirksomhet og pasientrettet arbeid. Har jobbet ved kjente virksomheter som f eks Norges Idrettshøyskole, Sunnaas Sykehus HF, Volvat Nimi og Norges Skiforbund, i tillegg til egne bedrifter innen helseteknologi og tverrfaglige helsetjenester. Han jobber i dag som daglig leder med fagansvar i Kostholdsendring AS.

Tilnærminger:  Ernæringscoaching / endringsveiledning (tlf / video)

Problemstillinger:

∴ Vektnedgang

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Hjertesykdom

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd

Spesialfelt: Tilbyr kortere videotimer for konsultering rundt et utvalg av problemstillinger inkludert vektnedgang, livsstilssykdom, hjertehelse, fordøyelsesplager, idrettsernæring og lav energitilgjengelighet. Ved behov og/eller ønske om kostholdsplan vil Helge gi overlevering til annen ernæringsfysiolog.

Karoline Østereng Nilsen

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), autorisert helsepersonell.

Erfaring: God erfaring fra ernæringsarbeid innen psykiatri i oppfølging av spiseforstyrrelser. Har jobbet ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og har i dag en viktig rolle i Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP). Bred erfaring i arbeid med problematisk spiseatferd og anstrengt forhold til mat i samarbeid med ungdom og voksne. I tillegg har hun jobbet mye med mage-tarmsykdom, vektendring og kostholdsveiledning for gravide og ammende. Ved alle disse problemstillinger er psykologisk kompetanse godt for et effektivt og ivaretakende samarbeid.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Spiseforstyrrelser

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Inflammatorisk tarmsykdom

∴ Graviditet og amming

∴ Vektnedgang

Spesialfelt: Spiseforstyrrelser inkludert anoreksi, bulimi og overspisingslidelse, men også mildere former for problematisk spiseatferd som gjerne forekommer sammen med overvekt og/eller fordøyelsesplager.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Christian Lyckander

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), årsenhet i psykologi, autorisert helsepersonell.

Erfaring: God erfaring fra kostholdsveiledning for optimal effekt av trening og hjelp med kroppslige mål for endret kroppssammensetning. Christian har jobbet med ernæring for fedmebehandling og fedmekirurgi i flere år.  Kunnskapsrik og trygg i  samarbeid med klienter uavhenging av om du er inaktiv, mosjonist eller idrettsutøver.

Tilnærminger: Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Kroppssammensetning

∴ Undervekt

∴ Redusert fettprosent

∴ Idrettsernæring

∴ Prestasjonsernæring

∴ Økt muskelmasse

∴ Tretthetsbrudd

∴ Kost ved muskelskade

Spesialfelt: Endret kroppsammensetning med og uten trening, kostholdsveiledning for økt treningseffekt innen kondisjon og styrke / muskelmasse. 

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Synnøve Halvorsen

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen (2021), autorisert helsepersonell.

Erfaring: I tillegg til rollen hos oss jobber hun på Stavanger Sykehus på endokrinologisk avdeling hvor hun har god erfaring med kostholdsveiledning for ulike varianter av diabetes og krevende utfordringer knyttet til bukspyttkjertel og fordøyelse. Hun har også sterk erfaring fra ernæringsarbeid i hjemmesykepleien hvor hun har viet mye tid til kosthold og sammensatte helseutfordringer i vår eldre befolkning. I denne sammenheng spesielt helseutfordringer knyttet til underernæring for hjemmeboende og/eller etter utskrivelse fra opphold i spesialisthelsetjenesten. Hun har tidligere arbeidet på Frisklivssentral og er med dette en trygg og god sammarbeidspartner for kostholdsendringer som skal fungere i hverdagen. Styremedlem i Norsk interesseforening for Diabetes i Svangerskap.

Tilnærminger:  Ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Diabetes type 2

∴ Diabetes type 1

∴ Svangerskapsdiabetes

∴ Bukspyttkjertel og fordøyelse

∴ Kosthold for eldre (sammensatte utfordringer)

∴ Underernæring

∴ Gastroparese

Spesialfelt: Kostholdsveiledning for normalisert blodsukker ved ulike diabetesdiagnoser, samt utfordringer som ofte opptrer parallellt med diabetes som f eks fedme, hjerte-kar og mage-tarm lidelser (cøliaki og allergier). Kosthold for eldre med sammensatte helseutfordringer, men spesielt rettet mot undervekt.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Sainiga Sivasuthasarma

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc, Universitetet i Oslo, 2021), Bachelorgrad ernæring (BSc, æresutmerkelse, Robert Gordon University, 2018), to årsstudium i klinisk ernæring (Université Paris-Est Créteil, 2016), autorisert helsepersonell i Norge, Skottland og Frankrike.

Erfaring: Saini har sterk erfaring innen kostholdsveiledning med barn og unge fra både innland og utland. Ved siden av rollen hos oss er hun faglig ansvarlig og koordinator i Spiseteam på barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen Sykehus, samt faglig ansvarlig i poliklinikk for overvekt ved samme avdeling og sykehus. Fra dette arbeidet tar hun med seg viktig kompetanse fra tverrfaglig samarbeid med leger og psykologer i behandling av barn med spisevansker og undervekt, samt barn og unge med fedme. I kraft av utdanning og arbeidserfaring fra utlandet snakker hun fire språk flytende inkludert Norsk, Engelsk, Fransk og Tamilsk. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder innen ernæring i organisasjonen Framtiden i Våre Hender.

Tilnærminger:  Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling (med barn og unge, med eller uten foreldre til stede i timen, eller kun med foreldre)

Problemstillinger: FOR BARN OG UNGE

∴ Selektiv spising

∴ Spisevegring 

∴ Småspiste barn / kresenhet

∴ Undervekt / underernæring

∴ Melkeprotein allergi

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: Saini har jobbet mye med barn og ungdom og har alltid hatt et brennende ønske om å hjelpe unge og deres familier med ernæringsbehandling for store- og små kostholdsrelaterte utfordringer. Det faktum at hun snakker fire språk flytende gir henne muligheten til å hjelpe flere familier bedre på deres egne premisser.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Iselin Schjelle Holen

Utdanning: Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen (2019), autorisert helsepersonell.

Erfaring: Lang erfaring med kostholdsveiledning rettet mot hjerte- og nyresykdom. I tillegg til rollen hos oss forsker hun på risikoreduksjon for hjerte- og karsykdom inkludert nyreproblematikk. Med sin sterke erfaring fra ernæringsbehandling fra Oslo Universitetssykehus er hun en god samarbeidspartner på hvordan identifisere og gjennomføre målrettede kostholdsendringer for forbedring av blodprøver og helsestatus ved alvorlig sykdom. Hun tar også med seg erfaring fra veiledning på Frisklivssentral som har gitt henne verktøy innen endringsarbeid og mestring av kostholdsomlegging. Da bærekraftig vektnedgang ved overvekt og fedme for mange er er en vesentlig nøkkel for hjerte- og nyrehelse vil du møte en behandler som kan samarbeide om parallelle kostholdsstrategier for optimal bedring.

Tilnærminger:  Ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Hjerte-/karsykdom

∴ Høyt kolesterol

∴ Høyt blodtrykk

∴ Kronisk nyresykdom

∴ Kostråd dialysebehandling

∴ Kosthold nyretransplantasjon

∴ Urinsyregikt

∴ Overvekt / fedme

Spesialfelt: Kostholdsveiledning ved hjerte- og nyresykdom. Hun er dyktig på hvordan målrette kostholdsendring for effekt på kolesterol, blodtrykk, nyrefunksjon og urinsyregikt. Alvorlighetsgraden av omtalte problemstillinger påvirker ernæringsprioriteringer og fokus for bedring. Iselin tilpasser kostholdsveiledning til ulike behov, levesett og sykdomsbilde.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time:

Les mer om:

Helge Andreas Felberg

Helge Andreas Felberg klinisk ernæringsfysiolog

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc), Edith Cowan University (2013), autorisert helsepersonell, Sertifiseringer fra universiteter: 1) FODMAP-veileder, 2) Lavgradig kronisk betennelse og antiiflammatorisk kosthold, 3) Personlig trener, 4) PED-t kostholdsterapi for overspisingslidelse og bulimi.

Erfaring: 

Over ti års erfaring fra helse- og ernæringsbransjen som klinisk ernæringsfysiolog, rådgiver/konsulent og prosjektleder. Sterk erfaring fra utvikling og drift av helseprosjekter, klinikkvirksomhet og pasientrettet arbeid. Har jobbet ved kjente virksomheter som f eks Norges Idrettshøyskole, Sunnaas Sykehus HF, Volvat Nimi og Norges Skiforbund, i tillegg til egne bedrifter innen helseteknologi og tverrfaglige helsetjenester. Han jobber i dag som daglig leder med fagansvar i Kostholdsendring AS.

Tilnærminger: 

Ernæringscoaching / endringsveiledning (tlf / video)

Problemstillinger:

∴ Vektnedgang

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Hjertesykdom

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Idrettsernæring

∴ Kost ved muskelskade

∴ Tretthetsbrudd

Spesialfelt: 

Tilbyr kortere videotimer for konsultering rundt et utvalg av problemstillinger inkludert vektnedgang, livsstilssykdom, hjertehelse, fordøyelsesplager, idrettsernæring og lav energitilgjengelighet. Ved behov og/eller ønske om kostholdsplan vil Helge gi overlevering til annen ernæringsfysiolog.

Timetyper: 

25 minutter

Bestill time med Helge:

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

God erfaring fra ernæringsarbeid innen psykiatri i oppfølging av spiseforstyrrelser. Har jobbet ved Distriktspsykiatrisk Senter (DPS) og har i dag en viktig rolle i Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser (RASP). Bred erfaring i arbeid med problematisk spiseatferd og anstrengt forhold til mat i samarbeid med ungdom og voksne. I tillegg har hun jobbet mye med mage-tarmsykdom, vektendring og kostholdsveiledning for gravide og ammende. Ved alle disse problemstillinger er psykologisk kompetanse godt for et effektivt og ivaretakende samarbeid.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Spiseforstyrrelser

∴ Anstrengt forhold til mat

∴ Undervekt

∴ Fordøyelsesplager

∴ Irritabel tarm syndrom

∴ Inflammatorisk tarmsykdom

∴ Graviditet og amming

∴ Vektnedgang

Spesialfelt: 

Spiseforstyrrelser inkludert anoreksi, bulimi og overspisingslidelse, men også mildere former for problematisk spiseatferd som gjerne forekommer sammen med overvekt og/eller fordøyelsesplager.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Karoline:

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Oslo (2019), årsenhet i psykologi, autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

God erfaring fra kostholdsveiledning for optimal effekt av trening og hjelp med kroppslige mål for endret kroppssammensetning. Christian har jobbet med ernæring for fedmebehandling og fedmekirurgi i flere år. Kunnskapsrik og trygg i  samarbeid med klienter uavhenging av om du er inaktiv, mosjonist eller idrettsutøver.

Tilnærminger: 

Skreddersydd kostholdsplan, ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Kroppssammensetning

∴ Undervekt

∴ Redusert fettprosent

∴ Idrettsernæring

∴ Prestasjonsernæring

∴ Økt muskelmasse

∴ Tretthetsbrudd

∴ Kost ved muskelskade

Spesialfelt: 

Endret kroppsammensetning med og uten trening, kostholdsveiledning for økt treningseffekt innen kondisjon og styrke / muskelmasse. 

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Christian:

Synnøve Halvorsen

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen (2021), autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

I tillegg til rollen hos oss jobber hun på Stavanger Sykehus på endokrinologisk avdeling hvor hun har god erfaring med kostholdsveiledning for ulike varianter av diabetes og krevende utfordringer knyttet til bukspyttkjertel og fordøyelse. Hun har også sterk erfaring fra ernæringsarbeid i hjemmesykepleien hvor hun har viet mye tid til kosthold og sammensatte helseutfordringer i vår eldre befolkning. I denne sammenheng spesielt helseutfordringer knyttet til underernæring for hjemmeboende og/eller etter utskrivelse fra opphold i spesialisthelsetjenesten. Hun har tidligere arbeidet på Frisklivssentral og er med dette en trygg og god sammarbeidspartner for kostholdsendringer som skal fungere i hverdagen. Styremedlem i Norsk interesseforening for Diabetes i Svangerskap.

Tilnærminger: 

Ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Diabetes type 2

∴ Diabetes type 1

∴ Svangerskapsdiabetes

∴ Bukspyttkjertel og fordøyelse

∴ Kosthold for eldre (sammensatt)

∴ Underernæring

∴ Gastroparese

Spesialfelt: 

Kostholdsveiledning for normalisert blodsukker ved ulike diabetesdiagnoser, samt utfordringer som ofte opptrer parallellt med diabetes som f eks fedme, hjerte-kar og mage-tarm lidelser (cøliaki og allergier). Kosthold for eldre med sammensatte helseutfordringer, men spesielt rettet mot undervekt.

Timetyper: 

90min, 60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Synnøve:

Sainiga Sivasuthasarma

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog, mastergrad (MSc, Universitetet i Oslo, 2021), Bachelorgrad ernæring (BSc, æresutmerkelse, Robert Gordon University, 2018), to årsstudium i klinisk ernæring (Université Paris-Est Créteil, 2016), autorisert helsepersonell i Norge, Skottland og Frankrike.

Erfaring: 

Saini har sterk erfaring innen kostholdsveiledning med barn og unge fra både innland og utland. Ved siden av rollen hos oss er hun faglig ansvarlig og koordinator i Spiseteam på barne- og ungdomsavdelingen ved Drammen Sykehus, samt faglig ansvarlig i poliklinikk for overvekt ved samme avdeling og sykehus. Fra dette arbeidet tar hun med seg viktig kompetanse fra tverrfaglig samarbeid med leger og psykologer i behandling av barn med spisevansker og undervekt, samt barn og unge med fedme. I kraft av utdanning og arbeidserfaring fra utlandet snakker hun fire språk flytende inkludert Norsk, Engelsk, Fransk og Tamilsk. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder innen ernæring i organisasjonen Framtiden i Våre Hender.

Tilnærminger: 

Kostholdsveiledning og ernæringsbehandling (med barn og unge, med eller uten foreldre til stede i timen, eller kun med foreldre)

Problemstillinger:

FOR BARN OG UNGE

∴ Spisevegring, småspiste barn

∴ Selektiv spising

∴ Undervekt / underernæring

∴ Melkeprotein allergi

∴ Overvekt og fedme

Spesialfelt: 

Saini har jobbet mye med barn og ungdom og har alltid hatt et brennende ønske om å hjelpe unge og deres familier med ernæringsbehandling for store- og små kostholdsrelaterte utfordringer. Det faktum at hun snakker fire språk flytende gir henne muligheten til å hjelpe flere familier bedre på deres egne premisser.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Saini:

Iselin Schjelle Holen

Utdanning: 

Klinisk ernæringsfysiolog (MSc), femårig profesjonsløp med mastergrad, Universitetet i Bergen (2019), autorisert helsepersonell.

Erfaring: 

Lang erfaring med kostholdsveiledning rettet mot hjerte- og nyresykdom. I tillegg til rollen hos oss forsker hun på risikoreduksjon for hjerte- og karsykdom inkludert nyreproblematikk. Med sin sterke erfaring fra ernæringsbehandling fra Oslo Universitetssykehus er hun en god samarbeidspartner på hvordan identifisere og gjennomføre målrettede kostholdsendringer for forbedring av blodprøver og helsestatus ved alvorlig sykdom. Hun tar også med seg erfaring fra veiledning på Frisklivssentral som har gitt henne verktøy innen endringsarbeid og mestring av kostholdsomlegging. Da bærekraftig vektnedgang ved overvekt og fedme for mange er er en vesentlig nøkkel for hjerte- og nyrehelse vil du møte en behandler som kan samarbeide om parallelle kostholdsstrategier for optimal bedring.

Tilnærminger: 

Ernæringscoaching / endringsveiledning.

Problemstillinger:

∴ Hjerte-/karsykdom

∴ Høyt kolesterol

∴ Høyt blodtrykk

∴ Kronisk nyresykdom

∴ Kostråd dialysebehandling

∴ Kosthold nyretransplantasjon

∴ Urinsyregikt

∴ Overvekt / fedme

Spesialfelt: 

Kostholdsveiledning ved hjerte- og nyresykdom. Hun er dyktig på hvordan målrette kostholdsendring for effekt på kolesterol, blodtrykk, nyrefunksjon og urinsyregikt. Alvorlighetsgraden av omtalte problemstillinger påvirker ernæringsprioriteringer og fokus for bedring. Iselin tilpasser kostholdsveiledning til ulike behov, levesett og sykdomsbilde.

Timetyper: 

60min, 30min.

Tilbyr oppfølging over tid.

Bestill time med Iselin:

Leger

Vi har samlet ettertraktede legespesialister med sterk kompetanse og lang erfaring innen blant annet idrettsmedisin, fysikalsk medisin og søvnbehandling. Smerter og søvnplager er vanlig utfordringer i Norge, men det er få legespesialister å få hjelp av. Vi gjør tilgjengelig viktige legeressurser som til vanlig er å finne på Olympiatoppen og sjeldne søvnklinikker. Les mer om Lars og Remi under.

Leger

Vi har samlet ettertraktede legespesialister med sterk kompetanse og lang erfaring innen blant annet idrettsmedisin, fysikalsk medisin og søvnbehandling. Smerter og søvnplager er vanlig utfordringer i Norge, men det er få legespesialister å få hjelp av. Vi gjør tilgjengelig viktige legeressurser som til vanlig er å finne på Olympiatoppen og sjeldne søvnklinikker. Les mer om Lars og Remi under.

Utdanning: 

Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF, ACSM Certificate (USA) (tidligere fysioterapeut).

Erfaring: 

Over 40 års erfaring med legearbeid innen aktivitets- og idrettsmedisinske problemstillinger ved NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt) og Helseavdelingen ved Olympiatoppen. I tillegg har han over flere år vært landslagslege for turn, RG, sykkel, skiskyting (2001-fortsatt), hopp, kombinert og skøyter. Lege ved åtte OL fra Seoul 1988 til og med Beijing 2022. Han har også bak seg en karriere som landslagsutøver og landslagstrener i turn, og han har utgitt to bøker; «I hode på en Toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder».

Tilnærming: 

Du får en grundig klinisk undersøkelse som, i kombinasjon med din sykehistorie, vil bli brukt til å identifisere årsaken til problemene dine og utarbeide en behandlingsplan. Behandling kan variere fra enkle tiltak som riktig trening og fysioterapi, til mer komplekse inngrep som operasjon. Ved behov kan idrettslegen også henvise deg til ytterligere utredning eller behandling. 

Problemstillinger:

Akutte skader, smerter og kroniske problemer i forbindelse med aktivitet og trening. Som erfaren lege kan han bistå med en rekke plager som du kan lese om ved å klikke deg videre her:

Timetyper: 

60min, 30min

Bestill time med Lars:

Remi Andersen

Tiltrer snart: 

kontakt daglig leder for å bli satt på venteliste.

Utdanning: 

Lege fra Universitetet i Oslo 1999, Forbedringsutdanning for leger 2017, Idrettsmedisinske grunnkurs NIMF2017-2018. Deltaker prosjekt NextGen Olympiatoppen 2018-2019.

Erfaring: 

Aktiv langrennsløper i 20 år, Tidligere Avdelingsoverlege i Forsvaret HMKG. Mangeårig Sykehjemsoverlege. Lektor UiO. Lege i Tverrfaglig Spesialisert Behandling av avhengighet. Landslagslege for Norges Skiforbund langrenn fra 2017 med hovedansvar junior-, rekrutt- og parautøvere. Lege for Olympiatoppen under Ungdoms-OL Azerbaijan 2019.

Filosofi:

Remi har en meget variert legebakgrunn. Han er opptatt av søvn som viktig for god helse og et godt liv. Gjennom sin brede erfaring med de sprekeste (Landslagsutøvere), de skrøpeligste (sykehjemsbeboere), de mest sårbare (avhengige) og de tøffeste (soldatene) har han samlet seg en unik erfaringer på tvers av befolkningen. Han er alltid nysgjerrig og tar med seg kunnskap fra en gruppe til en annen som har kommet alle til gode. Felles for alle disse gruppene er hvordan dårlig søvn bidrar til nedsatt prestasjon og psykisk eller fysisk sykdom.

Problemstillinger:

∴ Søvnvansker / Søvnkartlegging

∴ Innsovningsvansker / Forskjøvet døgnrytme

∴ Overvekt og fedme

∴ Kroniske smerter

∴ Slitenhet

∴ Manglende prestasjoner

∴ Legemiddelgjennomgang

∴ Hjelp til å slutte med      avhengighetsskapende medisiner

Timetyper: 

60min, 30min

Bestill time med Remi:

Lars Kolsrud

Utdanning: Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Idrettslege NIMF, ACSM Certificate (USA) (tidligere fysioterapeut).

Erfaring: Over 40 års erfaring med legearbeid innen aktivitets- og idrettsmedisinske problemstillinger ved NIMI (Norsk Idrettsmedisinsk Institutt) og Helseavdelingen ved Olympiatoppen. I tillegg har han over flere år vært landslagslege for turn, RG, sykkel, skiskyting (2001-fortsatt), hopp, kombinert og skøyter. Lege ved åtte OL fra Seoul 1988 til og med Beijing 2022. Han har også bak seg en karriere som landslagsutøver og landslagstrener i turn, og han har utgitt to bøker; «I hode på en Toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder». 

Tilnærming: Du får en grundig klinisk undersøkelse som, i kombinasjon med din sykehistorie, vil bli brukt til å identifisere årsaken til problemene dine og utarbeide en behandlingsplan. Behandling kan variere fra enkle tiltak som riktig trening og fysioterapi, til mer komplekse inngrep som operasjon. Ved behov kan idrettslegen også henvise deg til ytterligere utredning eller behandling. 

Problemstillinger: Akutte skader, smerter og kroniske problemer i forbindelse med aktivitet og trening. Som erfaren lege kan han bistå med en rekke plager som du kan lese om ved å klikke deg videre her:

Remi Andersen

Tiltrer snart: kontakt daglig leder for å bli satt på venteliste.

Utdanning: Lege fra Universitetet i Oslo 1999, Forbedringsutdanning for leger 2017, Idrettsmedisinske grunnkurs NIMF2017-2018. Deltaker prosjekt NextGen Olympiatoppen 2018-2019.

Erfaring: Aktiv langrennsløper i 20 år, Tidligere Avdelingsoverlege i Forsvaret HMKG. Mangeårig Sykehjemsoverlege. Lektor UiO. Lege i Tverrfaglig Spesialisert Behandling av avhengighet. Landslagslege for Norges Skiforbund langrenn fra 2017 med hovedansvar junior-, rekrutt- og parautøvere. Lege for Olympiatoppen under Ungdoms-OL Azerbaijan 2019.

Filosofi: Remi har en meget variert legebakgrunn. Han er opptatt av søvn som viktig for god helse og et godt liv. Gjennom sin brede erfaring med de sprekeste (Landslagsutøvere), de skrøpeligste (sykehjemsbeboere), de mest sårbare (avhengige) og de tøffeste (soldatene) har han samlet seg en unik erfaringer på tvers av befolkningen. Han er alltid nysgjerrig og tar med seg kunnskap fra en gruppe til en annen som har kommet alle til gode. Felles for alle disse gruppene er hvordan dårlig søvn bidrar til nedsatt prestasjon og psykisk eller fysisk sykdom.

Problemstillinger: 

∴ Søvnvansker

∴ Innsovningsvansker

∴ Forskjøvet døgnrytme

∴ Søvnkartlegging

∴ Overvekt og fedme

∴ Kroniske smerter

∴ Slitenhet

∴ Manglende prestasjoner

∴ Legemiddelgjennomgang

∴ Hjelp til å slutte med      avhengighetsskapende medisiner

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege