IBS, Candida, eller “ikke-cøliakisk glutensensitivitet”?

IBS, Candida, eller “ikke-cøliakisk glutensensitivitet”?

IBS er forkortelse for Irritable bowel syndrome. På norsk irritabel tarm syndrom. I denne artikkelen får du informasjon om IBS Candida og ikke-cøliakisk glutensensitivitet. 

Det er ikke uvanlig at mange søker alternativ behandling for hjelp med med denne diagnosen fordi det i mange år ikke har eksistert noen god hjelp fra primærhelsetjenesten. Dette har ført til at mange har benyttet seg av kostholdsråd fra ikke-ernæringsfaglig personell som blant annet naturopater, homeopater, og akupunktører. 

Mange av disse rådene er desverre ikke basert på god evidensbasert forskning. Det vil si at det ikke finnes noen sterke bevis for at råd og forklaringsmodeller er riktige. 

Fra et ernæringsmedisinsk perspektiv er det svært viktig at man får hjelp med en skikkelig utredning og vurdering før man eventuelt bestemmer seg for å benytte seg av alternativ behandling. 

IBS er forkortelse for Irritable bowel syndrome. På norsk irritabel tarm syndrom. I denne artikkelen får du informasjon om IBS Candida og ikke-cøliakisk glutensensitivitet. 

Det er ikke uvanlig at mange søker alternativ behandling for hjelp med med denne diagnosen fordi det i mange år ikke har eksistert noen god hjelp fra primærhelsetjenesten. Dette har ført til at mange har benyttet seg av kostholdsråd fra ikke-ernæringsfaglig personell som blant annet naturopater, homeopater, og akupunktører. 

Mange av disse rådene er desverre ikke basert på god evidensbasert forskning. Det vil si at det ikke finnes noen sterke bevis for at råd og forklaringsmodeller er riktige. 

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

Utredning før utforskning

Primærhelsetjenesten og spesielt kliniske ernæringsfysiologer har kunnskap om variasjonen i plager og utreder for eventuell alvorlig bakenforliggende sykdom, og/eller parallelle sykdommer eller tilstander. Disse skal undersøkes før man benytter seg av alternativ behandling, da alternative behandlere vanligvis ikke har tilstrekkelig kunnskap om nettopp kropp og alvorlig sykdom. 

Heldigvis er  alvorlige bakenforeliggende tilstander mye sjeldnere enn Irritabel tarm syndrom,  så  man skal ikke være bekymret. Men, utredning skal tas på alvor. 

Eksempler på tilstander som kan skjule seg bak udiagnostisert irritabel-tarm symptomer kan være:    

 • Betennelsessykdom (Chron´s sykdom, Ulcerøs kolitt)
 • Divertikulær sykdom
 • Endometriose
 • Pankreatisk sykdom (inkl. Redusert utskillelse av fordøyelsesenzymer)
 • Endokrine sykdommer (for eksempel stoffskiftesykdom)
 • Gallesalt malabsorpsjon
 • Bekkenbunnsforstyrrelser
 • Tarmkreft
 • Cøliaki
 • Se også: IBS typer og irritabel tarm syndrom symptomer
 

I noen kretser benyttes årsaksforklaringer som blant annet «ikke-cøliakisk gluten sensitivitet» (Glutenintoleranse) og Candida. Disse diagnosene er ikke godt nok anerkjent som ”ekte” diagnoser, og vil i de fleste tilfeller ikke kunne anbefales å bruke penger og tid på.

 

Ikke-cøliakisk glutensensitivitet

Diagnosen ikke-cøliakisk glutensensitivitet er kontroversiell. Det finnes ingen god forskning som kan bevise at denne tilstanden eksisterer (42). Det er heller ingen god mekanismeforklaring på hvorfor gluten skal kunne gi IBS-symptomer, når cøliaki og hveteallergi er utelukket.

Forskningen som er lagt til grunn for diagnosen ikke-cøliakisk glutensensitivitet (glutenintoleranse) kan ikke skille mellom effekt fra gluten og andre næringsstoffer i maten, og den klarer heller ikke å ekskludere godt nok for cøliaki (43).

Nåværende kunnskap indikerer at en liten andel av pasienter med IBS kanskje kan reagere på gluten, men det finnes ingen klar måte å diagnostisere ikke-cøliakisk glutensensitivitet.

Vi vet at cøliaki kan utvikle seg over flere år, så kanskje det er en tidlig fase i cøliakiutvikling vi ser hos denne andelen IBS-pasienter? I såfall er det avgjørende å få testet seg for cøliaki med noen års mellomrom hos lege.

Fra et ernæringsmedisinsk perspektiv er det svært viktig at man får hjelp med en skikkelig utredning og vurdering før man eventuelt bestemmer seg for å benytte seg av alternativ behandling. 

 

Utredning før utforskning

Primærhelsetjenesten og spesielt kliniske ernæringsfysiologer har kunnskap om variasjonen i plager og utreder for eventuell alvorlig bakenforliggende sykdom, og/eller parallelle sykdommer eller tilstander. Disse skal undersøkes før man benytter seg av alternativ behandling, da alternative behandlere vanligvis ikke har tilstrekkelig kunnskap om nettopp kropp og alvorlig sykdom. 

Heldigvis er  alvorlige bakenforeliggende tilstander mye sjeldnere enn Irritabel tarm syndrom,  så  man skal ikke være bekymret. Men, utredning skal tas på alvor. 

Eksempler på tilstander som kan skjule seg bak udiagnostisert irritabel-tarm symptomer kan være:    

 • Betennelsessykdom (Chron´s sykdom, Ulcerøs kolitt)
 • Divertikulær sykdom
 • Endometriose
 • Pankreatisk sykdom (inkl. Redusert utskillelse av fordøyelsesenzymer)
 • Endokrine sykdommer (for eksempel stoffskiftesykdom)
 • Gallesalt malabsorpsjon
 • Bekkenbunnsforstyrrelser
 • Tarmkreft
 • Cøliaki
 • Se også: IBS typer og irritabel tarm syndrom symptomer
 

I noen kretser benyttes årsaksforklaringer som blant annet «ikke-cøliakisk gluten sensitivitet» (Glutenintoleranse) og Candida. Disse diagnosene er ikke godt nok anerkjent som ”ekte” diagnoser, og vil i de fleste tilfeller ikke kunne anbefales å bruke penger og tid på.

 

Ikke-cøliakisk glutensensitivitet

Diagnosen ikke-cøliakisk glutensensitivitet er kontroversiell. Det finnes ingen god forskning som kan bevise at denne tilstanden eksisterer (42). Det er heller ingen god mekanismeforklaring på hvorfor gluten skal kunne gi IBS-symptomer, når cøliaki og hveteallergi er utelukket.

Forskningen som er lagt til grunn for diagnosen ikke-cøliakisk glutensensitivitet (glutenintoleranse) kan ikke skille mellom effekt fra gluten og andre næringsstoffer i maten, og den klarer heller ikke å ekskludere godt nok for cøliaki (43).

Nåværende kunnskap indikerer at en liten andel av pasienter med IBS kanskje kan reagere på gluten, men det finnes ingen klar måte å diagnostisere ikke-cøliakisk glutensensitivitet.

Vi vet at cøliaki kan utvikle seg over flere år, så kanskje det er en tidlig fase i cøliakiutvikling vi ser hos denne andelen IBS-pasienter? I såfall er det avgjørende å få testet seg for cøliaki med noen års mellomrom hos lege.

Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.
 • Vi hjelper deg med kostholdsendringer som virker, og som du kan leve med.
 • Personlig kostholdsplan og oppfølgingen du trenger.
 • Kliniske ernæringsfysiologer har høyeste utdanning innen kropp og kosthold.
Logo Kostholdsendring.no og bilde av en av vår kliniske ernæringsfysiologer som avholder videotime med sin klient. Bilde skal illustrere det faktum at vi har spesialisert oss på kostholdsveiledning over video.

Vi hjelper deg å få det til.

Personlig kostholdsplan og oppfølging.

Vi har høyeste utdanning innen kosthold og kropp.

 

”Candida”

Denne tilstanden, som kalles IBS Candida, refererer til soppinfeksjon forårsaket av gjær. Candida-gjær finner man vanligvis i mage-tarm kanalen.

Det er visse teorier om at overvekst av Candida i tarmen kan lede til IBS-symptomer, men oppdatert kunnskap motbeviser denne påstanden (44).

Nyere kunnskap finner ingen forskjell på magefunksjon hos friske mennesker og pasienter med IBS når undersøkt for mengde Candida i mage-tarmkanalen.

Altså, det ser ikke ut til at overvekst av Candida gir IBS-symptomer.

Emner: IBS candida, ikke-cøliakisk glutensensitivitet, irritabel tarm syndrom, IBS, mageplager, mageproblemer, irritabel tarm syndrom symptomer 

 

”Candida”

Denne tilstanden, som kalles IBS Candida, refererer til soppinfeksjon forårsaket av gjær. Candida-gjær finner man vanligvis i mage-tarm kanalen.

Det er visse teorier om at overvekst av Candida i tarmen kan lede til IBS-symptomer, men oppdatert kunnskap motbeviser denne påstanden (44).

Nyere kunnskap finner ingen forskjell på magefunksjon hos friske mennesker og pasienter med IBS når undersøkt for mengde Candida i mage-tarmkanalen.

Altså, det ser ikke ut til at overvekst av Candida gir IBS-symptomer.

Emner: IBS candida, ikke-cøliakisk glutensensitivitet, irritabel tarm syndrom, IBS, mageplager, mageproblemer, irritabel tarm syndrom symptomer 

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege