Legemiddelgjennomgang og søvnhåndtering

  • Remi har mer enn 17 års erfaring med legemiddelgjennomganger hos eldre beboere på sykehjem. Erfaringsmessig blir mange pasienter stående på medisiner i årevis når de først har startet – selv om de underliggende sykdomsfaktorene over tid er blitt borte. Mange har opp gjennom årene fått behandling av symptomene sine snarere enn tilstrekkelig kartlegging og behandling av bakenforliggende årsaker til symptomene – hvorav stress og dårlig søvnkvalitet er en gjenganger.

  • Form for behandling: Søvnlege, overlege.
Picture of Remi Andersen

Remi Andersen

Allmennlege (UiO), overlege med "fokus på god søvn for god helse"

Sterk kompetanse innen søvn, idrettsmedisin, geriatri og avhengighet. Lang erfaring som overlege i forsvaret, overlege på sykehjem, og landslagslege i NSF. 

Utredning, diagnostisering og behandling av søvnvansker, smerteplager og allmenne sykdommer.

  • Søvnvansker og -lidelser
  • Muskel- skjelettplager og kroniske smerter
  • Overvekt og fedme
  • Allmenne sykdommer
  • Geriatri (eldre)
  • Avhengighet / legemiddelgjennomgang

Timebestilling

v/ timebestilling: Oppgi utfordring

Idrettslege, fysikalsk medisin, legespesialist

Legemiddelgjennomgang og søvnhåndtering

Overlege Remi Andersen spesialist på søvnproblemer og smerte

Remi har mer enn 17 års erfaring med legemiddelgjennomganger hos eldre beboere på sykehjem. Erfaringsmessig blir mange pasienter stående på medisiner i årevis når de først har startet – selv om de underliggende sykdomsfaktorene over tid er blitt borte. Mange har opp gjennom årene fått behandling av symptomene sine snarere enn tilstrekkelig kartlegging og behandling av bakenforliggende årsaker til symptomene – hvorav stress og dårlig søvnkvalitet er en gjenganger.

Form for behandling:

Søvnlege, overlege.

Søvn spiller en viktig rolle ved legemiddel-gjennomganger for å redusere antall medisiner

Søvn spiller en viktig rolle ved legemiddelgjennomganger for å redusere antall medisiner

Søvnkvalitet påvirker medisinbehovet

God søvnkvalitet kan bidra til å forbedre en pasients generelle helse og velvære. Når en person sover godt, kan det føre til bedre håndtering av underliggende medisinske tilstander, noe som kan redusere behovet for visse medisiner.

Bivirkninger av medisiner

Mange medisiner kan påvirke søvnen negativt ved å forårsake søvnproblemer som søvnløshet eller mareritt. Ved å forbedre søvnkvaliteten kan pasienter oppleve færre bivirkninger og dermed redusere behovet for medisiner som håndterer disse bivirkningene.

Mestringsstrategier

God søvn gir bedre fysisk og mental helse, noe som kan hjelpe pasienter med å håndtere sine underliggende helseproblemer mer effektivt. Dette kan inkludere å redusere stress og angst, som igjen kan redusere behovet for medisiner som brukes til å behandle disse tilstandene.

Optimal legemiddelbruk

Legemiddelgjennomganger har som mål å optimalisere bruk av medisiner. Når søvnproblemer eller bivirkninger av medisiner adresseres, kan det hjelpe til med å finne den mest hensiktsmessige medisineringen for en pasient, og noen ganger kan medisineringen bli redusert eller til og med eliminert hvis søvnforholdene forbedres.

Viktig med et erfarent blikk for riktig vurdering og hjelp

Ved legemiddelgjennomganger kartlegges søvnvaner og søvnkvalitet da dette kan ha en betydelig innvirkning på behovet for medisiner. Vi vurderer både medisiner, livsstil og søvnforhold for å sikre optimal behandling og redusert medisinbruk når det er hensiktsmessig.

Veldig mange vanlig medisiner gir også dårlig søvn som bivirkning – eller økt tretthet på dagtid og forstyrret døgnrytme.

Sammen går vi grundig gjennom alle dine medisiner og ser på indikasjoner (altså hvorfor du startet med disse), virkninger og bivirkninger.

(For legemiddelgjennomganger er det viktig å medbringe en oversiktlig sykehistorie og aktuelle epikriser. Info om når medisiner ble stertet er ofte like viktig som hvorfor de ble startet.)

Søvnkvalitet påvirker medisinbehovet

God søvnkvalitet kan bidra til å forbedre en pasients generelle helse og velvære. Når en person sover godt, kan det føre til bedre håndtering av underliggende medisinske tilstander, noe som kan redusere behovet for visse medisiner.

Bivirkninger av medisiner

Mange medisiner kan påvirke søvnen negativt ved å forårsake søvnproblemer som søvnløshet eller mareritt. Ved å forbedre søvnkvaliteten kan pasienter oppleve færre bivirkninger og dermed redusere behovet for medisiner som håndterer disse bivirkningene.

Mestringsstrategier

God søvn gir bedre fysisk og mental helse, noe som kan hjelpe pasienter med å håndtere sine underliggende helseproblemer mer effektivt. Dette kan inkludere å redusere stress og angst, som igjen kan redusere behovet for medisiner som brukes til å behandle disse tilstandene.

Optimal legemiddelbruk

Legemiddelgjennomganger har som mål å optimalisere bruk av medisiner. Når søvnproblemer eller bivirkninger av medisiner adresseres, kan det hjelpe til med å finne den mest hensiktsmessige medisineringen for en pasient, og noen ganger kan medisineringen bli redusert eller til og med eliminert hvis søvnforholdene forbedres.

Viktig med et erfarent blikk for riktig vurdering og hjelp

Ved legemiddelgjennomganger kartlegges søvnvaner og søvnkvalitet da dette kan ha en betydelig innvirkning på behovet for medisiner. Vi vurderer både medisiner, livsstil og søvnforhold for å sikre optimal behandling og redusert medisinbruk når det er hensiktsmessig.

Veldig mange vanlig medisiner gir også dårlig søvn som bivirkning – eller økt tretthet på dagtid og forstyrret døgnrytme.

Sammen går vi grundig gjennom alle dine medisiner og ser på indikasjoner (altså hvorfor du startet med disse), virkninger og bivirkninger.

(For legemiddelgjennomganger er det viktig å medbringe en oversiktlig sykehistorie og aktuelle epikriser. Info om når medisiner ble stertet er ofte like viktig som hvorfor de ble startet.)

Takk for interessen for vårt webinar om vektnedgang!

Registrer deg i skjema under - og du vil motta tilgang på epost innen kort tid.


Ved registrering melder du deg på vårt nyhetsbrev. Du vil ikke motta mange eposter fra oss. Kun info om kampanjer ved noen sjeldne anledninger.
* må fylles ut
Kostholdsendring logo. kliniske ernæringsfysiologer og lege