Kronisk diarè (vedvarende løs mage)

Kostholdsveiledning kan spille en viktig rolle i behandling av kronisk diaré ved å hjelpe pasienter med å identifisere matvarer som kan forverre tilstanden, og velge matvarer som kan berolige mage- og tarmkanalen. Ved å tilpasse kostholdet til individuelle behov og preferanser, kan kostholdsveiledning være en effektiv og bærekraftig tilnærming til behandling av kronisk diaré.

Form for behandling: Kostholdsveiledning / ernæringsbehandling.

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning

Kronisk diarè (vedvarende løs mage)

Kostholdsveiledning kan spille en viktig rolle i behandling av kronisk diaré ved å hjelpe pasienter med å identifisere matvarer som kan forverre tilstanden, og velge matvarer som kan berolige mage- og tarmkanalen. Ved å tilpasse kostholdet til individuelle behov og preferanser, kan kostholdsveiledning være en effektiv og bærekraftig tilnærming til behandling av kronisk diaré.

Form for behandling: Kostholdsveiledning / ernæringsbehandling.

To kliniske ernæringsfysiologer avholder videokonsultasjon med kostholdsveiledning

Hva er kronisk diarè?

Kronisk diaré er en tilstand der pasienten opplever hyppige og løse avføringer i en periode på mer enn fire uker. Dette kan skyldes en rekke årsaker, inkludert matintoleranser, inflammatoriske tarmsykdommer eller infeksjoner.

Symptomer og tegn

Symptomer på kronisk diaré inkluderer hyppige, løse og vanntynne avføringer som kan være ledsaget av magekramper, oppblåsthet og avføringsinkontinens. Pasienter kan også oppleve magesmerter og generell ubehag.

Hva er kronisk diarè?

Kronisk diaré er en tilstand der pasienten opplever hyppige og løse avføringer i en periode på mer enn fire uker. Dette kan skyldes en rekke årsaker, inkludert matintoleranser, inflammatoriske tarmsykdommer eller infeksjoner.

Symptomer og tegn

Symptomer på kronisk diaré inkluderer hyppige, løse og vanntynne avføringer som kan være ledsaget av magekramper, oppblåsthet og avføringsinkontinens. Pasienter kan også oppleve magesmerter og generell ubehag.

Utredning

Utredning av kronisk diaré innebærer en grundig medisinsk vurdering og kostholdsanamnese for å identifisere årsaken til tilstanden. Dette kan inkludere avføringsprøver, endoskopier, bildeundersøkelser og intoleransetesting for matvarer.

Forekomst og årsak

Kronisk diaré er en vanlig tilstand i Norge, og rammer rundt 5-10% av befolkningen. Årsaker kan inkludere matintoleranser, inflammatoriske tarmsykdommer, infeksjoner eller bruk av visse medisiner.

Utredning

Utredning av kronisk diaré innebærer en grundig medisinsk vurdering og kostholdsanamnese for å identifisere årsaken til tilstanden. Dette kan inkludere avføringsprøver, endoskopier, bildeundersøkelser og intoleransetesting for matvarer.

Forekomst og årsak

Kronisk diaré er en vanlig tilstand i Norge, og rammer rundt 5-10% av befolkningen. Årsaker kan inkludere matintoleranser, inflammatoriske tarmsykdommer, infeksjoner eller bruk av visse medisiner.

Ernæring ved kronisk diarè

Ernæring og kosthold spiller en viktig rolle i behandlingen av kronisk diaré, og kan bidra til å redusere symptomer og forbedre livskvaliteten. Det er viktig å tilpasse kostholdet til den underliggende årsaken til kronisk diaré, og konsultere en ernæringsfysiolog for å få råd om passende kostholdsendringer.

Tilnærminger i kostholdsveiledning

Vi tilpasser hjelp til våre klienters behov. Mulige tilnærminger:

 • Veiledning/coaching for prioriterte kostholdsendringer.
 • Skreddersydd kostholdsfundament (kostholdsplan).
 • Produksjon av epikrise og rasjonale til fastlege for henvisning til medisinsk utredning.

Ernæring ved kronisk diarè

Ernæring og kosthold spiller en viktig rolle i behandlingen av kronisk diaré, og kan bidra til å redusere symptomer og forbedre livskvaliteten. Det er viktig å tilpasse kostholdet til den underliggende årsaken til kronisk diaré, og konsultere en ernæringsfysiolog for å få råd om passende kostholdsendringer.

Tilnærminger i kostholdsveiledning

Vi tilpasser hjelp til våre klienters behov. Mulige tilnærminger:

 • Veiledning/coaching for prioriterte kostholdsendringer.
 • Skreddersydd kostholdsfundament (kostholdsplan).
 • Produksjon av epikrise og rasjonale til fastlege for henvisning til medisinsk utredning.

Tjenester og omfang

 • Enkeltstående veiledningstimer (60min)
 • Skreddersydd kostholdsplan: Vanligvis x1-2 90min konsultasjoner. Avhenger av kompleksitet og eventuelle parallelle mål/plager.
 • Ordinær oppfølging: Vanligvis to til tre møter over en periode på èn mnd. Avhenger av kompleksitet.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Tjenester og omfang

 • Enkeltstående veiledningstimer (60min)
 • Skreddersydd kostholdsplan: Vanligvis x1-2 90min konsultasjoner. Avhenger av kompleksitet og eventuelle parallelle mål/plager.
 • Ordinær oppfølging: Vanligvis to til tre møter over en periode på èn mnd. Avhenger av kompleksitet.

Mer om kronisk Diarè

Mer om kronisk Diarè

Løs mage / diare er i de fleste tilfeller helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner.

 

Det er flere årsaker til diare og løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt.

Kostholdsveiledning for vedvarende diarè fra klinisk ernæringsfysiolog
Kostholdsveiledning for løs mage og vedvarende diarè. Bildet illustrere en dame som har løs mage ved at hun holder mange doruller i armene. Kliniske ernæringsfysiologer med god kunnskap om mage-tarm inkluder funksjonelle mageplager og patologiske tilstander som f eks irritabel tarm og tarmsykdommer.

Løs mage / diare er i de fleste tilfeller helt ufarlig, men det er liten trøst når løs mage oppleves å ødelegge hverdag og intime relasjoner.

 

Det er flere årsaker til diare og løs mage innen temaene kosthold, adferd og psykologiske faktorer. Gjerne er det en kombinasjon av flere parametere som resulterer i vedvarende plager. Vi hjelper deg å kartlegge aktuelle elementer og støtter til å prioritere hvilke tiltak som vil gi deg mest effekt.

Årsaker til diare

 

Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men for å hjelpe deg best mulig må vi blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsaker til diare og løs mage. Det er viktig å skille mellom matvareallergi og intoleranse da bakgrunn for reaksjoner har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Man reagere da relativt sterkt og raskt og få løs mage ved et relativt lite inntak.

 

Intoleranser 

 

Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon av typer mat/næringsstoff for lindring av plager. Mindre restriksjon er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. 

 

Andre faktorer

 

I tillegg til hva omtalt må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleves over tid slik at du slipper å bli plaget av magen i tiden fremover. 

 

Mer om årsaker til diare og løs mage

 

Årsaker til diare er altså sammensatt og multifaktorielt. Det er også et poeng hvilket helsepersonell som har ansvaret og kompetansen for å hjelpe. Løs mage og diare kan forekomme som en følge av forbigående sykdom som for eksempel influensa. Da er det fastlegen som er naturlige kontaktperson, om sykdommen rammer hardt. Da opptrer ofte feber og nedsatt allmentilstand med i forløpet. Når løs mage vedvarer og blir kronisk er årsaken en annen enn akutt sykdom.

 

Matvareallergener kan føre til løs mage

 

En vanlig test er blodprøven kalt “matvarepanel” (IgE) hvor man tester for ulike matvareallergener. Disse testene har desverre en del mangler ved seg, men det kan gi en god indikasjon på om det er allergi som er roten til kronisk diare.  Andre typer blodprøver som er markedsført at kan avdekke allergi og intoleranse er mye mer upresise enn omtalte tester tatt hos fastlegen. Disse baserer seg på noen immunstoffer som har klare diagnostiske mangler (f eks IgG). Vi vil anbefale å ikke benytte seg av slike kvasitester da det kan medføre unødige matrestriksjoner og styr.

 

Kosthold og livsstil

 

Om allergitest hos legen (sammen med andre aktuelle tester og utredninger) ikke medfører funn, så er det for de aller fleste kosthold og livsstil som må adresseres for lindring av plager knyttet til løs mage.  Her er vi som utdannete kliniske ernæringsfysiologer gode og løsningsorienterte sammarbeidspartnere. 

Det kan være mange årsaker til diare inkl. mer alvorlige bakenforeliggende årsaker. Derfor burde man alltid konferere med fastlege om man opplever diare over lengre perioder.

 

Emner: Årsaker til diare, kosthold, allergier, intoleranse, løs mage og diare

Årsaker til diare

 

Vi dekker ikke alle punkter i denne lille infobolken, men for å hjelpe deg best mulig må vi blant annet vurderer matvareallergi og intoleranse som mulig årsaker til diare og løs mage. Det er viktig å skille mellom matvareallergi og intoleranse da bakgrunn for reaksjoner har svært forskjellig forløp. Kort forklart vil en matvareallergi gi reaksjon på grunn av en eller flere proteiner i mat. Man reagere da relativt sterkt og raskt og få løs mage ved et relativt lite inntak.

 

Intoleranser 

 

Intoleranser er knyttet til tarmens reduserte evne til å fordøye noen typer karbohydrater. Reaksjoner på dette er mengdebestemt, som vil si at plager øker i styrke ved et høyere inntak. Her er det i de fleste sammenhenger ikke nødvendig med totalrestriksjon av typer mat/næringsstoff for lindring av plager. Mindre restriksjon er positivt fordi da blir ikke endring så strengt, noe som øker fleksibilitet og reduserer risiko for mangeltilstander. 

 

Andre faktorer

 

I tillegg til hva omtalt må flere forhold vurderes, inkl stress, koffeinvaner, aktivitetsnivå m.m. Sammen med oss kartlegger vi dine største triggere og hjelper deg å strukturer endringer til din hverdag som lar seg etterleves over tid slik at du slipper å bli plaget av magen i tiden fremover. 

 

Mer om årsaker til diare og løs mage

 

Årsaker til diare er altså sammensatt og multifaktorielt. Det er også et poeng hvilket helsepersonell som har ansvaret og kompetansen for å hjelpe. Løs mage og diare kan forekomme som en følge av forbigående sykdom som for eksempel influensa. Da er det fastlegen som er naturlige kontaktperson, om sykdommen rammer hardt. Da opptrer ofte feber og nedsatt allmentilstand med i forløpet. Når løs mage vedvarer og blir kronisk er årsaken en annen enn akutt sykdom.

 

Matvareallergener kan føre til løs mage

 

En vanlig test er blodprøven kalt “matvarepanel” (IgE) hvor man tester for ulike matvareallergener. Disse testene har desverre en del mangler ved seg, men det kan gi en god indikasjon på om det er allergi som er roten til kronisk diare.  Andre typer blodprøver som er markedsført at kan avdekke allergi og intoleranse er mye mer upresise enn omtalte tester tatt hos fastlegen. Disse baserer seg på noen immunstoffer som har klare diagnostiske mangler (f eks IgG). Vi vil anbefale å ikke benytte seg av slike kvasitester da det kan medføre unødige matrestriksjoner og styr.

 

Kosthold og livsstil

 

Om allergitest hos legen (sammen med andre aktuelle tester og utredninger) ikke medfører funn, så er det for de aller fleste kosthold og livsstil som må adresseres for lindring av plager knyttet til løs mage.  Her er vi som utdannete kliniske ernæringsfysiologer gode og løsningsorienterte sammarbeidspartnere. 

 

Det kan være mange årsaker til diare inkl. mer alvorlige bakenforeliggende årsaker. Derfor burde man alltid konferere med fastlege om man opplever diare over lengre perioder.

 

Emner: Årsaker til diare, kosthold, allergier, intoleranse, løs mage og diare

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege