Rehab-ernæring etter skade

Ved muskel- og/eller skjelettskade må aktuelt vev få tid til å reparere seg. Her vil man vanligvis få god treningsoppfølging av lege og fysioterapeut for belastningsstyring og skreddersyd trening. I tillegg er det viktig med god ernæringsstøtte, rehab-ernæring, for effektiv restitusjon av skade. Da blir skadeforløpet kortere, og det stimulerer også til vedlikehold av muskulatur utenom skadestedet (resten av kroppen som er mer i ro enn vanlig). 


Kostholdstiltak bidrar til å redusere muskelsvinn som følge av at muskulatur ikke blir brukt. En inaktiv muskel brytes ned i gjennomsnitt ca -0,5% for hver dag den er i ro. Redusert muskelstyrke går tre ganger raskere enn dette. 


Med optimaliseringer på kosthold kan vi bremse denne negative utviklingen betraktelig og sørge for at du står sterkere etter skade, og samtidig reduserer risiko for ny skade i ettertid. Det er en rekke tiltak som tar hensyn til god restitusjon etter skade, men det viktigste er å sikre flest mulig timer i løpet av dagen i anabolt hormonelt miljø (oppbyggende miljø). Her trives hormoner skilt ut fra kroppen som for eksempel testosteron og veksthormon. Riktig mengde næring og tilfredsstillende måltidsmønster er avgjørende for å sikre denne prioriteten. Vi hjelper deg å tilpasse riktig mengde mat og rutine til en hverdag med noe lavere aktivitetsnivå enn vanlig. Vi hjelper deg også med andre kostholdsfaktorer som optimaliserer restitusjon.


Ved skjelettskader er kroppen avhengig av nok byggsteiner for reperasjon, og ikke minst aktivering av dette omtalte «oppbyggende miljøet» i kroppen som nevnt tidligere. Vi hjelper deg å struktrere kostholdstiltak i en situasjon hvor du kanskje har mindre motivasjon og gnist enn vanlig.

Parallelle målsetninger

• Har du paralelle plager og mål?
• Vi målretter veiledning for flere utfordringer samtidig