Rehab-ernæring etter skade

Ved muskel- og/eller skjelettskade må aktuelt vev få tid til å reparere. Her vil man vanligvis få god oppfølging av lege og fysioterapeut for belastningsstyring og oppbygging av trening. I tillegg er det viktig med god ernæringsstøtte for effektiv restitusjon av skade. Da blir skadeforløpet kortere, og det øker sjansen for vedlikehold av muskulatur i resten av kroppen om man ikke får muligheten til å trene som før. Kostholdstiltak bidrar til å redusere muskelsvinn som følge av at muskulatur ikke blir brukt. En inaktiv muskel brytes ned igjennomsnitt ned med ca 0,5% for hver dag den er i ro. Redusert muskelstyrke går tre ganger raskere enn dette. Med optimaliseringer på kosthold kan vi bremse denne utviklingen betraktlig og sørge for at du står sterkere etter skade, og samtidig reduserer risiko for ny skade i ettertid. Ved skjelettskader er kroppen avhengig av nok byggsteiner for reperasjon, og ikke minst aktivering av dette omtalte «oppbyggende miljøet» kroppen som nevnt tidligere. Vi hjelper deg å struktrere kostholdstiltak i en situasjon hvor du kanskje har mindre motivasjon og gnist enn vanlig.

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig